Konflikt między wspólnikami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to konflikt między wspólnikami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Jeden z przedsiębiorców prowadzący działalność w dwuosobowej spółce cywilnej wypowiedział w trybie natychmiastowym umowę spółki. Każdy ze wspólników posiada 50% udziałów. Spółka posiada środki trwałe, które nadal wykorzystuje drugi wspólnik. W miesiącu lipcu zostały złożone deklaracje PIT-5 gdzie przychody, koszty, dochody zostały podzielone po 50%. Deklaracja podatnika, który chce rozwiązania spółki została złożona bez jego podpisu. Podatnik nie ma dostępu do korespondencji spółki, nie ma kontroli nad działaniami drugiego wspólnika.
Czy podatnik może wykorzystywać środki trwałe należące do spółki i jednoosobowo podejmować działania w imieniu spółki oraz składać deklaracje za siebie i drugiego wspólnika? Czy bez wiedzy drugiego wspólnika może zbyć środki trwałe należące do spółki?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miliczu, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą prawną działania spółki cywilnej jest Kodeks cywilny, w tym głównie art. 860-875, a także ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która zastąpiła ustawę z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej i weszła w życie 21 sierpnia tego roku. Wiążące są również przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych. Zgodnie z art. 860 k. c. przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Spółka cywilna powstaje w wyniku zawarcia umowy między wspólnikami. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo (...)