IPPP2/443-45/13-2/BH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawca winien wystawic faktury VAT Korzystajacemu z nieruchomosci. Faktury te winny dokumentowac usluge najmu a nie za bezumowne uzytkowanie. Naleznosc jaka Korzystajacy winien zaplacic Wnioskodawcy stanowi kwote brutto. Wnioskodawca obliczajac podstawe opodatkowania z tytulu uslugi najmu winien pomniejszyc kwote naleznosci o kwote podatku naleznego. Z uwagi na to, iz na cala kwote nalezna Wnioskodawca winien wystawic faktury VAT, nie ma koniecznosci wystawiania na te kwote noty ksiegowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b ? 1 i ? 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz ? 7 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowaznienia do wydawania interpretacji przepisow prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzialajac w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 15.01.2013r. (data wplywu 17.01.2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomosci ? jest nieprawidlowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.01.2013 r. wplynal ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisow prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie bezumownego korzystania z nieruchomosci.

W przedmiotowym wniosku zostal przedstawiony nastepujacy stan faktyczny:

Na mocy postanowienia sadowego od maja 2009 r. Wnioskodawca jest zarzadca przymusowym (sadowym) szeregu nieruchomosci bedacych wlasnoscia malzenstwa, ktore sie rozeszlo i toczy spor miedzy soba o wlasnosc poszczegolnych nieruchomosci. Jedna z tych nieruchomosci jest obiekt produkcyjno-magazynowo-biurowy .

Wnioskodawca ma tam kilku najemcow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza, a jednym z nich jest firma F. Sp. z o.o. Jest ona platnikiem podatku VAT, Wnioskodawca rowniez. Wnioskodawca ponosi koszty funkcjonowania powierzonych mu nieruchomosci i pobiera oplaty od najemcow.

Firma F. jest niesolidnym najemca zwlekajacym permanentnie z zaplata czynszu i oplat za media (prad, woda, cieplo) lub ostatnio nie wywiazujaca sie z zobowiazan w ogole. Wnioskodawca wytoczyl jej sprawe o eksmisje, ale z powodu rzekomych uchybien formalnych Wnioskodawcy (niewlasciwy adres pozwanego), sprawa najpierw zostala wygrana, potem wrocila na wokande i jest w trakcie procesowania. Jednoczesnie Wnioskodawca chce wystosowac pozew do sadu o zwrot kwot wynikajacych z zadluzenia tego najemcy wzgledem Wnioskodawcy.

W zwiazku z powyzszym zadano nastepujace pytanie:

 1. Jak okreslic wysokosc kwoty, o zwrot ktorej Wnioskodawca sie ubiega...
 2. Jaka jest wlasciwa forma obciazania tego najemcy (faktura netto, brutto, nota itp.) zajmujacego pomieszczenia w dalszym ciagu, po otrzymaniu wymowienia...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Firma F. ma umowe z formalnym wlascicielem tego obiektu, panem Mieczyslawem H.

W umowie pomiedzy najemca a wlascicielem jest mowa (p. 11.1 .c), ze najemca za okres bezumownego korzystania z przedmiotu najmu zobowiazany jest do zaplaty podwojnej wysokosci oplat za ten okres. Wnioskodawca uwaza wiec, ze najemca powinien zaplacic Mu kwote w nastepujacej wysokosci:

 • rzeczywista kwota zaleglosci za okres sprzed wypowiedzenia (do 31.08.2012) plus
 • kwota wynikajaca z podwojnej wysokosci faktur Wnioskodawcy wystawionych temu najemcy w okresie po wypowiedzeniu (a wiec od 1.09.2012) minus to, co szczatkowo wplacil w tym okresie. Pozostaje kwestia formy obciazenia najemcy ta lub inna kwota.

Ad. 2

Wnioskodawca obciazal najemce fakturami VAT za czynsz (z podatkiem VAT 22/23%) za okres sprzed wymowienia i po wymowieniu.

