Kościelne osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Kościelne osoby prawne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kościelne osoby prawne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z nabyciem w drodze darowizny przez terytorialną jednostkę organizacyjną Kościoła Rzymskokatolickiego – Parafię udziałów w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej archidiecezja jest kościelną osobą prawną. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy kościelną osobą prawną jest parafia. Dalsze przepisy ustawy przewidują szereg regulacji normujących zasady funkcjonowania kościelnych osób prawnych, w tym zasady ich opodatkowania. I tak, zgodnie z art. 55 ust. 1 tej ustawy, majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6. W świetle tych przepisów, kościelne osoby prawne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z następującymi zastrzeżeniami: kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej (art. 55 ust. 2 ustawy); dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i kościelne wymienione w ustawie (art. 55 ust. 3 ustawy).
2016
31
gru

Istota:
Czy w związku z nabyciem w drodze darowizny przez terytorialną jednostkę organizacyjną Kościoła Rzymskokatolickiego – Parafię udziałów w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej archidiecezja jest kościelną osobą prawną. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy kościelną osobą prawną jest parafia. Dalsze przepisy ustawy przewidują szereg regulacji normujących zasady funkcjonowania kościelnych osób prawnych, w tym zasady ich opodatkowania. I tak, zgodnie z art. 55 ust. 1 tej ustawy, majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6. W świetle tych przepisów, kościelne osoby prawne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z następującymi zastrzeżeniami: kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej (art. 55 ust. 2 ustawy); dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i kościelne wymienione w ustawie (art. 55 ust. 3 ustawy).
2016
31
gru

Istota:
Czy w związku z nabyciem w drodze darowizny przez terytorialną jednostkę organizacyjną Kościoła Rzymskokatolickiego – Parafię udziałów w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej archidiecezja jest kościelną osobą prawną. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy kościelną osobą prawną jest parafia. Dalsze przepisy ustawy przewidują szereg regulacji normujących zasady funkcjonowania kościelnych osób prawnych, w tym zasady ich opodatkowania. I tak, zgodnie z art. 55 ust. 1 tej ustawy, majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6. W świetle tych przepisów, kościelne osoby prawne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z następującymi zastrzeżeniami: kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej (art. 55 ust. 2 ustawy); dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i kościelne wymienione w ustawie (art. 55 ust. 3 ustawy).
2016
31
gru

Istota:
Czy w związku z nabyciem w drodze darowizny przez terytorialną jednostkę organizacyjną Kościoła Rzymskokatolickiego – Parafię udziałów w spółce kapitałowej (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) wystąpi podatek dochodowy od osób prawnych?
Fragment:
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej archidiecezja jest kościelną osobą prawną. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy kościelną osobą prawną jest parafia. Dalsze przepisy ustawy przewidują szereg regulacji normujących zasady funkcjonowania kościelnych osób prawnych, w tym zasady ich opodatkowania. I tak, zgodnie z art. 55 ust. 1 tej ustawy, majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6. W świetle tych przepisów, kościelne osoby prawne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z następującymi zastrzeżeniami: kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej (art. 55 ust. 2 ustawy); dochody z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i kościelne wymienione w ustawie (art. 55 ust. 3 ustawy).
2016
31
gru

Istota:
Czy ewentualny dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu działalności rehabilitacyjnej prowadzonej przez kościelną osobę prawną będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i czy w razie jego osiągnięcia powstanie konieczność składania deklaracji podatkowych?
Fragment:
Pojęcie „ niegospodarcza działalność statutowa ” należy więc rozumieć jako przeciwieństwo działalności gospodarczej w rozumieniu Ordynacji podatkowej, zaś dodanie przymiotnika „ statutowa ” oznacza ograniczenie zwolnienia dochodów kościelnej osoby prawnej tylko do dochodów z takiej działalności niegospodarczej, która znajduje odzwierciedlenie w prawie wewnętrznym danego kościoła, czy związku wyznaniowego. Nie jest więc działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej prowadzona przez kościelne osoby prawne działalność opiekuńczo-wychowawcza, oświatowo-wychowawcza, opiekuńczo-lecznicza oraz w zakresie pomocy społecznej w formie prowadzenia przedszkoli, placówek opieki nad dzieckiem, internatów, burs, szkół, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy, itp. Na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz lit. b updop, należy rozróżnić wyłącznie „ niegospodarczą działalność statutową ” oraz „ inną działalność ”. Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych uzależnione jest od sposobu uzyskania, a także celu przeznaczenia tych dochodów. Kościelne osoby prawne oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą również prowadzić działalność gospodarczą uregulowaną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niegospodarczą działalność statutową Kościoła stanowi każda działalność, nie będąca działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej istoty Kościoła i specyfiki jego działalności.
2016
17
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca zobowiązany jest do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8 oraz sprawozdań finansowych na wezwanie Urzędu Skarbowego?
Fragment:
Pojęcie „ niegospodarcza działalność statutowa ” należy więc rozumieć jako przeciwieństwo działalności gospodarczej w rozumieniu Ordynacji podatkowej, zaś dodanie przymiotnika „ statutowa ” oznacza ograniczenie zwolnienia dochodów kościelnej osoby prawnej tylko do dochodów z takiej działalności niegospodarczej, która znajduje odzwierciedlenie w prawie wewnętrznym danego kościoła, czy związku wyznaniowego. Nie jest więc działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności gospodarczej prowadzona przez kościelne osoby prawne działalność opiekuńczo-wychowawcza, oświatowo-wychowawcza, opiekuńczo-lecznicza oraz w zakresie pomocy społecznej w formie prowadzenia przedszkoli, placówek opieki nad dzieckiem, internatów, burs, szkół, zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy, itp. Na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a oraz lit. b updop, należy rozróżnić wyłącznie „ niegospodarczą działalność statutową ” oraz „ inną działalność ”. Opodatkowanie dochodów kościelnych osób prawnych uzależnione jest od sposobu uzyskania, a także celu przeznaczenia tych dochodów. Kościelne osoby prawne oprócz niegospodarczej działalności statutowej mogą również prowadzić działalność gospodarczą uregulowaną przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niegospodarczą działalność statutową Kościoła stanowi każda działalność, niebędąca działalnością gospodarczą i będąca działalnością wynikającą z samej istoty Kościoła i specyfiki jego działalności.
2016
17
gru

