Konserwacja dzieł sztuki | Interpretacje podatkowe

Konserwacja dzieł sztuki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konserwacja dzieł sztuki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Szkoła zwróciła się z prośbą potwierdzenie prawidłowości stawki podatku VAT do świadczonych usług:
1. PKWiU 80 - usługi w zakresie edukacji – wg szkoły zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
2. PKWiU 55.51.10-00.00 usługi stołówkowe – wg szkoły opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%,
3. PKWiU 70.20.12-00.00 – usługi wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny – wg szkoły opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%,
4. PKWiU 92.31.10-00 – dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki – wg szkoły zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
5. usługi w zakresie konserwacji pomników i tablic wykonywanych przez uczniów.
Fragment:
(...) Dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług , towary i usługi zidentyfikowane są przy wykorzystaniu klasyfikacji statystycznych, co oznacza, że nie potoczne i handlowe nazwy poszczególnych towarów, bądź ich skład chemiczny, ale określona przepisami klasyfikacja statystyczna towarów jest istotna z punktu widzenia określenia prawidłowości stawki podatku dla sprzedawanego towaru. W przypadku, gdy podatnik ma wątpliwości dotyczące klasyfikacji statystycznych właściwych dla sprzedawanego przez niego towaru lub wykonywanych usług, może się zwrócić do właściwego dla siedziby podatnika urzędu statystycznego w celu właściwego sklasyfikowania wyrobu lub usługi ) od dnia 01.01.2003r. Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź). Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535) w powiązaniu z załącznikiem nr 4 poz. 7 do cyt. ustawy usługi o symbolu PKWiU ex 80 – (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy stawki podatku VAT dla usług konserwacji dzieł sztuki
Fragment:
(...) Działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek spółki z dnia 4.06.2004 r. uzupełniony pismem z dnia 15.07.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych usług konserwacji dzieł sztuki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu uprzejmie wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ze spółka prowadzi działalność w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, usług plastycznych i pozłotnictwa przy obiektach zabytkowych (ołtarze, ambony, chrzcielnice, rzeźby, obrazy na płótnie i drewnie, a także polichromii ściennych). Spółka ustaliła symbol klasyfikacji wykonywanych usług: wg PKWiU wykonywane usługi sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 92.31.22.00. Według przedstawionego przez spółkę stanowiska usługi konserwacji i restauracji (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.