Kompensata | Interpretacje podatkowe

Kompensata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kompensata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku zastosowania art. 15d w przypadku, gdy rozliczenie nastąpiło poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności z kontrahentem lub poprzez przeprowadzenie transakcji barterowej
Fragment:
W celu uproszczenia wzajemnych rozliczeń, Wnioskodawca i kontrahent często korzystają z instytucji przewidzianej w art. 498 Kodeksu cywilnego, tj. kompensaty, która daje skutek w postaci wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości niższej z nich. Potrącenie (kompensata) wzajemnych wierzytelności stanowi zapłatę należności. Zdarzają się również sytuacje, gdy Wnioskodawca i kontrahent biorą udział w transakcjach barterowych, tj. transakcji handlowych, w których dochodzi do wymiany towaru za towar, usługi za usługę bądź też usługi za towar i odwrotnie. W takim obrocie nie są wykorzystywane środki pieniężne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy od 1 stycznia 2017 roku w związku z wejściem w życie art. 15d ustawy o CIT, Wnioskodawca będzie miał prawo uznać za koszt podatkowy wydatki o wartości przekraczającej 15.000 złotych, których rozliczenie (uregulowanie) nastąpiło poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności z kontrahentem lub poprzez przeprowadzenie transakcji barterowej? Zdaniem Wnioskodawcy, nowo wprowadzony art. 15d ustawy o CIT nie dotyczy zobowiązań regulowanych w inny sposób niż poprzez dokonanie płatności, tj. poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności, jak również poprzez barter. Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty (potrącenia)
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, uregulowanie zobowiązania w drodze kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności Wnioskodawcy i jego kontrahentów (zarówno umownego, jak i w wyniku jednostronnego oświadczenia woli), nie mieści się w dyspozycji przepisów art. 22 Ustawy swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 15d Ustawy CIT, a tym samym zobowiązanie Wnioskodawcy, które zostało uregulowane w drodze kompensaty (potrącenia) stanowi w całości koszt uzyskania przychodów, przy założeniu, iż spełnia pozostałe warunki uznania go za koszt uzyskania przychodów wymagane przez Ustawę CIT. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2016 r. (sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.772.2016.1.AK), w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że: dyspozycja art. 15d ust. 1 ustawy pdop nie znajdzie zastosowania w przypadku kompensaty. Tym samym Spółka może dokonywać kompensaty wzajemnych wierzytelności bez względu na ograniczenia kwotowe wynikające z art. 15d ust.1 ustawy pdop i rozliczone w drodze kompensaty zobowiązania Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w całości pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy pdop.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty (potrącenia)
Fragment:
Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, uregulowanie zobowiązania w drodze kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności Wnioskodawcy i jego kontrahentów (zarówno umownego, jak i w wyniku jednostronnego oświadczenia woli), nie mieści się w dyspozycji przepisów art. 22 Ustawy swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 15d Ustawy CIT, a tym samym zobowiązanie Wnioskodawcy, które zostało uregulowane w drodze kompensaty (potrącenia) stanowi w całości koszt uzyskania przychodów, przy założeniu, iż spełnia pozostałe warunki uznania go za koszt uzyskania przychodów wymagane przez Ustawę Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2016 r. (sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.772.2016.1. AK), w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, że: dyspozycja art. 15d ust. 1 ustawy pdop nie znajdzie zastosowania w przypadku kompensaty. Tym samym Spółka może dokonywać kompensaty wzajemnych wierzytelności bez względu na ograniczenia kwotowe wynikające z art. 15d ust. 1 ustawy pdop i rozliczone w drodze kompensaty zobowiązania Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w całości pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy pdop.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację
Fragment:
(...) kompensaty, datio in solutum lub nowację – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka C. spółka akcyjna (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność handlową. Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka posiada i będzie posiadać zobowiązania pieniężne wobec kontrahentów z tytułu nabytych towarów bądź usług. Możliwym jest, że niektóre zobowiązania pieniężne Spółki będą regulowane w drodze: kompensaty na podstawie 498 § 2 Kodeksu cywilnego, w tym zarówno jako kompensaty dokonywanej poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia przez Spółkę lub jej kontrahenta bądź też kompensaty umownej, datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) na podstawie art. 453 Kodeksu (...)
2017
23
lut

