Komputery | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komputery. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
sie

Istota:

Zastosowanie 0% stawki podatku do planowanej dostawy na rzecz Powiatu projektora multimedialnego, ekranu, telewizora, szafy dystrybucyjnej 42U z routerem, switchem, patch panelem, zasilaczem + UPS, serwerem, system operacyjnym, kompletem kolorowych patchcord'ów, serwerem NAS, komputera stacjonarnego z pakietem biurowym - MS Office w wersji zawierającej MS Acces i oprogramowania (antywirusowe, do diagnostyki pojazdów), tablicy interaktywnej z projektorem krótkoogniskowym, kablem i przedłużaczem kabla USB oraz z podstawą jezdną z wysięgnikiem do mocowania tablicy i projektora, systemu do nauki języków obcych zawierającego: jednostkę centralną z wbudowanym komputerem, oprogramowanie sterujące PC, monitor dotykowy, oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy, słuchawki z mikrofonem oraz głośnik.

Fragment:

(...) komputerem, oprogramowanie sterujące PC, monitor dotykowy, oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy, słuchawki z mikrofonem oraz głośnik - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 20 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania 0% stawki podatku do planowanej dostawy na rzecz Powiatu projektora multimedialnego, ekranu, telewizora, szafy dystrybucyjnej 42U z routerem, switchem, patch panelem, zasilaczem + UPS, serwerem, system operacyjnym, kompletem kolorowych patchcordów, serwerem NAS, komputera stacjonarnego z pakietem biurowym - MS Office w wersji zawierającej MS Acces i oprogramowania (antywirusowe, do diagnostyki pojazdów), tablicy interaktywnej z projektorem krótkoogniskowym, kablem i przedłużaczem kabla USB oraz z podstawą jezdną z wysięgnikiem do mocowania tablicy i projektora, systemu do nauki języków obcych zawierającego: jednostkę centralną z wbudowanym komputerem, oprogramowanie sterujące PC, monitor dotykowy, oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy, słuchawki z mikrofonem oraz głośnik.

2018
24
kwi

Istota:

Zastosowanie 0% stawki podatku VAT dla dostawy podłóg interaktywnych, puf interaktywnych oraz blatów interaktywnych dla placówek oświatowych

Fragment:

Zatem, przyjmuje się, iż na zestaw komputerowy składa się jednostka centralna komputera, urządzenie wejścia i urządzenie wyjścia. Urządzeniem wejścia, co do zasady, jest np. klawiatura, myszka, itp. Urządzeniem wyjścia jest monitor, poprzez który komputer „ komunikuje ” się z użytkownikiem. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego ( www.sjp.pwn.pl. ) „ stacjonarny ” oznacza „ znajdujący się gdzieś na stałe, niezmieniający miejsca pobytu lub swego położenia ”. Zestaw komputera stacjonarnego jest więc zestawem komputerowym przystosowanym do używania w stałym miejscu, tj. w lokalizacji, w której został zainstalowany, zamontowany, ustawiony, w przeciwieństwie do komputerów przenośnych, które z założenia mogą być używane w każdym miejscu, w którym przebywa ich użytkownik. Unormowania zawarte w art. 83 ust. 14 oraz ust. 15 ustawy wskazują na warunki formalne do zastosowania stawki 0%, poprzez obowiązek posiadania stosownych dokumentów, których następnie kopie dokonujący dostawy obowiązany jest przekazać do właściwego urzędu skarbowego. Dopiero łączne spełnienie wszystkich powyższych warunków uprawnia dostawcę do zastosowania obniżonej stawki na dostawę sprzętu komputerowego. Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, iż będzie dokonywał dostaw podłóg interaktywnych na rzecz placówek oświatowych.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem do placówek oświatowych.

