IPTPB1/4511-193/15-5/MD | Interpretacja indywidualna

Obowiązki płatnika z tytułu organizowania konkursów za pośrednictwem Internetu
IPTPB1/4511-193/15-5/MDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. konkursy
 3. obowiązek płatnika
 4. płatnik
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z organizowaniem konkursów za pośrednictwem Internetu na najatrakcyjniejszy profil – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

W dniu 31 marca 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęło potwierdzenie uiszczenia należnej opłaty od wniosku.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), w związku z czym pismem z dnia 25 maja 2015 r., Nr IPTPB1/4511-193/15-3/MD, IPTPP2/4512-191/15-3/IR, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 25 maja 2015 r. (data doręczenia 26 maja 2015 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.), nadanym dnia 2 czerwca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zawiązać Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskiwane będą poprzez sprzedaż abonamentu umożliwiającego dostęp do portalu internetowego. Abonament będzie dostępny do nabycia poprzez wysłanie SMS Premium lub płatność za pośrednictwem DotPay. Zakup abonamentu odblokowuje wszystkie funkcje portalu. Przy zakupie abonamentu użytkownik otrzymuje określoną ilość głosów premium, tj. prawa do głosowania. Zakup abonamentu uprawnia użytkownika do kontaktu z zarejestrowanymi w portalu użytkowniczkami i oddawania na nie głosów. Zarejestrowanemu w serwisie użytkownikowi przysługuje możliwość dokonania zakupu jednego z trzech abonamentów. Zakupu wybranego abonamentu można dokonać z poziomu podstrony. Przy zakupie abonamentu użytkownik otrzymuje głosy premium przypisywane do jego konta.

Ilość otrzymanych głosów premium zależna jest od wybranego abonamentu i przedstawia się w następujący sposób:

 1. abonament (24 godziny) = 1 głos premium,
 2. abonament (15 dni) = 20 głosów premium,
 3. abonament (30 dni) = 30 głosów premium.

Użytkownicy mogą dokonać zakupu wybranego przez siebie abonamentu po cenach widocznych na podstronie sklepu.

Użytkownik posiadający głos premium może obdarować nim dowolną Użytkowniczkę serwisu. Zwiększa tym jej szanse na zwycięstwo w konkursie na najatrakcyjniejszy profil. Dodatkowo Użytkowniczka, na którą zagłosowano używając głosu premium, otrzymuje dodatkowy bonus w postaci 1 monety (jedna moneta ma równowartość 0,25 zł).

Kiedy ilość zebranych przez Użytkowniczkę monet będzie równa sumie 100 lub większa, Użytkowniczka otrzymuje możliwość skorzystania z formularza wypłaty monet. Formularz umożliwia zgłoszenie chęci wypłaty zgromadzonych monet przy przeliczniku 1 moneta = 0,25 zł. W przeciągu 5 dni od dnia poprawnego wypełniania i wysłania formularza zostanie zrealizowany przelew na wskazane przez Użytkowniczkę konto bankowe.

Każda z Użytkowniczek rejestrując się na portalu będzie z automatu brała udział w konkursie na najatrakcyjniejszy profil. Użytkowniczki portalu w ramach konkursu mają szansę na wygranie nagród rzeczowych (np. tablet, laptop). Konkurs będzie odbywał się cyklicznie, nagrody będą przyznawane raz w miesiącu.

Schemat przepływu gotówki w serwisie będzie przedstawiał się następująco:

 1. Użytkownik A dokonuje zakupu abonamentu w tym głosu premium.
 2. Abonament zostaje aktywowany, do konta Użytkownika A przypisany jest głos premium.
 3. Użytkownik A oddaje swój głos premium na Użytkownika B.
 4. Do konta Użytkownika B zostaje przypisana moneta.
 5. Kiedy Użytkownik B uzbiera 100 monet, może zgłosić chęć wypłaty monet za pośrednictwem formularza wypłat.
 6. W ciągu 5 dni od dnia poprawnego wypełniania i wysłania formularza zostanie zrealizowany przelew na wskazany przez Użytkownika B rachunek bankowy.
 7. Użytkownik B zamiast wypłacać monety, może je wydać na zakup abonamentu w serwisie.

Odpłatność za dostęp będzie zróżnicowana i będzie kształtowała się w następujący sposób:

Usługa 1

Cena 1,23 zł brutto (płatność DotPay),

Cena 2,46 zł brutto (płatność SMS Premium).

Usługa 2

Cena 2,46 zł brutto (płatność DotPay),

Cena 3,69 zł brutto (płatność SMS Premium).

