Kopalnia (wyrobisko górnicze) | Interpretacje podatkowe

Kopalnia (wyrobisko górnicze) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kopalnia (wyrobisko górnicze). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż wystąpienie w przedstawionym szczególnym stanie faktycznym pobocznych czynności w stosunku do działalności koncesjonowanej, które skutkują powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu VAT, nie powinien zgodnie z zasadą neutralności VAT ograniczać prawa Oddziału do odliczania i uzyskania zwrotu na zasadach szczególnych (zgodnie z rozdziałem 10 rozporządzenia o VAT) podatku naliczonego VAT związanego z podstawową ? koncesjonowaną działalnością gospodarczą.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest częścią grupy XYZ, zajmującej się poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Na podstawie umów zawartych z XYZ Sp. z o.o., Oddział przejmie prawo do użytkowania górniczego określonego obszaru położonego w środkowej Polsce. W rezultacie koncesje wymagane dla prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania, rozprowadzania oraz w zakresie wydobycia złóż kopalin zostaną, po (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy sprzedaż dwóch przedsiębiorstw (kopalni) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 29 marca 2005 r. (złożonym w tut. Urzędzie dnia 5 kwietnia 2005r.), Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: W dniu 17 marca 2005r. Spółka, jako sprzedający zawarła, w formie aktu notarialnego, warunkową umowę sprzedaży dwóch przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.