Komputery | Interpretacje podatkowe

Komputery | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komputery. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jako osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatek na zakup komputera ustalając wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych uznając go za wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych?
Fragment:
Zakupiony komputer nie posiada cech ,,indywidualnego przeznaczenia’’. Zakup komputera został udokumentowany fakturą VAT wystawioną dnia 30 czerwca 2016 r. Wydatki na zakup komputera nie zostały sfinansowane (dofinasowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nie zostały zwrócone Wnioskodawczyni w jakiejkolwiek innej formie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni jako osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatek na zakup komputera ustalając wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych uznając go za wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych? Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku stwierdzonej niepełnosprawności wydatek, który poniosła na zakup komputera może odliczyć ustalając wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r., uznając go za wydatek związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. Przy użyciu komputera Wnioskodawczyni (...)
2017
11
lis

Istota:
Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki niemieckiej z tytułu rat leasingowych płaconych za sprzęt komputerowy?
Fragment:
Wreszcie, „ komputer ” to urządzenie elektroniczne automatycznie przetwarzające dane zapisane cyfrowo, służące do szybkiego wykonywania obliczeń, przechowywania, porządkowania i wyszukiwania danych oraz sterowania pracą innych urządzeń (Słownik Języka Polskiego PWN online, http://sjp.pwn.pl/slownik/2472869/komputer ). Powyższe definicje sprzętu komputerowego w kontekście definicji urządzenia przemysłowego, na tle polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przeanalizował Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 marca 2008 r. (sygn. I SA/Wr 1857/09: „ Komputer jest z istoty swojej przeznaczony do przetwarzania i porządkowania danych, co umożliwia mu kontrolę nad innymi urządzeniami. Na podstawie definicji słownikowej – ale także z doświadczenia życiowego – można stwierdzić zatem, że zastosowanie komputera jest bardzo szerokie i nie ogranicza się do przemysłu. Przeciwnie przemysł jest jedynie jedną z dziedzin, w której wykorzystywane są komputery (komputery wykorzystuje się w badaniach naukowych, przy pracach biurowych, handlu, w działalności artystycznej itp., przy czym sam komputer nie spełnia zadań przemysłowych, o ile nie jest powiązany z urządzeniem ściśle przemysłowym, biorącym udział w procesie produkcji. Komputery będące systemami wbudowanymi i sterujące urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle mogą być częścią składową urządzania przemysłowego. Przy kwalifikowaniu danego urządzenia istotne jest, aby dokonywać tego w oparciu o kryterium przeznaczenia ”.
2017
31
paź

Istota:
Czy – mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny – Spółka jest zobowiązana do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki niemieckiej z tytułu rat leasingowych płaconych za sprzęt komputerowy?
Fragment:
Wreszcie, „ komputer ” to urządzenie elektroniczne automatycznie przetwarzające dane zapisane cyfrowo, służące do szybkiego wykonywania obliczeń, przechowywania, porządkowania i wyszukiwania danych oraz sterowania pracą innych urządzeń (Słownik Języka Polskiego PWN online, http://sjp.pwn.pl/slownik/2472869/komputer ). Powyższe definicje sprzętu komputerowego w kontekście definicji urządzenia przemysłowego, na tle polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przeanalizował Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 8 marca 2008 r. (sygn. I SA/Wr 1857/09: „ Komputer jest z istoty swojej przeznaczony do przetwarzania i porządkowania danych, co umożliwia mu kontrolę nad innymi urządzeniami. Na podstawie definicji słownikowej – ale także z doświadczenia życiowego – można stwierdzić zatem, że zastosowanie komputera jest bardzo szerokie i nie ogranicza się do przemysłu. Przeciwnie przemysł jest jedynie jedną z dziedzin, w której wykorzystywane są komputery (komputery wykorzystuje się w badaniach naukowych, przy pracach biurowych, handlu, w działalności artystycznej itp., przy czym sam komputer nie spełnia zadań przemysłowych, o ile nie jest powiązany z urządzeniem ściśle przemysłowym, biorącym udział w procesie produkcji. Komputery będące systemami wbudowanymi i sterujące urządzeniami wykorzystywanymi w przemyśle mogą być częścią składową urządzania przemysłowego. Przy kwalifikowaniu danego urządzenia istotne jest, aby dokonywać tego w oparciu o kryterium przeznaczenia ”.
2017
4
paź