Usługa 3

Cena 19 zł brutto (płatność DotPay).

Usługa 4

Cena 29 zł (płatność DotPay).

Usługa 5

 1. cena 1 moneta,
 2. cena 20 monet.

W piśmie z dnia 2 czerwca 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z).
 2. Siedziba Spółki będzie mieściła się w B.
 3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach swojej działalności będzie organizowała konkursy za pośrednictwem Internetu.
 4. Korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę będzie możliwe zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 5. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie łączyć z użytkownikami umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Spółka będzie świadczyć usługi drogą elektroniczną, polegające na założeniu i prowadzeniu konta w portalu oraz umożliwieniu udziału w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil (zarówno jako uczestnik konkursu, jak i jako głosujący). Użytkownicy przedmiotowego portalu będą podzieleni na dwie grupy:
  1. użytkowników dokonujących zakupu abonamentu i oddających głosy na użytkowników biorących udział w konkursie; w ramach abonamentu użytkownicy otrzymują dodatkowe głosy premium, które mogą przekazywać użytkownikom biorącym udział w konkursie,
  2. użytkowniczki biorące udział w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil (dalej: uczestnicy konkursu).
 1. Uczestniczki konkursu będą udostępniać w portalu swój wizerunek.
 2. W konkursie będzie można oddawać dwa typy głosów (nie można głosować na własny profil):
  1. zwykłe - ich ograniczoną ilość będzie mógł oddać każdy zalogowany użytkownik portalu,
  2. premium - będą mogli oddawać je tylko użytkownicy, którzy wykupili abonament; głosy premium są przedstawiane graficznie jako „Monety” i są brane pod uwagę przy przyznawaniu pieniężnych nagród pocieszenia.Uczestniczki konkursu będą otrzymywać oba typy głosów w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil. Przy zliczaniu głosów podczas ustalania laureata dane edycji konkursu brane są pod uwagę oba typy głosów.
 1. Konkurs będzie spełniał wymogi konkursu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Konkurs będzie organizowany i ogłaszany za pośrednictwem środków masowego przekazu (portalu internetowego). Wartość nagród w pierwszej edycji nie przekroczy 760 zł.
 3. Organizatorem konkursu będzie mająca powstać Spółka.
 4. Konkurs będzie miał ustalony regulamin.
 5. Element rywalizacji będzie polegał na zabieganiu o głosy pozostałych użytkowników portalu. Uczestnicy konkursu będą mogli wpływać na głosy użytkowników portalu, dodając nowe zdjęcia oraz uzupełniając swój profil o nowe informacje.
 6. W konkursie będą mogły wziąć udział zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i osoby zawodowo zajmujące się tzw. modelingiem i sprzedażą praw do własnego wizerunku - prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie.
 7. Zwycięzców konkursu będzie wyłaniała powołana przez organizatora komisja. Wyłącznym elementem podlegającym ocenie komisji będzie ilość głosów zebranych przez danego uczestnika.
 8. Otrzymanie nagród rzeczowych będzie uwarunkowane zdobyciem największej liczby głosów. Otrzymanie nagród pieniężnych (nagród pocieszenia) będzie uwarunkowane zdobyciem określonej minimalnej ilości głosów premium (np. 100 głosów premium) i wypełnieniem stosownego formularza z wnioskiem o wypłatę nagrody.
 9. Laureaci (uczestnicy konkursu, którzy zdobędą największą ilość głosów) każdej edycji otrzymają nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny: tablety, smartfony, kosmetyki pielęgnacyjne i do makijażu, odzież: bielizna, kostiumy kąpielowe, sukienki itp.). Wartość nagród w pierwszej edycji konkursu nie będzie przekraczać 500 zł. W kolejnych etapach wartość nagród rzeczowych może wzrosnąć.Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą co najmniej 100 głosów premium (przedstawianych graficznie jako „Monety”), będą mieli prawo do nagrody pocieszenia - zamiany zdobytych głosów premium na nagrodę pieniężną, której wartość będzie równa iloczynowi zdobytych głosów premium i 0,25 zł (np. uczestnik konkursu, który zdobędzie 150 głosów, uzyska prawo do nagrody o wartości 37,50 zł).
 1. Konkurs będzie organizowany w kolejnych edycjach. Każda edycja będzie trwała miesiąc lub kwartał.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

