Koszty ogólnozakładowe | Interpretacje podatkowe

Koszty ogólnozakładowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty ogólnozakładowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1). czy koszty ogólnozakładowe związane m.in. z zakupem energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości stałych i płynnych, jak również uiszczaniem opłat z tytułu podatku od nieruchomości, których nie można powiązać z konkretnym przychodem a związanych z funkcjonowaniem całego Przedsiębiorstwa, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia danego wydatku.
2).Czy koszty ogólnozakładowe w 2006r. należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia danego wydatku.
Fragment:
(...) 2005r. Przedmiotowym wnioskiem Podatnik wystąpił z następującymi pytaniami: 1).czy koszty ogólnozakładowe związane m.in. z zakupem energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości stałych i płynnych, jak również uiszczaniem opłat z tytułu podatku od nieruchomości, których nie można powiązać z konkretnym przychodem a związanych z funkcjonowaniem całego Przedsiębiorstwa, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia danego wydatku. 2).Czy koszty ogólnozakładowe w 2006r. należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia danego wydatku. Zdaniem Podatnika, rozliczanie kosztów regulował art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r. Natomiast definicję kosztów uzyskania przychodów zawierał art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Z przepisów tych nie wynikało, aby koniecznym było wystąpienie bezpośredniego związku kosztów z uzyskiwanymi przychodami. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem usług "due dilligence", czyli badania kondycji prawnej, technicznej i finansowej podmiotu oraz usługi doradztwa finansowego i prawnego?
Fragment:
(...) z powyższym wątpliwości Spółki dotyczą kwestii przysługiwania prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem przedmiotowych usług. Zdaniem Podatnika zakup przedmiotowych usług stanowi część kosztów ogólnych Spółki, w związku z powyższym Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim Spółka wykonuje czynności dające prawo do odliczenia (opodatkowane). Naczelnik tut. Urzędu potwierdza słuszność stanowiska Wnioskodawcy. Koszty ogólnozakładowe to koszty utrzymania zarządu oraz organizacji i obsługi działalności podmiotu jako całości. Do kosztów tych można zaliczyć koszty z tytułu zakupu przez Podatnika przedmiotowych usług w tym usług typu "due dilligence". Wydatki z tego tytułu będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.). Na (...)
2011
1
kwi

Istota:
W jaki sposób rozliczyć koszty ponoszone przez spółkę, np. ogólne koszty zarządzania, które są zwązane z działalnością spółkitj. ochrony transportu, leasingu, energii elektrycznej, telekomunikacyjne, które można połączyć zarówno z przychodem zwolnionym jak i opodatkowanym podatkiem dochodowym?W jaki sposób stalić podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Podatnika z dnia 6 kwietnia 2006 r. (sporządzonym w dniu 29 marca 2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zatosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie: o potwierdzenie, czy przedstawiony w stanie faktycznym sposób ustalania dochodu na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jest zgodny z art. 15 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górzepodziela stanowisko Wnioskodawcy w pytaniu czwartymw przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, U Z A S A D N I E N I E 1.Stan faktyczny: Spółka dnia 15 grudnia 2004 r. uzyskała zezwolenie Nr 79 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.