Istota:
Jedynym udziałowcem Spółki jest kościelna osoba prawna, a zatem możliwe jest zastosowanie do uzyskiwanych przez Spółkę dochodów zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o CIT, pod warunkiem przeznaczenia ich na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy. Podsumowując, w świetle powyższego, nieodpłatne korzystanie z nieruchomości przez Sp. z o.o. stanowi przychód i może podlegać zwolnieniu z opodatkowania na postawie art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednak, aby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia niezbędne jest spełnienie warunków wskazanych w omawianym przepisie.
Fragment:
Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4b wolne od podatku są dochody dochody spółek, których jedynym udziałowcami (akcjonariuszami) są kościelne osoby prawne – w części przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b. Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi, że wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych (z działalności innej niż niegospodarcza działalność statutowa) w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. Z powyższego wynika, że dochody spółek, których jedynymi udziałowcami są kościelne osoby prawne, w części przeznaczonej na powyżej wymienione cele, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jak wskazano, jedynym udziałowcem Spółki jest kościelna osoba prawna, a zatem możliwe jest zastosowanie do uzyskiwanych przez Spółkę dochodów zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy o CIT, pod warunkiem przeznaczenia ich na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy.
2016
15
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Czy w tej sytuacji kościelna osoba prawna zwolniona jest z opodatkowania z tytułu przychodów uzyskanych na ww. giełdzie... Czy zwolnienie to obowiązuje również zyski uzyskane od środków na rachunkach rozliczeniowych, od lokat terminowych oraz od innych form oszczędzania (przechowywania lub inwestowania). Wnioskodawca nadmienia, że wszystkie powyższe dochody są przeznaczone na cele religijne, kultowe. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, dział III, art. 55.2 – kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej i nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, rozdział 4, art. 17.1.4a – wolne od podatku są: dochody kościelnych osób prawnych z pozostałej działalności – w części przeznaczonej m.in. na cele kultu religijnego. Mając na względzie ww. przepisy prawa podatkowego, Wnioskodawca uważa, że kościelna osoba prawna, którą reprezentuje jest zwolniona od opodatkowania z tytułu przychodów z opisanej powyżej działalności niegospodarczej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
14
sie

Istota:
Czy Z. jako kościelna osoba prawna ma obowiązek sporządzania i składania do Urzędu Skarbowego zeznania CIT-8 wraz z załącznikami, oraz Sprawozdania Finansowego z działalności statutowej opisanej wyżej?
Fragment:
Na podstawie przepisu art. 55 ust. 1 powołanej powyżej ustawy, majątek i przychody kościelnych osób prawnych podlegają ogólnym przepisom podatkowym z wyjątkami określonymi w ust. 2-6. Zgodnie z przepisem art. 55 ust. 2 ww. ustawy kościelne osoby prawne są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych: z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej, z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze. Na podstawie art. 17 ust. 1b, (...)
2016
31
maj

Istota:
Czy Instytut jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz obowiązku sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania ClT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności na podstawie art. 27 pkt 1 tejże ustawy?
Fragment:
Z treści powołanego powyżej przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) updop wynika, że aby Wnioskodawca mógł skorzystać ze zwolnienia, o jakim mowa w tym przepisie i które jest przedmiotem zainteresowania Wnioskodawcy, muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki: Wnioskodawca musi być kościelną osobą prawną oraz musi osiągać dochody z niegospodarczej działalności statutowej. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest kościelną osobą prawną. W konsekwencji należy stwierdzić, że skoro Instytut nie jest kościelną osobą prawną, to nie spełnia jednej z koniecznych przesłanek zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) updop. Tym samym oznacza to, że niespełnienie jednej przesłanki zwolnienia podatkowego powoduje, że zwolnienie to nie może być w ogóle zastosowane do niniejszego przypadku. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do skorzystania z omawianego zwolnienia podatkowego, tj. Instytut nie jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) updop oraz nie jest zwolniony z obowiązku sporządzania i składania do właściwego Urzędu Skarbowego zeznania ClT-8 wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowego z zakresu prowadzonej działalności. Należy bowiem pokreślić, że wszelkie zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, a przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z ich wykładnią językową.
2016
24
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.