Kontynuacja ulgi budowlanej | Interpretacje podatkowe

Kontynuacja ulgi budowlanej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontynuacja ulgi budowlanej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podatnik może odliczać ulgę budowlaną aż do wyczerpania limitu.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 11 stycznia 2006 roku, uzupełnionym dnia 20 stycznia 2006 roku, za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w 2000 roku rozpoczął Pan odliczanie od podatku ulgi na zakup mieszkania od developera. Zadaje Pan pytanie czy może w 2005 roku i w kolejnych latach kontynuować odliczanie wydatków poniesionych na lokal mieszkalny w latach wcześniejszych /przed 2005 rokiem/, aż do odliczenia całej kwoty, czy też 2004 rok był ostatnim rokiem, w którym przysługiwało takie odliczenie. Stoi Pan na stanowisku, iż może nadal odliczać ulgę, aż do wyczerpania (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy możliwe jest równoczesne korzystanie z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji budowlanych oraz kontynuacja odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej wydatków poniesionych na wkład mieszkaniowy, a także tego czy istnieje konieczność zwrotu wcześniej odliczonych kwot z tytułu ww. wydatków na wkład mieszkaniowy?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 29.03.2005r. (uzupełnionym w dniu 18.04.2005r.) podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zapytanie dotyczyło następujących kwestii: możliwości równoczesnego korzystania z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji budowlanych oraz kontynuacji odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej wydatków poniesionych na wkład mieszkaniowy, a także tego czy istnieje konieczność zwrotu wcześniej odliczonych kwot z tytułu ww. wydatków na wkład mieszkaniowy. Podatniczka poinformowała, iż w latach 2001-2002 korzystała z odliczenia od podatku wydatków poniesionych na wkład mieszkaniowy wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej. Następnie w 2003r. postanowiła (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy każdy z małżonków, który przed zawarciem związku małżeńskiego nabył prawo do odliczeń z tytułu dużej ulgi budowlanej, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe, zachowuje prawo do kontynuacji odliczeń w pełnej wysokości?
Fragment:
(...) Wnioskodawczyni w latach 2001-2004 w zeznaniach podatkowych, korzystając z odliczeń w ramach ulgi na budowę budynku mieszkalnego wykazała przysługujące odliczenia w wysokości 19.144,52zł. W powyższym okresie od podatku odliczono 6.229,56zł, do odliczenia na lata następne pozostała kwota 12.914,96zł. W czerwcu 2005r. Podatniczka zawarła związek małżeński. Małżonek Podatniczki również w okresie od 2001-2004 korzystał z odliczeń od podatku w ramach tzw. „dużej ulgi budowlanej” , w tymże czasie wykazał w zeznaniach podatkowych odliczenia w wysokości 33.864,37zł, od podatku odliczono 12.090,79zł, na lata następne pozostała do odliczenia kwota ulgi w wysokości 21.773,58zł. Kwota odliczeń przysługująca każdemu z podatników mieściła się w obowiązującym limicie tj. w kwocie 35.910,00zł. Łącznie z tytułu ulgi pozostałej do odliczenia w latach następnych pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 34.688,54zł. Wnioskodawczyni uważa, iż (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy istnieje mozliwość kontynuacji odliczenia z tytułu dużej ulgi budowlanej w roku podatkowym 2005?
Fragment:
(...) Z przytoczonego przez podatników stanu faktycznego wynika, że w 2000r. podatnicy rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego z uwagi na co nabyli w tym roku prawo do ulgi budowlanej. Ze względu na niskie dochody, odliczenia podatników w tym okresie były niewielkie. Wnioskodawcy dopiero pod koniec roku 2004 zdołali zdobyć kredyt na dokończenie procesu inwestycyjnego. Środki pieniężne z tego kredytu podatnicy wydatkowali w roku 2005. Łączna kwota odliczeń w latach 2000-2004 wyniosła 11.618,87zł. Budowa została zakończona w roku 2005. Pytanie podatników sprowadza się do kwestii możliwości kontynuacji odliczania z tytułu dużej ulgi budowlanej w roku podatkowym 2005 i jednocześnie z wniosku podatników należy wnioskować, że dopuszczają oni taką możliwość. Naczelnik po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym stwierdzając, że stanowisko podatników jest nieprawidłowe zważył co następuje: Stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 (...)
2011
1
kwi

Istota:
W jakiej wysokości i na jakich zasadach podatnicy po zawarciu związku małżeńskiego będą mogli kontynuować odliczenia z tyt. ulgi budowlanej, jaki i od kiedy obowiązuje ich limit odliczeń i czy istotnym dla odliczeń może być fakt orzeczenia rozdzielności majątkowej małzonków?
Fragment:
(...) W dniu 28.11.2005 r. podatniczka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego dotyczących zasad odliczania przez małżonków wydatków w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej w 2005 r. w przypadku dokonania już odliczeń przez małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego. Z wniosku przedstawionego przez stronę wynika następujący stan faktyczny: W latach 1992-2004 podatniczka wykorzystała dużą ulgę budowlaną w kwocie 29.000zł do wysokości obowiązującego wówczas limitu. Przyszły mąż podatniczki tytułem praw nabytych, w związku z gromadzeniem oszczędności w Kasie Mieszkaniowej, odliczył do 2004 r. z podatku ulgę w wysokości 5500zł. Podatnicy w grudniu 2005r. planują zawrzeć związek małżeński i w związku z tym są zainteresowani uzyskaniem urzędowej interpretacji na pytanie: W jakiej wysokości i na jakich zasadach po zawarciu małżeństwa będą mogli kontynuować odliczenia, jaki i od kiedy obowiązuje ich limit (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.