Korzystanie z lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korzystanie z lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy do kosztów uzyskania przychodu mogę zaliczyć wydatki eksploatacyjne dotyczące domu, w którym prowadzę działalność gospodarczą tj. wydatki na energię elektryczną, gaz, wodę, ubezpieczenie, telefon i innego typu wydatki służące utrzymaniu domu w niepogorszonym stanie w części w jakiej pozostaje powierzchnia przeznaczona na działalność kancelarii(10 m2) do powierzchni przeznaczonej na cele mieszkalne (47m2), co daje współczynnik w wysokości 17% (dom o powierzchnii użytkowej 86 m2)?

Fragment:

(...) P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż;stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 24.01.2006r (stempel UPT 15.02.2006r) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego jest nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 24.01.2006r (data wpływu 20.02.2006r) zwrócił się Pan o interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wyjaśnienie czy do kosztów uzyskania przychodów może Pan zaliczyć 17 % kosztów związanych z eksploatacją domu, w którym prowadzi Pan działalność gospodarczą (wskaźnik wyliczony stosunkiem powierzchni przeznaczonej na działalność do powierzchni przeznaczonej na cele mieszkalne. Stosownie do (...)