Kontyngent wojskowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kontyngent wojskowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy nagrody pieniężne przeznane przez Ministra Obrony Narodowej żołnierzom skierowanym do pełnienia służby poza granicami kraju między innymi w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) w Republice Iraku i Afganistanie są objęte zwolnieniem przedmiotowym?

Fragment:

(...) Z treści złożonego zapytania wynika, że żołnierzom skierowanym do pełnienia służby poza granicami kraju między innymi w Polskich Kontyngentach Wojskowych (PKW) w Republice Iraku i Afganistanie Minister Obrony Narodowej, na mocy posiadanych uprawnień, przyznaje nagrody pieniężne. Mając na uwadze powyższe Jednostka zwraca się z zapytaniem, czy w/w nagrody pieniężne objęte są zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom (...)