Istota:
1. Czy monitory interaktywne z wbudowanym komputerem PC w standardzie OPS, marki ..., których producentem jest firrna ...oraz ...stanowią towar wymieniony w załączniku nr 8 do VAT i w konsekwencji przy ich dostawie w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%?
2. Czy monitory interaktywne bez wbudowanego komputera PC w standardzie OPS, marki ..., których producentem jest firma ... oraz ..., stanowią towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy VAT i w konsekwencji przy ich dostawie w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania stawki podatku od towarów i usług w wysokości 0%?
Fragment:
W załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług pod poz. 1 wymienione zostały m.in. jednostki centralne komputerów, monitory oraz zestawy komputerów stacjonarnych. Stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0% powinna więc znaleźć zastosowanie zarówno przy dostawie zestawów komputerów stacjonarnych - na zestaw komputerowy składa się jednostka centralna komputera, urządzenie wejścia (zwykle klawiatura) i urządzenie wyjścia (monitor), jak również przy odrębnej sprzedaży jednostek centralnych komputerów oraz monitorów. Monitor jest urządzeniem wyjścia, poprzez które komputer „ komunikuje ” się z użytkownikiem. Monitor bezpośrednio wyświetla informacje o programach zainstalowanych/uruchomionych na komputerze oraz wyniki ich działania. Zasady działania oraz sposób podłączenia monitora z komputerem może być różny. Niezmienna jednak pozostaje jego podstawowa funkcja, którą jest wyświetlanie informacji „ zawartych ” na komputerze oraz konieczność jego użycia przy korzystaniu z komputera. Monitor interaktywny jest urządzeniem, które pełni powyższe funkcje. Tym, co wyróżnia go od tradycyjnego monitora jest jedynie dodatkowa funkcjonalność, w szczególności możliwość dotykowej obsługi komputera, bez potrzeby korzystania z takich urządzeń jak klawiatura oraz myszka komputerowa.
2016
26
lis

Istota:
Czy do sprzedaży opisanych w stanie faktycznym urządzeń, mają zastosowanie szczególne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7, w zw. z poz. 28a załącznika nr 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?
Fragment:
Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą komputerów mobilnych. Obecnie skupia się na sprzedaży i serwisie: przemysłowych komputerów mobilnych o masie do 1 kg, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 26.20.11.0. Przemysłowe komputery mobilne będące w ofercie Wnioskodawcy produkowane są przez firmy takie jak: Z., H., H., B., X.. Niektóre modele mają wygląd ręcznego terminala - ekran z klawiaturą (tzw. handheld), inne smartfona, jeszcze inne tabletu albo notebooka. W odróżnieniu od ogólnie dostępnych komputerów, modele przemysłowe tych urządzeń cechują się dużo większą wytrzymałością na warunki atmosferyczne, upadki, kurz, wodę itd. Niektóre komputery przemysłowe posiadają tymczasowo lub permanentnie dołączone uchwyty pistoletowe, mające ułatwić użytkownikowi skanowanie kodów, poza tym mogą zostać wyposażone w uchwyty umożliwiające montowanie dodatkowych kart i modułów oraz ramki zwiększające wytrzymałość urządzenia. Dołączenie wyżej wymienionych akcesoriów sprawia, że takie komputery przeznaczone są wyłącznie do przemysłu, co wyklucza ich kupno przez osoby prywatne. Komputery te znajdują zastosowanie na wielu polach biznesowych poczynając: - od transportu i logistyki, (...)
2016
31
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem OPS.
Fragment:
Po podłączeniu do komputera może działać jako duży panel dotykowy, obsługujący wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze. Urządzenie, którego zapytanie dotyczy to monitor interaktywny z wbudowanym na stale komputerem, wykonanym np. w standardzie OPS (Open Pluggable Specification). Rozwiązanie typu OPS jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową oraz pozostałe niezbędne podzespoły. Komputer może być wykonany także w innym standardzie, jednak z zachowaniem funkcjonalności jak we wskazanym opisie OPS. Monitor wraz z budowanym komputerem może być obsługiwany przy pomocy podłączonej myszki i klawiatury bądź też dotykowo. De facto jest to więc „ monitor ”, bo można go podłączyć do komputera i wyświetlić obraz lub prezentację (a dodatkowo posiada funkcje dotykowe). Monitor ten można też uznać za „ zestaw komputera stacjonarnego ”, gdyż w wersji z wbudowanym komputerem PC z systemem Windows jest to zestaw stacjonarny (jako montowany na stałe na ścianie), jest komputerem, podłącza się do niego mysz i klawiaturę. Kierując się powyższym, monitor interaktywny mieści się w grupie „ jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych ”.
2016
25
maj

