Koszty notarialne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszty notarialne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
8
sie

Istota:

Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania zakupionego w 2008 r.

Fragment:

Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży ww. mieszkania zakupił w dniu 24 listopada 2008 r. inne mieszkanie za kwotę 113.600 zł + koszty notarialne 3.018,64 zł = 116.618,64 zł. W mieszkaniu tym wnioskodawca był zameldowany na pobyt tymczasowy od 14 września 2009 r. do 14 września 2010 r. Aktualnie wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotowe mieszkanie za kwotę nie mniejszą niż 110.000 zł. Środki uzyskane ze sprzedaży nie będą przeznaczone na zakup mieszkania. W związku z powyższym zadano następujące pytania: W jakiej wysokości wnioskodawca będzie zobowiązany zapłacić podatek... Kiedy i jakie ulgi podatkowe będą wnioskodawcy przysługiwały ze sprzedaży tego mieszkania... Ad. 1 Zdaniem wnioskodawcy, podatek powinien być zapłacony od dochodu w wysokości 19% tj. od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży, a kosztem nabycia (cena zakupu + notariusz). Wnioskodawca będzie musiał złożyć zeznanie PIT-36 od uzyskanego dochodu nawet jeśli wyniesie 200,00 zł oraz od ewentualnej straty. Ad. 2 Wnioskodawca uważa, że mógłby też skorzystać z ulgi meldunkowej i uniknąć w ten sposób zapłaty podatku. Wskazuje, że w przedmiotowym mieszkaniu był zameldowany i mieszkał przez jeden rok. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.