Konsolidacja | Interpretacje podatkowe

Konsolidacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konsolidacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe konsolidacji W. oraz P. oraz dokonywanej w związku z nią Integracji Funkcji.
Fragment:
(...) czynnością, która nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z przedstawionych przez Spółkę okoliczności wynika, iż z dniem 15 października 2009r. P. I. nabył akcje spółki W. Zgodnie ze strategią połączonej Grupy P. na poszczególnych rynkach krajowych ma mieć miejsce integracja działalności spółek działających uprzednio w ramach odrębnych koncernów P. i W. Proces integracji obejmie również rynek polski. Końcowym efektem integracji ma być konsolidacja podmiotów operujących na danym rynku krajowym - osiągnięta zasadniczo poprzez redukcję liczby podmiotów w wyniku połączenia czy też likwidacji wybranych spółek. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka dokona połączenia z innym podmiotem gospodarczym, tj. nastąpi prawne połączenie P. Sp. z o.o. z W. Sp. z o.o. Ze względów biznesowych podjęto decyzję, że w Polsce proces integracji spółek P. i W. rozpocznie się 1 grudnia 2009 roku. (...)
2011
1
paź

Istota:
Opodatkowanie czynności zamiany akcji spółek sektora elektroenergetycznego.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2010 r. (data wpływu – 26 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności zamiany akcji spółek sektora elektroenergetycznego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy Spółka koszty doradcy wykonującego prace na rzecz Spółki oraz koszty obsługi prawnej związane z procesem konsolidacji może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia - na zasadzie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) podmioty gospodarcze) działające w formie spółek z o.o., jawnych, jak i będące własnością osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Część tych podmiotów jest powiązana kapitałowo z naszą Spółką - właściciele tych podmiotów są udziałowcami naszej Spółki. Spółka zamierza przeprowadzić proces konsolidacji podmiotów powiązanych, którego celem jest doprowadzenie do wzmocnienia pozycji rynkowej firmy i tym samym zwiększenia jej przychodów. Konsolidacja może zostać przeprowadzona w szczególności w drodze wniesienia do Spółki aportu w postaci udziałów lub majątku będących obecnie własnością odpowiednio wspólników lub podmiotów współpracujących ze Spółką. Przygotowanie konsolidacji i planu rozwoju Spółki musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem szeregu specjalistycznych prac, takich jak badanie stanu przedsiębiorstw, które mogą uczestniczyć w późniejszym procesie konsolidacji, ich wyceną oraz sporządzeniem (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy koszty konsolidacji w trybie art. 492 1 pkt 1 k.s.h. stanowią dla spółki przejmowanej koszty uzyskania przychodów ?
Fragment:
(...) DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 18 lipca 2005 r. Nr PB1/423-15/05/GB w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i stwierdza, iż przedstawione we wniosku Spółki stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Spółka występując na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawiła następujący stan faktyczny:W wyniku konsolidacji przeprowadzonej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. 94, poz. 1037 ze zm.), poprzez (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konsolidacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.