Kontynuacja działalności przez spadkobiercę | Interpretacje podatkowe

Kontynuacja działalności przez spadkobiercę | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontynuacja działalności przez spadkobiercę. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Przejęłam jako spadkobierca prowadzenie działalności gospodarczej po śmierci męża. Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na podstawie otrzymanych po śmierci męża faktur wystawionych jeszcze na jego imię i nazwisko, za które płaciłam już sama?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, §3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.03.2007r., złożonym przez Panią T. o udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej kontynuowanej przez spadkobiercę, wydatków wynikających z faktur wystawionych po śmierci spadkodawcy na jego imię i nazwisko, a opłaconych przez spadkobiercę. UZASADNIENIE Działając zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), stosownie do swojej właściwości, m.in. naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy na podstawie przepisu art. 97 § 2 Ordynacji podatkowej jako spadkobierczyni po zmarłym mężu będąc wyznaczoną w testamencie do dziedziczenia jego przedsiębiorstwa i kontynuując prowadzenie działalności gospodarczej spadkodawcy, jestem uprawniona do przejęcia po spadkodawcy jego praw o charakterze niemajątkowym ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ) a w tym prawa do opodatkowania podatkiem liniowym 19 % wg zasad określonych przepisem art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Wnioskiem z dnia 15 maja 2006 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald z prośbą o wydanie interpretacji w kwestii: - czy na podstawie przepisu art.97 § 2 Ordynacji podatkowej pytającej jako spadkobierczyni po zmarłym mężu będącej wyznaczoną w testamencie do dziedziczenia jego przedsiębiorstwa i kontynuującej prowadzenie działalności gospodarczej spadkodawcy, przysługuje uprawnienie do przejęcia po spadkodawcy jego praw o charakterze niemajątkowym( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ), a w tym prawa do opodatkowania podatkiem liniowym 19 % wg zasad określonych przepisem art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Z wniosku pytającej wynika, że zmarły współmałżonek pozostawił testament, w którym określił krąg spadkobierców, w tym jego ostatnią wolą było również to, aby wnioskodawczyni odziedziczyła całość przedsiębiorstwa prowadzonego przez spadkodawcę. W marcu 2006r. w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przejęcie przedsiębiorstwa w formie spadku (testamentem po matce) rodzi obowiązek podatkowy, przy czym spadkobierca dalej prowadzi działalność gospodarczą w niezmienionej formie?
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 1 sierpnia 2004 roku, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 16 sierpnia, w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że zgodnie z art. 97 § 1 spadkobiercy podatnika z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek (§ 2). Przepis ten stosuje się odpowiednio do praw i obowiązków z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji płatnika (§3). Zatem zgodnie z art. 97 § 1 sukcesja podatkowa spadkobierców dotyczy przede wszystkim majątkowych praw i obowiązków. Od tej zasady (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.