Najemca otrzymal od Wnioskodawcy wymowienie. W toku negocjacji podpisane zostalo porozumienie. Jednakze nie zostalo ono zrealizowane w zadnym punkcie, wlasciciel firmy F., odmowil podpisania proponowanej nowej umowy najmu, ani nie splacil dlugow, wiec Wnioskodawca uznal, ze dotychczasowe wymowienie pozostaje w mocy i nie anulowal go. Umowa, o ktorej mowa w porozumieniu miala byc na wyzsza kwote za m2, dostosowujaca te stawke do wysokosci stawek innych najemcow tego obiektu oraz miala byc zmniejszona co do powierzchni, bowiem miala byc podpisana osobna umowe z podnajemca. Umowa miala wiec byc inna od dotychczasowej.

Odczytujac subiektywnie zapisy tej umowy, wlasciciel firmy F., podpisal umowe podnajmu bez zgody Wnioskodawcy, jedynie informujac Wnioskodawce o tym fakcie. Tak wiec dla Wnioskodawcy strona umowy jest firma F.. Od momentu wymowienia Wnioskodawca obciaza firme F. fakturami VAT w wysokosci wynikajacej z dotychczasowej umowy z p. H.m, w tym 23% VAT.

Prawniczka, ktora Wnioskodawca pytal o rade uwaza, ze porozumienie jest wazne, nawet niezrealizowane, w formie ustnej. Jej stanowisko:

Najemca korzysta z lokalu bez podstawy prawnej, wiec nalezy sie Wnioskodawcy odszkodowanie. Porozumienie zmienia sytuacje.

Porozumienie, chociaz niezrealizowane jest wiazace i oznacza, ze umowa z F. funkcjonuje dalej, bo porozumienie oznacza chec kontynuacji wspolpracy i anuluje wczesniejsze wypowiedzenie. Aby umowa byla wazna nie jest niezbedna forma pisemna. Wynikiem porozumienia jest umowa ustna. Powinny byc wystawiane noty, ale w aktualnej sytuacji nalezy zrobic korekte wszystkich faktur wystawionych F.-owi tak, aby w tytule faktury byl czynsz, a nie oplata za bezumowne korzystanie. Dopiero wtedy mozna wystapic z pozwem do sadu i z wymowieniem.

Natomiast Wnioskodawca nie wie czy jesli przyjac powyzsze stanowisko, to czy porozumienie powoduje, ze wazna jest dotychczasowa umowa (a tak sie nie umawial) i czy w pelni, tzn. czy rowniez w odniesieniu do podnajemcy. A jesli czesciowo, to w jakiej czesci i kto i na jakiej podstawie ustala w jakiej czesci jest ono obowiazujace.

Zdania - przegladane w internecie - na ten temat sa rozne, urzad skarbowy w Kielcach ma inne zdanie niz ta prawniczka, ale wszystko zalezy od okolicznosci sprawy. Jest jeszcze kwestia czy obciazac tego najemce fakturami netto (bez VAT), czy brutto.

Zdanie Wnioskodawcy jest takie, ze nie nalezy nic zmieniac, czyli, ze:

 • obciazanie tego najemcy za okres po wypowiedzeniu powinno byc takie, jak to bylo robione, tzn. maja to byc faktury brutto za bezumowne korzystanie z lokalu.
 • natomiast nalezy go dodatkowo obciazyc notami, ktorych wysokosc wynika z umowy, z obowiazku podwojnej zaplaty za okres ?bezumowny?. Tzn. forma obciazenia to nota, a jej wysokosc to wystawione faktury za czynsz i media po okresie wypowiedzenia (od 1.09.2012) x 2 minus to, co wplacil w tym okresie, a przynajmniej co Wnioskodawca uznal za wplate za ten okres, a nie za wczesniejsze dlugi.

Umowa jest wypowiedziana, wiec obciazanie najemcy po wypowiedzeniu fakturami brutto VAT za bezumowne uzytkowanie pomieszczen jest prawidlowe.

W fakturze ma byc napisane ?za bezumowne uzytkowanie?, a nie ?czynsz za najem?.

Za okres po wypowiedzeniu nalezy najemce dodatkowo obciazyc nota obciazeniowa w wysokosci odpowiadajacej podwojnej wysokosci wystawionych faktur za ten okres minus jego wplaty w tym okresie.

