Korespondencja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korespondencja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
25
wrz

Istota:

W zakresie doręczenia zastępczego korespondencji dłużnikowi w związku z art. 89a ustawy w brzmieniu do 01 stycznia 2013 roku

Fragment:

Wnioskodawca dołożył więc należytej staranności, aby korespondencja została wysłana na właściwy, dostępny Wnioskodawcy adres dłużnika. W powyższym przypadku znajdują zastosowanie przepisy o doręczeniu zastępczym. W sytuacji, gdy podatnik dokonał wszelkich działań, celem ustalenia adresu siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności dłużników i faktycznie nie można ustalić innego adresu dłużników niż ten, pod który podatnik dotychczas kierował korespondencję, a doręczenie zawiadomienia dłużnika o zamiarze skorygowania podatku należnego nastąpiło zgodnie z zasadami zawartymi w art. 150 i art. 151 Ordynacji podatkowej, to należy uznać, że zwrot tej korespondencji stanowi potwierdzenie odbioru przez dłużnika, a warunek wynikający z przepisu art. 89a ust. 2 pkt 6 ustawy za spełniony. W konsekwencji powyższego, zgodnie z art. 89a ust. 3 ustawy o VAT, Wnioskodawca ma prawo dokonać korekty podatku należnego w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym upłynął termin określony w ust. 2 pkt 6, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym wierzyciel uzyskał zwrot korespondencji wysłanej do dłużnika pod właściwy adres podany przez dłużnika z CEiDG lub w KRS. Reasumując doręczenie (...)