Istota:
Stosowanie stawki VAT w wysokości 0% w związku z dostawą monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem i bez wbudowanego komputera, na rzecz placówek oświatowych.
Fragment:
W załączniku nr 8 do uVAT pod poz. 1 wymienione zostały m.in. jednostki centralne komputerów, monitory oraz zestawy komputerów stacjonarnych. Stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0% powinna więc znaleźć zastosowanie zarówno przy dostawie zestawów komputerów stacjonarnych - na zestaw komputerowy składa się jednostka centralna komputera, urządzenie wejścia (zwykle klawiatura) i urządzenie wyjścia (monitor) - jak również przy odrębnej sprzedaży jednostek centralnych komputerów oraz monitorów. Monitor jest urządzeniem wyjścia, poprzez które komputer „ komunikuje ” się z użytkownikiem. Monitor bezpośrednio wyświetla informacje o programach zainstalowanych i uruchomionych na komputerze oraz wyniki ich działania. Zasady działania oraz sposób podłączenia monitora z komputerem może być różny. Niezmienna jednak pozostaje jego podstawowa funkcja, którą jest wyświetlanie informacji „ zawartych ” na komputerze oraz konieczność jego użycia przy korzystaniu z komputera. Monitor interaktywny jest urządzeniem, które pełni powyższe funkcje. Tym, co wyróżnia go od tradycyjnego monitora jest jedynie dodatkowa funkcjonalność, w szczególności możliwość dotykowej obsługi komputera, bez potrzeby korzystania z takich urządzeń jak klawiatura oraz myszka komputerowa.
2016
24
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy monitorów interaktywnych z wbudowanym komputerem OPS.
Fragment:
Monitor interaktywny to połączenie profesjonalnego monitora oraz tablicy interaktywnej może działać jako duży panel dotykowy, obsługujący wszystkie aplikacje zainstalowane na komputerze. Urządzenia, których zapytanie dotyczy to monitory interaktywne z wbudowanym na stałe komputerem, wykonanym w standardzie OPS (Open Pluggable Specification). Rozwiązanie typu OPS jest w pełni funkcjonalnym komputerem posiadającym płytę główną, procesor, pamięć RAM, dysk twardy, kartę graficzną i sieciową oraz pozostałe niezbędne podzespoły. Monitor wraz z wbudowanym komputerem może być obsługiwany przy pomocy myszki i klawiatury bądź też dotykowo. W związku z powyższym jest to „ monitor ”, bo można go podłączyć do komputera i wyświetlić obraz lub prezentację (a dodatkowo posiada funkcje dotykowe). Monitor ten można też uznać za „ zestaw komputera stacjonarnego ”, gdyż w wersji z wbudowanym komputerem PC z systemem Windows jest to zestaw stacjonarny (jako montowany na stałe na ścianie), jest komputerem podłącza się do niego mysz i klawiaturę. Wobec powyższego monitor interaktywny mieści się w grupie „ jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych ”. Dodatkowo, towary wymienione w załączniku 8 do ustawy należą do grupy głównej 26 wg PKWiU, a zgodnie z decyzją Urzędu Statystycznego w Łodzi monitor interaktywny stanowi jej podgrupę (26.20.1).
2016
2
lut

Istota:
Stawka podatku na sprzedaż monitora interaktywnego.
Fragment:
Czy monitor interaktywny, nieposiadający własnej wbudowanej jednostki komputerowej umożliwiającej zapisywanie i przetwarzanie danych, przeznaczony do współpracy z zewnętrznym komputerem można uznać za towar mieszczący się w klasyfikacji Załącznika nr 8, a co za tym idzie czy przy jego dostawie do placówek oświatowych będzie przysługiwać prawo do stosowania stawki 0%, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14-15 ustawy o VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, monitor ten należy zaliczyć do towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o VAT, gdyż jest to monitor, który można podłączyć do komputera lub możne stanowić element zestawu komputera stacjonarnego. Kierując się powyższym, monitor interaktywny mieści się w grupie „ jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerowe ” załącznika nr 8 do ustawy o VAT. Dodatkowo, zgodnie z klasyfikacją Urzędu Statystycznego, towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy o VAT mieszczą się w grupie głównej 26 wg PKWiU, podgrupa 26.20.1. Zgodnie z powyższym, Spółka ma podstawy sądzić, że można zastosować stawkę 0% dla dostawy wyżej opisanych monitorów interaktywnych do placówek oświatowych, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w art. 83 ust. 14-15 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2016
30
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca jest upoważniony do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu zakupu komputera?
Fragment:
W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż komputer, którego zakup jest planowany będzie przystosowany stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zainteresowany chce zakupić komputer przenośny (laptop), który będzie mógł swobodnie przenosić i z którego będzie mógł korzystać w różnych miejscach, np. w łóżku, gdy stan zdrowia nie będzie pozwalał Zainteresowanemu na poruszanie się. Dodatkowo komputer ten będzie wyposażony w myszkę i oprogramowanie przystosowane dla osób leworęcznych ze względu na bezwład prawej ręki. Nabycie komputera, poprzez który Wnioskodawca będzie miał dostęp do Internetu i różnego rodzaju programów zapewne ułatwi komunikację z lekarzami i rodziną. Zainteresowany nadmienia, iż wydatki, które zamierza ponieść z tytułu planowego zakupu komputera nie zostaną sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jak również nie zostaną zwrócone w jakiejkolwiek formie. Zakup komputera jest na tyle niezbędny, że Zainteresowany planuje go pokryć tylko i wyłącznie z własnych środków.
2013
30
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Komputery
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.