W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje sie za nieprawidlowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (t.j. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ?ustawa?, opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug podlega odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju.

W mysl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 powolanej ustawy przez swiadczenie uslug, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie sie kazde swiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowosci prawnej, ktore nie stanowi dostawy towarow w rozumieniu art. 7 w tym rowniez:

 1. przeniesienie praw do wartosci niematerialnych i prawnych, bez wzgledu na forme, w jakiej dokonano czynnosci prawnej,
 2. zobowiazanie do powstrzymania sie od dokonania czynnosci lub do tolerowania czynnosci lub sytuacji,
 3. swiadczenie uslug zgodnie z nakazem organu wladzy publicznej lub podmiotu dzialajacego w jego imieniu lub nakazem wynikajacym z mocy prawa.

Definicja swiadczenia uslug ma zatem charakter dopelniajacy definicje dostawy towarow i jest wyrazem realizacji powszechnosci opodatkowania podatkiem od towarow i uslug transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach dzialalnosci gospodarczej.

Pod pojeciem uslugi (swiadczenia) nalezy zatem rozumiec kazde zachowanie, na ktore skladac sie moze zarowno dzialanie (uczynienie, wykonanie czegos), jak i zaniechanie (nieczynienie, znoszenie okreslonych stanow rzeczy). Nalezy jednak zaznaczyc, iz nie kazde dzialanie, powstrzymanie sie od dzialania, czy tolerowanie czynnosci lub sytuacji, moze zostac uznane za usluge w rozumieniu przepisow ustawy. Aby tak sie stalo musza zostac spelnione lacznie nastepujace warunki:

 • w nastepstwie zobowiazania, w wykonaniu ktorego usluga jest swiadczona, druga strona jest bezposrednio beneficjentem swiadczenia,
 • swiadczonej usludze odpowiada swiadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Dana czynnosc podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug wowczas, gdy istnieje bezposredni zwiazek o charakterze przyczynowym pomiedzy swiadczona usluga a otrzymanym swiadczeniem wzajemnym, w ten sposob, ze zaplacone kwoty stanowia rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrebniona usluge swiadczona w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany swiadczen wzajemnych. Otrzymana zaplata powinna byc konsekwencja wykonania swiadczenia. Wynagrodzenie musi byc nalezne za wykonanie swiadczenia.

Zarowno ustawa o podatku od towarow i uslug, jak i przepisy wykonawcze do niej nie definiuja pojecia ?bezumowne korzystanie?. Kwestie zwiazane z bezumownym korzystaniem z cudzej rzeczy reguluja przepisy art. 224, art. 225 oraz art. 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanej dalej Kodeksem.

Jak wynika z ww. przepisow Kodeksu cywilnego, w przypadku bezumownego korzystania z rzeczy (nieruchomosci) korzystajacy w zlej lub dobrej wierze od chwili, w ktorej dowiedzial sie o wytoczeniu przeciwko niemu powodztwa o wydanie rzeczy obowiazany jest do wyplaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, zwrotu pozytkow oraz odszkodowania z powodu zuzycia, pogorszenia lub utraty rzeczy. Wynagrodzeniem za korzystanie z rzeczy objete jest wszystko, co wlasciciel moglby uzyskac, gdyby odplatnie, na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego, oddal rzecz do odplatnego korzystania innemu podmiotowi.

Przepisy podatkowe nie definiuja takze pojecia odszkodowania. Zatem w tym zakresie nalezy posilkowac sie przepisami prawa cywilnego. Na gruncie prawa cywilnego odszkodowanie za doznana szkode majatkowa lub niemajatkowa uzaleznione jest od zaistnienia zdarzenia, z ktorym przepisy lacza obowiazek naprawienia szkody. Ponadto, miedzy zdarzeniem a zaistniala w jego wyniku szkoda musi istniec zwiazek przyczynowy. Zgodnie z trescia art. 471 Kodeksu cywilnego, dluznik zobowiazany jest do naprawienia szkody wyniklej z niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania, chyba, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore dluznik odpowiedzialnosci nie ponosi.