Fragment:

Po podłączeniu do komputera może działać jako duży panel dotykowy, obsługujący wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze. Urządzenie, którego zapytanie dotyczy, to monitor interaktywny z wbudowanym na stałe komputerem, wykonanym np. w standardzie OPS (Open Pluggable Specification). Rozwiązanie typu OPS jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową oraz pozostałe niezbędne podzespoły. Komputer może być wykonany także w innym standardzie, jednak z zachowaniem funkcjonalności jak we wskazanym opisie OPS. Monitor wraz z wbudowanym komputerem może być obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury bądź też dotykowo. De facto jest to więc „ monitor ”, bo można go podłączyć do komputera i wyświetlić obraz lub prezentację (a dodatkowo posiada funkcje dotykowe). Monitor ten można też uznać za „ zestaw komputera stacjonarnego ”, gdyż w wersji z wbudowanym komputerem PC z systemem Windows jest to zestaw stacjonarny (jako montowany na stałe na ścianie). Jest komputerem, podłącza się do niego mysz i klawiaturę. Kierując się powyższym, monitor interaktywny mieści się w grupie „ jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych ”.

2018
30
mar

Istota:

Uznanie podłóg interaktywnych z wbudowanym komputerem (w tym także pufy i blaty interaktywne) za towar mieszczący się w klasyfikacji załącznika nr 8 ustawy oraz zastosowania 0% stawki podatku dla dostawy podłóg interaktywnych dla placówek oświatowych

Fragment:

Zatem, przyjmuje się, iż na zestaw komputerowy składa się jednostka centralna komputera, urządzenie wejścia i urządzenie wyjścia. Urządzeniem wejścia, co do zasady, jest np. klawiatura, myszka, itp. Urządzeniem wyjścia jest monitor, poprzez który komputer „ komunikuje ” się z użytkownikiem. Zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego ( www.sjp.pwn.pl. ) „ stacjonarny ” oznacza „ znajdujący się gdzieś na stałe, niezmieniający miejsca pobytu lub swego położenia ”. Zestaw komputera stacjonarnego jest więc zestawem komputerowym przystosowanym do używania w stałym miejscu, tj. w lokalizacji, w której został zainstalowany, zamontowany, ustawiony, w przeciwieństwie do komputerów przenośnych, które z założenia mogą być używane w każdym miejscu, w którym przebywa ich użytkownik. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy w świetle powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić, że podłogi interaktywne z wbudowanym komputerem (w tym także pufy i blaty interaktywne), które jak wskazał Wnioskodawca - są zależne od siebie i stanowią zestaw komputerowy – stanowią towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. Przedstawiony opis sprawy wskazuje bowiem, że wszystkie te części są zamontowane wewnątrz jednej, bezpiecznej obudowy, ściśle ze sobą współpracując i stanowiąc zestaw komputerowy a do urządzenia można podłączyć wszelkie urządzenia peryferyjne dedykowane komputerom stacjonarnym, takie jak myszki oraz klawiatury, drukarki oraz skanery, czy pamięci przenośne.

2017
11
lis

Istota:

Czy Wnioskodawczyni jako osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatek na zakup komputera ustalając wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych uznając go za wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?

Fragment:

Zakupiony komputer nie posiada cech ,,indywidualnego przeznaczenia’’. Zakup komputera został udokumentowany fakturą VAT wystawioną dnia 30 czerwca 2016 r. Wydatki na zakup komputera nie zostały sfinansowane (dofinasowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nie zostały zwrócone Wnioskodawczyni w jakiejkolwiek innej formie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni jako osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatek na zakup komputera ustalając wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych uznając go za wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych? Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku stwierdzonej niepełnosprawności wydatek, który poniosła na zakup komputera może odliczyć ustalając wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r., uznając go za wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Przy użyciu komputera Wnioskodawczyni (...)

2017
31
paź

Istota:

Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki niemieckiej z tytułu rat leasingowych płaconych za sprzęt komputerowy?

