Komunikacja | Interpretacje podatkowe

Komunikacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komunikacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Fragment:
Z powołanych wyżej przepisów nie wynika również, aby Wnioskodawca musiał uzyskać pisemną zgodę podatnika na przekazanie ww. informacji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. ” Ponadto Wnioskodawca podkreśla, że podatnicy (Klienci), korzystający z jego usług, mogą podawać mu swoje adresy mailowe. Podanie przez nich adresu mailowego traktowane jest przez obie strony jako określenie dodatkowego sposobu komunikacji między nimi, podobnie jak podanie adresu do korespondencji prowadzonej w formie pisemnej oznacza, że na ten adres mogą być przesyłane informacje pocztą tradycyjną. Podanie adresu mailowego, podobnie, jak adresu do korespondencji, nie może bowiem mieć innego celu, jak tylko ten, aby na taki adres Wnioskodawca mógł przesyłać Klientowi różne informacje. Przykładowo Wnioskodawca wskazuje, że przesyła na adresy mailowe Klientów: potwierdzenia zawarcia przez nich transakcji, informacje o zmianach regulacji czy też odpowiedzi na przesłane pytania. Mailowy sposób komunikacji jest więc jednym z podstawowych, standardowych sposobów komunikacji Wnioskodawcy z Klientami. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Wariant I przesłania Podatnikom Informacji PIT-8C: Czy Informacja PIT-8C może być przesyłana Podatnikom przez Wnioskodawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (...)
2015
26
lis

Istota:
Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym świadczone usługi szkolenia z zakresu technik i narzędzi budowania strategii komunikacji oraz narzędzi komunikacji kryzysowej dla posłów RP nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT i powinna być opodatkowana stawką 23% zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, Minister Finansów uznał za nieprawidłowe.
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika między innymi, że Wnioskodawca będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie oferty szkoleniowej realizuje szkolenia medialne - jak efektywnie kontaktować się z mediami, z zakresu wystąpień publicznych i prezentacji, kryzysowe – jak zarządzać komunikacją w sytuacji kryzysowej. W styczniu 2011 r. Wnioskodawca przeprowadził szkolenie z zakresu technik i narzędzi budowania strategii komunikacji oraz narzędzi komunikacji kryzysowej dla posłów RP. Szkolenie składało się z wykładów oraz warsztatów symulacyjnych i miało na celu zapoznanie z zasadami skutecznego komunikowania się. Szkolenie to miało bezpośredni związek z wykonywanym zawodem posła. Wnioskodawca wystawił fakturę VAT za przeprowadzone szkolenie ze stawką VAT 23 %. Odbiorcą faktury była instytucja państwowa. Po otrzymaniu faktury, odbiorca usługi poinformował Wnioskodawcę, że usługa szkolenia zostanie w całości sfinansowana ze środków publicznych. Odnosząc przedstawione okoliczności sprawy do powołanych powyżej przepisów, stwierdzić należy, iż opisane we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej usługi z zakresu technik i narzędzi budowania strategii komunikacji oraz narzędzi komunikacji kryzysowej dla posłów RP uznać można za usługi o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Spółka w opisie stanu faktycznego wskazała również, że nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie prowadzi szkoleń w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
2015
8
mar

Istota:
Czy od 1 stycznia 2007r. budowle infrastruktury komunikacji tramwajowej znajdujące się w pasach drogowych dróg publicznych, stanowiące własność Wnioskodawcy, są związane z działalnością gospodarczą inną niż eksploatacja płatnych autostrad, co oznacza, że podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe należy przyjąć, iż Spółka wskazane budowle wykorzystuje wyłącznie jako związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą komunikacji tramwajowej, tj. do prowadzenia działalności gospodarczej. Reasumując należy stwierdzić, że poczynając od 1 stycznia 2007r. budowle infrastruktury komunikacji tramwajowej znajdujące się w pasach drogowych dróg publicznych, stanowiące własność Wnioskodawcy, są związane z działalnością gospodarczą inną niż eksploatacja płatnych autostrad, co oznacza, iż podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Komunikacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.