W swietle wyzej przytoczonych przepisow, na gruncie stosunkow cywilnoprawnych szkoda polega na nienalezytym wykonaniu badz niewykonaniu zobowiazania przez dluznika, istnienia adekwatnego zwiazku przyczynowego pomiedzy dzialaniem i zaniechaniem a szkoda. Brak tych przeslanek powoduje, ze nie mamy do czynienia ze szkoda, za powstanie ktorej dluznik zobowiazany jest do wyplaty odszkodowania.

Na podstawie powyzszej analizy przepisow stwierdzic nalezy, ze przy rozstrzygnieciu watpliwosci czy bezumowne korzystanie z nieruchomosci podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug w mysl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarow i uslug, decyduja w kazdym przypadku konkretne okolicznosci.

W przypadku, gdy korzystajacy z nieruchomosci nie opuszcza jej, a wlasciciel dazac do tego wytoczy przeciwko niemu powodztwo o wydanie rzeczy, zasadne jest przyjecie, ze pomiedzy wlascicielem i korzystajacym bezumownie z tej nieruchomosci nie istnieje zaden jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach ktorego spelnione sa swiadczenia wzajemne. W tej sytuacji swiadczenie podatnika, nieoparte na tytule prawnym, wskazujacym obowiazek swiadczenia uslug oraz wysokosc wynagrodzenia ? nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug. Odszkodowanie wyplacone w takich okolicznosciach z tego tytulu nie jest platnoscia za swiadczenie uslugi, lecz rekompensata za pozbawienie wlasciciela prawa do swobodnego dysponowania nieruchomoscia i wynikle z tego tytulu szkody.

Inaczej nalezy jednak oceniac sytuacje, gdy korzystajacy uzytkuje nieruchomosc za zgoda wlasciciela (nawet dorozumiana), placac z tego tytulu okreslone kwoty, a takze sytuacje kiedy wlasciciel rzeczy (np. nieruchomosci) ? z roznych wzgledow ? toleruje sytuacje, w ktorej przy braku formalnego stosunku prawnego, inny podmiot korzysta z nalezacej do niego rzeczy. W tych okolicznosciach wynagrodzenie otrzymane przez wlasciciela z tytulu bezumownego korzystania z rzeczy spelnia definicje swiadczenia uslug w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy i na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug.

Z wniosku wynika, ze w sprawie bedacej przedmiotem wniosku podpisana byla umowa pomiedzy najemca a wlascicielem nieruchomosci w zakresie wysokosci oplat za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu. Rowniez po otrzymaniu wypowiedzenia, jakie najemca otrzymal od Wnioskodawcy, zostalo zawarte porozumienie co do warunkow i wysokosci kwoty naleznej od najemcy. Zatem nalezy przyjac, ze otrzymane wynagrodzenie z tytulu bezumownego korzystania z budynku spelnia definicje swiadczenia uslug w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, ktora winna byc udokumentowana poprzez wystawienie odpowiedniej faktury. W przedmiotowej sprawie zachodzi sytuacja gdy korzystajacy uzytkuje nieruchomosc za dorozumiana zgoda wlasciciela, placac z tego tytulu okreslone kwoty. Wnioskodawca toleruje sytuacje, w ktorej przy braku formalnego pisemnego stosunku prawnego, inny Spolka F. Sp. z o.o. korzysta z nieruchomosci. Powyzsze powoduje, ze ustalone przez Wnioskodawce oplaty w calej wysokosci nalezy traktowac jako wynagrodzenie z tytulu swiadczenia uslugi najmu.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzezeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do tresci art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzezeniem art. 146f, stawka podatku, o ktorej mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Nieruchomosc bedaca w niniejszej sprawie przedmiotem uzytkowania przez najemce to budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy, ktory jest wykorzystywany do celow dzialalnosci gospodarczej. Zatem wlasciwa stawka, dla uslug najmu tej nieruchomosci to stawka podatku VAT w wysokosci 23%.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, podstawa opodatkowania jest obrot, z zastrzezeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota nalezna z tytulu sprzedazy, pomniejszona o kwote naleznego podatku. Kwota nalezna obejmuje calosc swiadczenia naleznego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrot zwieksza sie o otrzymane dotacje, subwencje i inne doplaty o podobnym charakterze majace bezposredni wplyw na cene (kwote nalezna) towarow dostarczanych lub uslug swiadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwote naleznego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedplaty lub raty, obrotem jest rowniez kwota otrzymanych zaliczek, zadatkow, przedplat lub rat, pomniejszona o przypadajaca od nich kwote podatku. Dotyczy to rowniez otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne doplaty o podobnym charakterze.

