Korepetycje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to korepetycje. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
7
wrz

Istota:

Czy zajęcia - korepetycje prowadzone grupowo na zasadach opisanych powyżej można rozliczać korzystając z formy karty podatkowej?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zajęcia - korepetycje prowadzone grupowo na zasadach opisanych powyżej można rozliczać korzystając z formy karty podatkowej... Zdaniem Wnioskodawczyni, jeżeli za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji, to usługi edukacyjne w zakresie grupowego przygotowania do egzaminu maturalnego mieszczą się w pojęciu działalności polegającej na udzielaniu lekcji na godziny, zgodnie z wykładnią językową. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni stwierdziła, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji (pkt 2 objaśnień w części XI załącznika nr 3 do ww. ustawy).

2011
1
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

Fragment:

Wnioskodawca uważa, że udzielane przez niego korepetycje z języka angielskiego są właśnie działalnością oświatową wykonywaną osobiście. Wnioskodawca nie ma pewności, czy prowadzenie korepetycji jako zajęcia dodatkowego wykonywanego osobiście wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast Wnioskodawca jest przekonany, że wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie powinien mieć wpływu na sposób rozliczania przychodów z korepetycji w Urzędzie Skarbowym. Stanowisko swoje Zainteresowany uzasadnia tym, że sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie zmienia charakteru jego działalności. Dopóki Wnioskodawca prowadzi korepetycje z języka angielskiego osobiście, jest to działalność oświatowa wykonywana osobiście, zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uważa, że ewentualne wyrejestrowanie przez niego działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na sposób rozliczania przychodów z korepetycji w Urzędzie Skarbowym i że nadal będzie mógł on rozliczać korepetycje z języka angielskiego jako osobiście wykonywaną działalność oświatową, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 16 lipca 2010 r.

2011
1
wrz

Istota:

1) Czy sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym Wnioskodawcy jest właściwy?
2) Czy interpretacja wg Wnioskodawcy definicji działalności gospodarczej w obu ustawach w odniesieniu do prowadzonej przez niego działalności jest poprawna? Chodzi tu o definicje działalności gospodarczej zawarte w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które różnią się od siebie.
3) Czy prowadzenie korepetycji jako zajęcia dodatkowego wykonywanego osobiście wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?
4) Czy Wnioskodawca może wyrejestrować działalność gospodarczą i nadal prowadzić korepetycje z języka angielskiego, rozliczając je przed Urzędem Skarbowym jako osobiście wykonywaną działalność oświatową?

Fragment:

Wnioskodawca uważa, że udzielane przez niego korepetycje z języka angielskiego są właśnie działalnością oświatową wykonywaną osobiście. Wnioskodawca nie ma pewności, czy prowadzenie korepetycji jako zajęcia dodatkowego wykonywanego osobiście wymaga wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast Wnioskodawca jest przekonany, że wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie powinien mieć wpływu na sposób rozliczania przychodów z korepetycji w Urzędzie Skarbowym. Stanowisko swoje Zainteresowany uzasadnia tym, że sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie zmienia charakteru jego działalności. Dopóki Wnioskodawca prowadzi korepetycje z języka angielskiego osobiście, jest to działalność oświatowa wykonywana osobiście, zgodnie art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uważa, że ewentualne wyrejestrowanie przez niego działalności gospodarczej nie będzie miało wpływu na sposób rozliczania przychodów z korepetycji w Urzędzie Skarbowym i że nadal będzie mógł on rozliczać korepetycje z języka angielskiego jako osobiście wykonywaną działalność oświatową, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.