Konie | Interpretacje podatkowe

Konie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności obejmujących pobór nasienia od ogierów własnych, jego konfekcjonowanie i wprowadzenie do obrotu (która to czynność jest czynnością jednorazową lub wielokrotną, a zakończenie dostawy następuje dopiero po zaźrebieniu klaczy odbiorcy)
Fragment:
(...) klasyfikacji GUS z 2005r. działalność usługowa polegająca na poborze nasienia od ogierów własnych i przygotowaniu go do wysyłki dla odbiorcy mieści się pod Nr PKD 01.22.Z chów i hodowla owiec, kóz, koni, ostów, mułów i osło¬mułów (PKD 2004). Stosując klucze przejścia GUS PKD 2004 Nr 01.22.Z jest odpowiednikiem PKD 2007 Nr 01.43.Z „chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych”. Analogicznym odpowiednikiem PKD 2007 Nr 01.43.Z w PKWiU 2008 jest 01.43.10 -„konie i pozostałe zwierzęta koniowate żywe”. Żadnej innej klasyfikacji tutaj nie można doszukać się w schemacie klasyfikacji PKWiU 2008 na stronach GUS. Tym samym na powyższej podstawie Wnioskodawca dokonał klasyfikacji ww. usługi do Nr 01.43.10 PKWiU 2008. Wnioskodawca podtrzymuje nadal, iż dla ww. usługi stawka VAT powinna być 8% zgodnie z zał. nr 3 do ustawy pozycja 14 (ex 1.4.). Sprzedaż nasienia polega na dostarczeniu nasienia do odbiorcy, który staje się jego (...)
2012
13
cze

Istota:
Opodatkowanie wykonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży nasienia ogierów (odpadów zwierzęcych niejadalnych)
Fragment:
(...) klasyfikacji GUS z 2005r. działalność usługowa polegająca na poborze nasienia od ogierów własnych i przygotowaniu go do wysyłki dla odbiorcy mieści się pod Nr PKD 01.22.Z chów i hodowla owiec, kóz, koni, ostów, mułów i osło¬mułów (PKD 2004). Stosując klucze przejścia GUS PKD 2004 Nr 01.22.Z jest odpowiednikiem PKD 2007 Nr 01.43.Z „chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych”. Analogicznym odpowiednikiem PKD 2007 Nr 01.43.Z w PKWiU 2008 jest 01.43.10 -„konie i pozostałe zwierzęta koniowate żywe”. Żadnej innej klasyfikacji tutaj nie można doszukać się w schemacie klasyfikacji PKWiU 2008 na stronach GUS. Tym samym na powyższej podstawie Wnioskodawca dokonał klasyfikacji ww. usługi do Nr 01.43.10 PKWiU 2008. Wnioskodawca podtrzymuje nadal, iż dla ww. usługi stawka VAT powinna być 8% zgodnie z zał. nr 3 do ustawy pozycja 14 (ex 1.4.). Sprzedaż nasienia polega na dostarczeniu nasienia do odbiorcy, który staje się jego (...)
2012
13
cze

Istota:
Opodatkowanie wykonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży koni i bydła
Fragment:
(...) Wyrobów i Usług pod symbolem 01.4. Pod symbolem PKWiU 01.4, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, sklasyfikowane zostały zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego w tym PKWiU 01.41 „Bydło mleczne żywe oraz surowe mleko bydła mlecznego”, PKWiU 01.42 „Pozostałe żywe bydło i bawoły oraz nasienie bydlęce”, PKWiU 01.43 „Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe”. W świetle powołanych wyżej przepisów należy zatem stwierdzić, iż dokonywana przez Wnioskodawcę sprzedaż koni i bydła zaklasyfikowanych przez Wnioskodawcę pod symbolem PKWiU 01.4 - zostały zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, będzie podlegała opodatkowaniu stawką 8% na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za (...)
2012
13
cze

Istota:
Czy działalność w zakresie oceny wartości użytkowej koni wykonywana przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia z dnia 25 listopada 2008 r. (data wpływu 1 grudnia 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 13 stycznia 2009 r. i 11 lutego 2009 r. (daty wpływu odpowiednio 19 stycznia 2009 r. i 13 lutego 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności związanych z oceną wartości użytkowej koni - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 grudnia 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 13 stycznia 2009 (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca w zakresie prowadzenia zadań nałożonych przepisami prawa, dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz wydawania paszportów konia, działa jak organ władzy publicznej, a co za tym idzie korzysta z wyłączenia od opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług?
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2008 r. (data wpływu 16 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 grudnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności prowadzenia ksiąg hodowlanych i wydawania paszportów konia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 października 2008 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów (...)
2011
1
lip

Istota:
Czy prawidłowym jest stanowisko, że w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC do zakupu lub sprzedaży koni przez Wnioskodawcę w drodze umowy sprzedaży nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. przeniesienie własności zwierzęcia w drodze umowy sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
(...) cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umów kupna i sprzedaży koni - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12.11.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umów kupna i sprzedaży koni. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza kupować i sprzedawać konie. W stanowisku przedstawionym we wniosku Wnioskodawca, podał, że umowy sprzedaży konia zawarł także przed dniem 1 stycznia 2007 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowym jest stanowisko, że w świetle art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC do zakupu lub sprzedaży koni przez Wnioskodawcę w drodze umowy sprzedaży nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. przeniesienie własności zwierzęcia w drodze umowy (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Konie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.