 1. Czy Spółka będzie zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w odniesieniu do przychodów osiąganych przez uczestniczki konkursu z tytułu udostępniania przez nie swojego wizerunku – w związku z wypłacanymi nagrodami pieniężnymi („nagrodami pocieszenia”)...
 2. Kiedy i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od nagrody rzeczowej wygranej przez uczestniczkę konkursu, wynikającej z zebrania przez nią największej liczby głosów, a kiedy i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od nagrody pieniężnej zdobytej przez uczestniczkę konkursu, wynikającej z zebrania przez nią ponad 100 głosów premium...
 3. W jakim kraju należy opodatkować podatkiem VAT usługi świadczone przez Spółkę w sytuacji, gdy użytkownik będzie korzystał z usług portalu poza granicami Polski...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy odnośnie pytań oznaczonych Nr 1 i 2 w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie Nr 3) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku:

Ad. 1)

Spółka nie będzie zobowiązana do pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów osiąganych przez użytkowniczki portalu z tytułu udostępniania przez nie swojego wizerunku - w związku z wypłacanymi nagrodami pieniężnymi („nagrodami pocieszenia”), gdyż osiągany przez nie przychód z tytułu nagród pieniężnych należy zakwalifikować jako wygraną w konkursie organizowanym i emitowanym przez środki masowego przekazu. W zależności od wartości uzyskanej nagrody pieniężnej, może ona podlegać zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub być opodatkowana podatkiem dochodowym z tytułu wygranej – w wysokości 10% nagrody. W przypadku, gdy uczestniczka konkursu będzie brać w nim udział w ramach swojej działalności gospodarczej, będzie zobowiązana do samodzielnego obliczenia i odprowadzenia podatku. W przypadku, gdy udział w konkursie nie będzie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, płatnikiem zobowiązanym do obliczenia, pobrania i odprowadzenia podatku będzie spółka - organizator konkursu.

Ad. 2)

Podatek od wygranej, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobierany jest od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową w wysokości 10% wygranej lub nagród i nie jest on pomniejszony o koszty jego uzyskania. Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Tak więc Spółka jako płatnik:

 • będzie zobowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułu określonego m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 5. Natomiast w przypadku nagród rzeczowych podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed wydaniem wygranej, na co wskazuje art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc do pobrania zryczałtowanego podatku od wygranych lub nagród, nieobjętych zwolnieniem, obowiązany jest płatnik dokonujący wypłaty należności, czy wydania rzeczy, czyli organizator konkursu.
 • będzie zobowiązana do przekazania podatku na rachunek organu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8A),
 • będzie zobowiązana do wystawienia deklaracji PIT-8C i dostarczenia jej podatnikowi w terminie do końca lutego roku następującego po roku, w którym przekazano nagrodę. Podatnik w zakresie nagrody traktuje tę deklarację informacyjnie, w szczególności nie musi wypełniać rocznej deklaracji podatkowej z tego tytułu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W pkt 9 tego artykułu wymienione zostały inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w ww. przepisie sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter przykładowy i otwarty, a zatem do tej kategorii należy zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Jednakże, co do zasady, na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wygranej lub nagrody.

Jak wynika z treści tego przepisu, określona w nim reguła może ulec modyfikacji, m.in. w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN, „konkurs” jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp., natomiast nagroda to dyplom, odznaczenie, pieniądze lub wartościowy przedmiot, będące formą uznania lub wyróżnienia za osiągnięcia, zwycięstwo w konkursie, w zawodach, itp. Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy, bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Jednakże stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie, musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

Tym samym, w przypadku wygranych w konkursach ogłaszanych w mass mediach, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia, nie jest wystarczającym sam fakt, że informacja o konkursie została przekazana w środkach masowego przekazu. Literalne brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy wymaga bowiem, aby konkursy takie były zarówno ogłaszane (emitowane) przez mass media, jak i środki masowego przekazu były ich organizatorem. Świadczy o tym użyty w treści omawianej normy spójnik „i” w wyrażeniu „organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)”. To oznacza, że oba te elementy, tj. organizacja konkursu przez środki masowego przekazu i ich emisja (ogłaszanie) przez środki masowego przekazu muszą wystąpić łącznie, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Dostępne definicje słownikowe pojęcia „środki masowego przekazu”, do których należy sięgnąć z uwagi na brak definicji legalnej, określają to pojęcie w różnych aspektach. Jakkolwiek wskazują one, że są to środki komunikowania masowego, to z jednej strony do środków masowego przekazu zaliczają zarówno urządzenia techniczne służące tej komunikacji, posługujące się w przekazie obrazami, dźwiękami, słowem pisanym (np. gazeta, telewizja satelitarna, odbiornik radiowy), z drugiej zaś jako środki masowego przekazu wskazują instytucje zajmujące się przekazywaniem informacji z wykorzystaniem tychże urządzeń technicznych. Tytułem przykładu powyższego dualizmu wskazać można internetową encyklopedię PWN, określającą środki masowego przekazu jako „mass media, media masowe, środki masowego komunikowania, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także tzw. nowe media: telegazeta, telewizja satelitarna, Internet”.

