Korea | Interpretacje podatkowe

Korea | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Korea. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy należy naliczyć i odprowadzić od przychodu podatek od osób fizycznych?
Fragment:
(...) członkom lub akcjonariuszom. Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca zawarł umowę cywilno-prawną na świadczenie usług artystycznych z osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania i ośrodek interesów życiowych w Korei. Osoba ta przedstawiła Zainteresowanemu certyfikat rezydencji podatkowej w Korei. W tak przedstawionym stanie faktycznym należy stwierdzić, że dochody artysty mającego miejsce zamieszkania w Korei, podlegają w świetle Konwencji polsko-koreańskiej opodatkowaniu w Polsce. Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z (...)
2012
11
lut

Istota:
VAT - w zakresie ustalenia czy opisana we wniosku transakcja stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz określenia momentu powstania obowiązku podatkowego
Fragment:
(...) Wezwaniem z dnia 18 września 2009r., doręczonym w dniu 22 września 2009r., wezwano Wnioskodawcę do dołączenia dokumentu potwierdzającego prawo do podpisu. Wniosek uzupełniono dnia 25 września 2009r. (data wpływu 29 września 2009r.). W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka A. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonała w miesiącu maj 2009r., zakupu w Korei towarów handlowych udokumentowanych wystawioną przez kontrahenta koreańskiego dnia 07 maja 2009r. fakturą handlową. Następnie, przy udziale firmy spedycyjnej, dokonała transportu zakupionych towarów do Hamburga, gdzie za pośrednictwem ustanowionego przez siebie przedstawiciela celnego (zarejestrowanego w Niemczech) dokonała dnia 11 czerwca 2009r. odprawy celnej w wyniku której został ustalony wymiar należnego cła oraz nadany status, dopuszczający do obrotu na terytorium Unii Europejskiej zgłoszonego towaru z jednoczesnym zwolnieniem z podatku (...)
2011
1
sie

Istota:
CIT - w zakresie art. 11 Konwencji z dnia 21 czerwca 1991 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
Fragment:
(...) istnieją szczególne stosunki i dlatego zapłacone odsetki, mające związek z roszczeniem wynikającym z długu, przekraczają kwotę, którą dłużnik i wierzyciel uzgodniliby bez tych stosunków, to postanowienia artykułu 11 konwencji polsko-koreańskiej stosuje się tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu zgodnie z prawem każdego Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień konwencji polsko-koreańskiej. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy prowizja wypłacana podmiotowi koreańskiemu będącemu poręczycielem z tytułu udzielonej gwarancji stanowiącej wymagane zabezpieczenie pozyskanego kredytu od banku polskiego, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 11 ust. 3 lit. b konwencji polsko-koreańskiej.
Fragment:
(...) istnieją szczególne stosunki i dlatego zapłacone odsetki, mające związek z roszczeniem wynikającym z długu, przekraczają kwotę, którą dłużnik i wierzyciel uzgodniliby bez tych stosunków, to postanowienia artykułu 11 konwencji polsko-koreańskiej stosuje się tylko do tej ostatniej wymienionej kwoty. W tym przypadku nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu zgodnie z prawem każdego Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień konwencji polsko-koreańskiej. Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Odpowiedź nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie (...)
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Korea
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.