Korzyści | Interpretacje podatkowe

Korzyści | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korzyści. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Dotyczy zaliczenia wydatków z tytułu usług świadczonych na rzecz Spółki na podstawie umowy kierowania łańcuchem dostaw do kosztów uzyskania przychodów Spółki w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
Fragment:
(...) poniesieniem kosztu, a uzyskaniem przychodu obciąża podatnika jako odnoszącego ewidentną korzyść z zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W opinii tut. organu podatkowego wydatki ponoszone przez Sp. z o.o. na rzecz XXX A/S w Danii z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy kierowania łańcuchem dostaw podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Jak wynika z załącznika nr 1 do przedmiotowego wniosku przynoszą bowiem konkretne i wymierne korzyści w postaci m.in. niższych cen kupowanych surowców i opakowań potrzebnych do produkcji, skrócenia czasu realizacji zamówień oraz zmniejszenia poziomu posiadanych zapasów, zmian oraz udoskonaleń w procesie produkcji, magazynowania produktów zmierzających do obniżenia kosztów magazynowania i transportu. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku rozpoznawania przychodu z tytułu korzystania z urządzeń dozujących w ramach współpracy z kontrahentem zagranicznym na gruncie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).
Fragment:
(...) z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, t.j. takim, w którym korzyść majątkową ma otrzymać tylko jedna strona. W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Strony zawarły umowę, której realizacja przynosi wzajemne korzyści - Spółka ma możliwość korzystania z urządzeń niezbędnych przy obecnym stopniu zaawansowania technologicznego na rynku, bez których nie byłaby w stanie świadczyć swoich usług na odpowiednim poziomie, a kontrahent ma gwarancję, że Spółka będzie dokonywać zakupu środków piorących wyłącznie u niego i w ilościach nie mniejszych, niż określono w umowie. Zatem udostępnienie Spółce urządzeń dozujących środki piorące oraz zapewnienie dodatkowej obsługi (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy możliwości zaliczenia do usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty określonych wydatków
Fragment:
(...) Do usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty nie można również zaliczyć zakupu kart telefonicznych dla wychowawców kolonijnych. Natomiast pozostałe wydatki należy zaliczyć w całości do grupy usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty. Zaznaczyć dodatkowo należy, iż zgodnie z art. 119 ust. 4 ustawy VAT podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Korzyści
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.