Z powyższego wynika zatem, że środki masowego przekazu są definiowane, zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej.

Treść art. 21 ust. 1 pkt 68 prowadzi do wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczający sam fakt, że informacja o konkursie przekazana została w środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja) rozumianych jako środki komunikowania masowego (urządzenia techniczne), do których zaliczany jest Internet. Przepis ten wymaga, aby konkursy były również organizowane przez środki masowego przekazu w znaczeniu instytucji zaliczanych do tzw. mass mediów.

Powyższe wyjaśnienie Organu jest potwierdzane przez orzecznictwo sądowe, czego przykładem może być prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1189/09.

Tym samym nie budzi wątpliwości fakt, że konkursy winny być ogłaszane (emitowane) przez mass media, w tym przypadku przez Internet, który bezspornie zaliczyć należy do środków masowego przekazu. Jednakże wątpliwość wzbudza fakt spełnienia drugiej przesłanki warunkującej możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zorganizowania konkursu przez Internet. Spełnienie tej przesłanki nastąpi wówczas, gdy organizatorem konkursu będzie podmiot w znaczeniu instytucji, zaliczany do grupy mass mediów.

Zorganizowanie konkursu przez Internet w dorozumieniu oznaczać może zatem jedynie organizację konkursu przez konkretną instytucję, w tym przypadku właściciela danego portalu internetowego występującego jako osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem jednak ogólnodostępności (nie wymagające rejestracji) tychże portali dla użytkowników Internetu. Trudno bowiem uznać, by konkurs kiedykolwiek mógł być zorganizowany przez Internet jako ogólnoświatową sieć komputerową niemającą osobowości prawnej.

Zatem zwolnieniu – z treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegać będzie jednorazowa wartość nieprzekraczająca kwoty 760 zł wygranej w tych konkursach, które są ogłoszone (emitowane) – w tym przypadku – przez Internet jak i organizatorem konkursu również jest Internet, w dorozumieniu jako właściciel ogólnodostępnego – niewymagającego rejestracji – portalu internetowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zawiązać Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z). Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach swojej działalności będzie organizowała konkursy za pośrednictwem Internetu. Korzystanie z usług świadczonych przez Spółkę będzie możliwe zarówno dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą.Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskiwane będą poprzez sprzedaż abonamentu umożliwiającego dostęp do portalu internetowego. Abonament będzie dostępny do nabycia poprzez wysłanie SMS Premium lub płatność za pośrednictwem DotPay. Zakup abonamentu odblokowuje wszystkie funkcje portalu. Przy zakupie abonamentu użytkownik otrzymuje określoną ilość głosów premium, tj. prawa do głosowania. Zakup abonamentu uprawnia użytkownika do kontaktu z zarejestrowanymi w portalu użytkowniczkami i oddawania na głosów. Zarejestrowanemu w serwisie użytkownikowi przysługuje możliwość dokonania zakupu jednego z trzech abonamentów. Zakupu wybranego abonamentu można dokonać z poziomu podstrony. Przy zakupie abonamentu użytkownik otrzymuje głosy premium przypisywane do jego konta. Użytkownicy mogą dokonać zakupu wybranego przez siebie abonamentu po cenach widocznych na podstronie sklepu. Użytkownik posiadający głos premium może obdarować nim dowolną Użytkowniczkę serwisu. Zwiększa tym jej szanse na zwycięstwo w konkursie na najatrakcyjniejszy profil. Dodatkowo Użytkowniczka, na którą zagłosowano używając głosu premium, otrzymuje dodatkowy bonus w postaci 1 monety (jedna moneta ma równowartość 0,25 zł). Kiedy ilość zebranych przez Użytkowniczkę monet będzie równa sumie 100 lub większa, Użytkowniczka otrzymuje możliwość skorzystania z formularza wypłaty monet. Formularz umożliwia zgłoszenie chęci wypłaty zgromadzonych monet przy przeliczniku 1 moneta = 0,25 zł. W przeciągu 5 dni od dnia poprawnego wypełniania i wysłania formularza zostanie zrealizowany przelew na wskazane przez Użytkowniczkę konto bankowe.

