Kontynuacja ulgi budowlanej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontynuacja ulgi budowlanej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik może odliczać ulgę budowlaną aż do wyczerpania limitu.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 11 stycznia 2006 roku, uzupełnionym dnia 20 stycznia 2006 roku, za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że w 2000 roku rozpoczął Pan odliczanie od podatku ulgi na zakup mieszkania od developera. Zadaje Pan pytanie czy może w 2005 roku i w kolejnych latach kontynuować odliczanie wydatków poniesionych na lokal mieszkalny w latach wcześniejszych /przed 2005 rokiem/, aż do odliczenia całej kwoty, czy też 2004 rok był ostatnim rokiem, w którym przysługiwało takie odliczenie. Stoi Pan na stanowisku, iż może nadal odliczać ulgę, aż do wyczerpania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy możliwe jest równoczesne korzystanie z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji budowlanych oraz kontynuacja odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej wydatków poniesionych na wkład mieszkaniowy, a także tego czy istnieje konieczność zwrotu wcześniej odliczonych kwot z tytułu ww. wydatków na wkład mieszkaniowy?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 29.03.2005r. (uzupełnionym w dniu 18.04.2005r.) podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zapytanie dotyczyło następujących kwestii: możliwości równoczesnego korzystania z odliczenia od dochodu odsetek od kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji budowlanych oraz kontynuacji odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej wydatków poniesionych na wkład mieszkaniowy, a także tego czy istnieje konieczność zwrotu wcześniej odliczonych kwot z tytułu ww. wydatków na wkład mieszkaniowy. Podatniczka poinformowała, iż w latach 2001-2002 korzystała z odliczenia od podatku wydatków poniesionych na wkład mieszkaniowy wniesiony do spółdzielni mieszkaniowej. Następnie w 2003r. postanowiła (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy każdy z małżonków, który przed zawarciem związku małżeńskiego nabył prawo do odliczeń z tytułu dużej ulgi budowlanej, które nie znalazły pokrycia w podatku za lata ubiegłe, zachowuje prawo do kontynuacji odliczeń w pełnej wysokości?

Fragment:

(...) Wnioskodawczyni w latach 2001-2004 w zeznaniach podatkowych, korzystając z odliczeń w ramach ulgi na budowę budynku mieszkalnego wykazała przysługujące odliczenia w wysokości 19.144,52zł. W powyższym okresie od podatku odliczono 6.229,56zł, do odliczenia na lata następne pozostała kwota 12.914,96zł. W czerwcu 2005r. Podatniczka zawarła związek małżeński. Małżonek Podatniczki również w okresie od 2001-2004 korzystał z odliczeń od podatku w ramach tzw. „dużej ulgi budowlanej” , w tymże czasie wykazał w zeznaniach podatkowych odliczenia w wysokości 33.864,37zł, od podatku odliczono 12.090,79zł, na lata następne pozostała do odliczenia kwota ulgi w wysokości 21.773,58zł. Kwota odliczeń przysługująca każdemu z podatników mieściła się w obowiązującym limicie tj. w kwocie 35.910,00zł. Łącznie z tytułu ulgi pozostałej do odliczenia w latach następnych pozostała do wykorzystania kwota w wysokości 34.688,54zł. Wnioskodawczyni uważa, iż (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje mozliwość kontynuacji odliczenia z tytułu dużej ulgi budowlanej w roku podatkowym 2005?

Fragment:

(...) Z przytoczonego przez podatników stanu faktycznego wynika, że w 2000r. podatnicy rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego z uwagi na co nabyli w tym roku prawo do ulgi budowlanej. Ze względu na niskie dochody, odliczenia podatników w tym okresie były niewielkie. Wnioskodawcy dopiero pod koniec roku 2004 zdołali zdobyć kredyt na dokończenie procesu inwestycyjnego. Środki pieniężne z tego kredytu podatnicy wydatkowali w roku 2005. Łączna kwota odliczeń w latach 2000-2004 wyniosła 11.618,87zł. Budowa została zakończona w roku 2005. Pytanie podatników sprowadza się do kwestii możliwości kontynuacji odliczania z tytułu dużej ulgi budowlanej w roku podatkowym 2005 i jednocześnie z wniosku podatników należy wnioskować, że dopuszczają oni taką możliwość. Naczelnik po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym stwierdzając, że stanowisko podatników jest nieprawidłowe zważył co następuje: Stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 (...)

2011
1
mar

Istota:

W jakiej wysokości i na jakich zasadach podatnicy po zawarciu związku małżeńskiego będą mogli kontynuować odliczenia z tyt. ulgi budowlanej, jaki i od kiedy obowiązuje ich limit odliczeń i czy istotnym dla odliczeń może być fakt orzeczenia rozdzielności majątkowej małzonków?

Fragment:

(...) W dniu 28.11.2005 r. podatniczka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego dotyczących zasad odliczania przez małżonków wydatków w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej w 2005 r. w przypadku dokonania już odliczeń przez małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego. Z wniosku przedstawionego przez stronę wynika następujący stan faktyczny: W latach 1992-2004 podatniczka wykorzystała dużą ulgę budowlaną w kwocie 29.000zł do wysokości obowiązującego wówczas limitu. Przyszły mąż podatniczki tytułem praw nabytych, w związku z gromadzeniem oszczędności w Kasie Mieszkaniowej, odliczył do 2004 r. z podatku ulgę w wysokości 5500zł. Podatnicy w grudniu 2005r. planują zawrzeć związek małżeński i w związku z tym są zainteresowani uzyskaniem urzędowej interpretacji na pytanie: W jakiej wysokości i na jakich zasadach po zawarciu małżeństwa będą mogli kontynuować odliczenia, jaki i od kiedy obowiązuje ich limit (...)