Fragment:

Wreszcie, „ komputer ” to urządzenie elektroniczne automatycznie przetwarzające dane zapisane cyfrowo, służące do szybkiego wykonywania obliczeń, przechowywania, porządkowania i wyszukiwania danych oraz sterowania pracą innych urządzeń (Słownik Języka Polskiego PWN online, http://sjp.pwn.pl/slownik/2472869/komputer ). Powyższe definicje sprzętu komputerowego w kontekście definicji urządzenia przemysłowego, na tle polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przeanalizował Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 marca 2008 r. (sygn. I SA/Wr 1857/09: „ Komputer jest z istoty swojej przeznaczony do przetwarzania i porządkowania danych, co umożliwia mu kontrolę nad innymi urządzeniami. Na podstawie definicji słownikowej – ale także z doświadczenia życiowego – można stwierdzić zatem, że zastosowanie komputera jest bardzo szerokie i nie ogranicza się do przemysłu. Przeciwnie przemysł jest jedynie jedną z dziedzin, w której wykorzystywane są komputery (komputery wykorzystuje się w badaniach naukowych, przy pracach biurowych, handlu, w działalności artystycznej itp., przy czym sam komputer nie spełnia zadań przemysłowych, o ile nie jest powiązany z urządzeniem ściśle przemysłowym, biorącym udział w procesie produkcji. Komputery będące systemami wbudowanymi i sterujące urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle mogą być częścią składową urządzania przemysłowego. Przy kwalifikowaniu danego urządzenia istotne jest, aby dokonywać tego w oparciu o kryterium przeznaczenia ”.

2017
4
paź

Istota:

Czy – mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny – Spółka jest zobowiązana do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki niemieckiej z tytułu rat leasingowych płaconych za sprzęt komputerowy?

Fragment:

Wreszcie, „ komputer ” to urządzenie elektroniczne automatycznie przetwarzające dane zapisane cyfrowo, służące do szybkiego wykonywania obliczeń, przechowywania, porządkowania i wyszukiwania danych oraz sterowania pracą innych urządzeń (Słownik Języka Polskiego PWN online, http://sjp.pwn.pl/slownik/2472869/komputer ). Powyższe definicje sprzętu komputerowego w kontekście definicji urządzenia przemysłowego, na tle polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przeanalizował Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 marca 2008 r. (sygn. I SA/Wr 1857/09: „ Komputer jest z istoty swojej przeznaczony do przetwarzania i porządkowania danych, co umożliwia mu kontrolę nad innymi urządzeniami. Na podstawie definicji słownikowej – ale także z doświadczenia życiowego – można stwierdzić zatem, że zastosowanie komputera jest bardzo szerokie i nie ogranicza się do przemysłu. Przeciwnie przemysł jest jedynie jedną z dziedzin, w której wykorzystywane są komputery (komputery wykorzystuje się w badaniach naukowych, przy pracach biurowych, handlu, w działalności artystycznej itp., przy czym sam komputer nie spełnia zadań przemysłowych, o ile nie jest powiązany z urządzeniem ściśle przemysłowym, biorącym udział w procesie produkcji. Komputery będące systemami wbudowanymi i sterujące urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle mogą być częścią składową urządzania przemysłowego. Przy kwalifikowaniu danego urządzenia istotne jest, aby dokonywać tego w oparciu o kryterium przeznaczenia ”.

2016
26
lis

Istota:

1. Czy monitory interaktywne z wbudowanym komputerem PC w standardzie OPS, marki ..., których producentem jest firrna ...oraz ...stanowią towar wymieniony w załączniku nr 8 do VAT i w konsekwencji przy ich dostawie w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%?
2. Czy monitory interaktywne bez wbudowanego komputera PC w standardzie OPS, marki ..., których producentem jest firma ... oraz ..., stanowią towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy VAT i w konsekwencji przy ich dostawie w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%?

