Koszary | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to koszary. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Czy przedmiotowy lokal podlega uldze podatkowej, polegającej na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku odsetek od kredytu udzielonego Wnioskodawczyni na jego zakup?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2008 r. (data wpływu 07 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy prawidłowego klasyfikowania budynków koszarowych dla potrzeb podatku od nieruchomości.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- ordynacja podatkowa ( tekst jedn.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Rejonowego Zarządu Infrastruktury...........dnia 16 września 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości postanawiam 1) - udzielić na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury................z dnia 16 września 2005 roku pisemnej interpretacji stwierdzając, że do budynków koszarowych, które posiada Rejonowy Zarząd Infrastruktury..............należy zastosować stawkę podatku określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 9, poz. 84, z późn. zm.), tj. od budynków pozostałych, 2) - stwierdzić, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 września 2005r. Rejonowy Zarząd (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy można zastosować 7 % stawkę podatku VAT w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie I i III piętra budynku koszarowego dla potrzeb szeregowych zawodowych.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art.14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. : Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2006r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29.05.2006r. w tut. organie podatkowym został złożony wniosek, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. We wniosku zawarto pytanie dot. zastosowania 7 % stawki podatku VAT w przypadku wykonywania robót budowlanych polegających na remoncie I i III piętra budynku koszarowego dla potrzeb szeregowych zawodowych.Z treści pisma wynika, że zgodnie z zawartymi umowami z dnia 09.09.2005r. Firma Pani wykonywała roboty budowlane polegające na (...)