Zgodnie z powolanym przepisem kwota nalezna obejmuje calosc swiadczenia naleznego od nabywcy lub osoby trzeciej. Oznacza to, ze naleznosc jaka Korzystajacy winien zaplacic Wnioskodawcy z tytulu uzytkowania nieruchomosci stanowi kwote brutto. W celu okreslenia podstawy opodatkowania Wnioskodawca winien te kwote pomniejszyc o kwote podatku naleznego.

Z regulacji art. 106 ust. 1 ustawy wynika, ze podatnicy, o ktorych mowa w art. 15, sa obowiazani wystawic fakture stwierdzajaca w szczegolnosci dokonanie sprzedazy, date dokonania sprzedazy, cene jednostkowa bez podatku, podstawe opodatkowania, stawke i kwote podatku, kwote naleznosci oraz dane dotyczace podatnika i nabywcy, z zastrzezeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Dane jakie powinna zawierac faktura wskazane zostaly w ? 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektorym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarow i uslug, do ktorych nie maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarow i uslug (Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm.). Do elementow jakie faktura powinna zawierac naleza m.in.:

 • nazwa (rodzaj) towaru lub uslugi;
 • miara i ilosc (liczbe) dostarczonych towarow lub zakres wykonanych uslug;
 • cena jednostkowa towaru lub uslugi bez kwoty podatku (cene jednostkowa netto);
 • wartosc dostarczonych towarow lub wykonanych uslug, objetych transakcja, bez kwoty podatku (wartosc sprzedazy netto);
 • stawka podatku;
 • suma wartosci sprzedazy netto z podzialem na sprzedaz objeta poszczegolnymi stawkami podatku i sprzedaz zwolniona od podatku;
 • kwota podatku od sumy wartosci sprzedazy netto, z podzialem na kwoty dotyczace poszczegolnych stawek podatku;
 • kwote naleznosci ogolem.

Reasumujac Wnioskodawca winien wystawic faktury VAT Korzystajacemu z nieruchomosci. Faktury te winny dokumentowac usluge najmu a nie za bezumowne uzytkowanie. Naleznosc jaka Korzystajacy winien zaplacic Wnioskodawcy stanowi kwote brutto. Wnioskodawca obliczajac podstawe opodatkowania z tytulu uslugi najmu winien pomniejszyc kwote naleznosci o kwote podatku naleznego. Z uwagi na to, iz na cala kwote nalezna Wnioskodawca winien wystawic faktury VAT, nie ma koniecznosci wystawiania na te kwote noty ksiegowej.

Majac powyzsze na uwadze stanowisko Wnioskodawcy nalezalo uznac za nieprawidlowe.

Nadmienic nalezy, ze w niniejszej interpretacji ustosunkowano sie do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku od towarow i uslug. Nie odniesiono sie natomiast do kwestii waznosci zawieranych z Korzystajacym z nieruchomosci umow i porozumien, gdyz nie miesci sie to w kompetencji tut. Organu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowiazujacego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysluguje prawo do wniesienia skargi na niniejsza interpretacje przepisow prawa podatkowego z powodu jej niezgodnosci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na pismie organu, ktory wydal interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w ktorym skarzacy dowiedzial sie lub mogl sie dowiedziec o jej wydaniu ? do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 ? 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi ? t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skarge do WSA wnosi sie (w dwoch egzemplarzach ? art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a jezeli organ nie udzielil odpowiedzi na wezwanie, w terminie szescdziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 ? 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za posrednictwem organu, ktorego dzialanie lub bezczynnosc sa przedmiotem skargi (art. 54 ? 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Plocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Plock.