Korea Południowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Korea Południowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
maj

Istota:

Czy w związku z wyjazdem do Korei Południowej, tj. z dniem 5 listopada 2012 r. i pobytem w tym kraju w trakcie rocznego okresu oddelegowania Wnioskodawca podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze powołane wyżej regulacje prawne oraz okoliczności Jego pobytu na terytorium Korei Południowej należy przyjąć, z dniem 5 listopada 2012 r. Wnioskodawca przeniósł centrum swoich interesów osobistych i gospodarczych z Polski do Korei Południowej. Wskazują na to w szczególności następujące okoliczności: w trakcie oddelegowania aktywność zawodowa Wnioskodawcy prowadzona jest wyłącznie na terytorium Korei Południowej (w tym kraju Wnioskodawca wykonuje swoją pracę), a głównymi źródłami utrzymania Wnioskodawcy jest wynagrodzenie wypłacane przez Spółkę za pracę w Korei Południowej oraz świadczenia rzeczowe i pieniężne od Podmiotu zagranicznego z siedzibą w Korei Południowej, podczas pobytu w Korei Południowej, w związku z oddelegowaniem, Wnioskodawcy towarzyszy w tym kraju żona wraz z dzieckiem, Wnioskodawca nie otrzymuje innych dochodów z Polski, ani nie dokonuje w Polsce inwestycji. W konsekwencji, począwszy od wskazanej daty miejsce zamieszkania Wnioskodawcy dla celów podatkowych będzie znajdowało się poza terytorium Polski i stan taki będzie trwał do momentu, gdy Wnioskodawca powróci do Polski na stałe. Tym samym, z momentem wyjazdu do Korei Południowej, Wnioskodawca powinien zostać uznany za osobę podlegającą ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.