Każda z Użytkowniczek rejestrując się na portalu będzie brała udział w konkursie na najatrakcyjniejszy profil. Użytkowniczki portalu w ramach konkursu mają szansę na wygranie nagród rzeczowych (np. tablet, laptop). Konkurs będzie odbywał się cyklicznie, nagrody będą przyznawane raz w miesiącu.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będzie łączyć z użytkownikami umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Spółka będzie świadczyć usługi drogą elektroniczną, polegające na założeniu i prowadzeniu konta w portalu oraz umożliwieniu udziału w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil (zarówno jako uczestnik konkursu, jak i jako głosujący). Użytkownicy przedmiotowego portalu będą podzieleni na dwie grupy:

 • użytkowników dokonujących zakupu abonamentu i oddających głosy na użytkowników biorących udział w konkursie; w ramach abonamentu użytkownicy otrzymują dodatkowe głosy premium, które mogą przekazywać użytkownikom biorącym udział w konkursie,
 • użytkowniczki biorące udział w konkursie na najbardziej atrakcyjny profil (dalej: uczestnicy konkursu).

Uczestniczki konkursu będą udostępniać w portalu swój wizerunek.

W rozpatrywanej sprawie, jak wynika z opisu, Wnioskodawca zamierza zawiązać Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie działalności portali internetowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach swojej działalności będzie organizowała konkursy za pośrednictwem Internetu. Pomimo tego, że jak twierdzi Wnioskodawca – konkursy organizowane przez Spółkę będą spełniać wymogi konkursu, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie sposób się zgodzić, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie zwolnienie wynikające z ww. przepisu.

Należy zwrócić uwagę, że „konkurs”, jaki zamierza zorganizować Spółka nie będzie konkursem z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, ani nie będzie to konkurs organizowany i ogłaszany w mass mediach. Dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych konieczne jest bowiem aby spełnione zostały dwie przesłanki, o których wspomniano już wyżej, tj. organizatorem konkursu są środki masowego przekazu i podmiotami emitującymi (ogłaszającymi) konkurs są środki masowego przekazu.

W przedmiotowej sprawie opisane przez Wnioskodawcę przedsięwzięcie nie zostanie zorganizowane przez środek masowego przekazu (będzie jedynie za jego pośrednictwem ogłoszone). Tutejszy Organ podatkowy nie ma wątpliwości, że Internet jest środkiem masowego przekazu. Jednakże o zastosowaniu przedmiotowego zwolnienia nie decyduje sam fakt ogłaszania konkursów w masowych środkach przekazu.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje bowiem, że zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do konkursów organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu, co oznacza, że wygrana w konkursie będzie zwolniona od podatku, jeżeli łącznie zostaną spełnione te dwie przesłanki, czyli konkurs będzie nie tylko emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu, ale także przez nie organizowany.

Zatem, zastosowanie zwolnienia od podatku do wygranych w konkursach ogłaszanych w Internecie mogłoby nastąpić tylko wówczas, gdyby organizatorem, jak i miejscem ogłoszenia konkursu były środki masowego przekazu. Natomiast jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, Wnioskodawca zamierza założyć Spółkę, która będzie prowadzić działalność portali internetowych, na których realizować będzie programy konkursowe, co oznacza, że Spółka nie będzie instytucją zaliczaną do środków masowego przekazu.

W konsekwencji, do omawianych nagród nie będzie miało zastosowania zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy (niezależnie od ich wysokości i wartości – w przypadku nagród rzeczowych).

Nie kwestionując zatem znaczenia Internetu jako środka komunikacji we współczesnym świecie, nie sposób jednak uznać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizatorem programu nie będzie instytucja zaliczana do środków masowego przekazu. Tak więc, wartość wygranych w przedmiotowych konkursach nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego w świetle obowiązujących przepisów prawa, stwierdzić należy, że otrzymana nagrody (ich wartość) stanowić będzie dla osób je otrzymujących przychód, o którym mowa art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranych w konkursach winien odbyć się zgodnie z zasadami, jakie ustawodawca zawarł w treści art. 41 ust. 4, ust. 7 pkt 1 i 3, a także art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, Spółka - jako płatnik - będzie zobowiązana w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy i sporządzić deklarację roczną o zryczałtowanym podatku PIT-8AR, bez względu na fakt, czy osobami otrzymującymi będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, czy też osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodać należy, że pomimo słusznego uznania przez Wnioskodawcę, że wygrane w konkursach należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jednak z uwagi fakt, że w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, oraz bez znaczenia jest, czy osoby otrzymujące nagrody są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, czy też nieprowadzącymi działalności gospodarczej, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe w całości.

Zastrzec trzeba również, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.