Fragment:

W załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 1 wymienione zostały m.in. jednostki centralne komputerów, monitory oraz zestawy komputerów stacjonarnych. Stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0% powinna więc znaleźć zastosowanie zarówno przy dostawie zestawów komputerów stacjonarnych - na zestaw komputerowy składa się jednostka centralna komputera, urządzenie wejścia (zwykle klawiatura) i urządzenie wyjścia (monitor), jak również przy odrębnej sprzedaży jednostek centralnych komputerów oraz monitorów. Monitor jest urządzeniem wyjścia, poprzez które komputer „ komunikuje ” się z użytkownikiem. Monitor bezpośrednio wyświetla informacje o programach zainstalowanych/uruchomionych na komputerze oraz wyniki ich działania. Zasady działania oraz sposób podłączenia monitora z komputerem może być różny. Niezmienna jednak pozostaje jego podstawowa funkcja, którą jest wyświetlanie informacji „ zawartych ” na komputerze oraz konieczność jego użycia przy korzystaniu z komputera. Monitor interaktywny jest urządzeniem, które pełni powyższe funkcje. Tym, co wyróżnia go od tradycyjnego monitora jest jedynie dodatkowa funkcjonalność, w szczególności możliwość dotykowej obsługi komputera, bez potrzeby korzystania z takich urządzeń jak klawiatura oraz myszka komputerowa.

2016
31
maj

Istota:

Czy do sprzedaży opisanych w stanie faktycznym urządzeń, mają zastosowanie szczególne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7, w zw. z poz. 28a załącznika nr 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą komputerów mobilnych. Obecnie skupia się na sprzedaży i serwisie: przemysłowych komputerów mobilnych o masie do 1 kg, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 26.20.11.0. Przemysłowe komputery mobilne będące w ofercie Wnioskodawcy produkowane są przez firmy takie jak: Z., H., H., B., X.. Niektóre modele mają wygląd ręcznego terminala - ekran z klawiaturą (tzw. handheld), inne smartfona, jeszcze inne tabletu albo notebooka. W odróżnieniu od ogólnie dostępnych komputerów, modele przemysłowe tych urządzeń cechują się dużo większą wytrzymałością na warunki atmosferyczne, upadki, kurz, wodę itd. Niektóre komputery przemysłowe posiadają tymczasowo lub permanentnie dołączone uchwyty pistoletowe, mające ułatwić użytkownikowi skanowanie kodów, poza tym mogą zostać wyposażone w uchwyty umożliwiające montowanie dodatkowych kart i modułów oraz ramki zwiększające wytrzymałość urządzenia. Dołączenie wyżej wymienionych akcesoriów sprawia, że takie komputery przeznaczone są wyłącznie do przemysłu, co wyklucza ich kupno przez osoby prywatne. Komputery te znajdują zastosowanie na wielu polach biznesowych poczynając: - od transportu i logistyki, (...)

2016
25
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem OPS.

Fragment:

Po podłączeniu do komputera może działać jako duży panel dotykowy, obsługujący wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze. Urządzenie, którego zapytanie dotyczy to monitor interaktywny z wbudowanym na stale komputerem, wykonanym np. w standardzie OPS (Open Pluggable Specification). Rozwiązanie typu OPS jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową oraz pozostałe niezbędne podzespoły. Komputer może być wykonany także w innym standardzie, jednak z zachowaniem funkcjonalności jak we wskazanym opisie OPS. Monitor wraz z budowanym komputerem może być obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury bądź też dotykowo. De facto jest to więc „ monitor ”, bo można go podłączyć do komputera i wyświetlić obraz lub prezentację (a dodatkowo posiada funkcje dotykowe). Monitor ten można też uznać za „ zestaw komputera stacjonarnego ”, gdyż w wersji z wbudowanym komputerem PC z systemem Windows jest to zestaw stacjonarny (jako montowany na stałe na ścianie), jest komputerem, podłącza się do niego mysz i klawiaturę. Kierując się powyższym, monitor interaktywny mieści się w grupie „ jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych ”.