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację
Fragment:
(...) kompensaty, datio in solutum lub nowację – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność handlową. Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka posiada i będzie posiadać zobowiązania pieniężne wobec kontrahentów z tytułu nabytych towarów bądź usług. Możliwym jest, że niektóre zobowiązania pieniężne Spółki będą regulowane w drodze: kompensaty na podstawie 498 § 2 Kodeksu cywilnego, w tym zarówno jako kompensaty dokonywanej poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia przez Spółkę lub jej kontrahenta bądź też kompensaty umownej, datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) (...)
2017
23
lut

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację
Fragment:
(...) kompensaty, datio in solutum lub nowację – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka C. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność handlową. Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka posiada i będzie posiadać zobowiązania pieniężne wobec kontrahentów z tytułu nabytych towarów bądź usług. Możliwym jest, że niektóre zobowiązania pieniężne Spółki będą regulowane w drodze: kompensaty na podstawie 498 § 2 Kodeksu cywilnego, w tym zarówno jako kompensaty dokonywanej poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia przez Spółkę lub jej kontrahenta bądź też kompensaty umownej, datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) (...)
2017
23
lut

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację
Fragment:
(...) kompensaty, datio in solutum lub nowację – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka E. spółka akcyjna (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność handlową. Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka posiada i będzie posiadać zobowiązania pieniężne wobec kontrahentów z tytułu nabytych towarów bądź usług. Możliwym jest, że niektóre zobowiązania pieniężne Spółki będą regulowane w drodze: kompensaty na podstawie 498 § 2 Kodeksu cywilnego, w tym zarówno jako kompensaty dokonywanej poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia przez Spółkę lub jej kontrahenta bądź też kompensaty umownej, datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) na podstawie art. 453 Kodeksu (...)
2017
23
lut

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację
Fragment:
(...) kompensaty, datio in solutum lub nowację – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność handlową. Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka posiada i będzie posiadać zobowiązania pieniężne wobec kontrahentów z tytułu nabytych towarów bądź usług. Możliwym jest, że niektóre zobowiązania pieniężne Spółki będą regulowane w drodze: kompensaty na podstawie 498 § 2 Kodeksu cywilnego, w tym zarówno jako kompensaty dokonywanej poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia przez Spółkę lub jej kontrahenta bądź też kompensaty umownej, datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) (...)
2017
23
lut

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację
Fragment:
(...) kompensaty, datio in solutum lub nowację – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność handlową. Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka posiada i będzie posiadać zobowiązania pieniężne wobec kontrahentów z tytułu nabytych towarów bądź usług. Możliwym jest, że niektóre zobowiązania pieniężne Spółki będą regulowane w drodze: kompensaty na podstawie 498 § 2 Kodeksu cywilnego, w tym zarówno jako kompensaty dokonywanej poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia przez Spółkę lub jej kontrahenta bądź też kompensaty umownej, datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) (...)
2017
23
lut

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację
Fragment:
(...) kompensaty, datio in solutum lub nowację – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność handlową. Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka posiada i będzie posiadać zobowiązania pieniężne wobec kontrahentów z tytułu nabytych towarów bądź usług. Możliwym jest, że niektóre zobowiązania pieniężne Spółki będą regulowane w drodze: kompensaty na podstawie 498 § 2 Kodeksu cywilnego, w tym zarówno jako kompensaty dokonywanej poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia przez Spółkę lub jej kontrahenta bądź też kompensaty umownej, datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) (...)
2017
23
lut

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację
Fragment:
(...) kompensaty, datio in solutum lub nowację – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d (od 1 stycznia 2017r.) do regulowania zobowiązań w drodze kompensaty, datio in solutum lub nowację. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) prowadzi działalność handlową. Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółka posiada i będzie posiadać zobowiązania pieniężne wobec kontrahentów z tytułu nabytych towarów bądź usług. Możliwym jest, że niektóre zobowiązania pieniężne Spółki będą regulowane w drodze: kompensaty na podstawie 498 § 2 Kodeksu cywilnego, w tym zarówno jako kompensaty dokonywanej poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia przez Spółkę lub jej kontrahenta bądź też kompensaty umownej, datio in solutum (świadczenie w miejsce wykonania) (...)
2017
23
lut

Istota:
Prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zobowiązań rozliczonych w formie kompensaty.
Fragment:
W swojej działalności Spółka dokonuje rozliczeń bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelności – art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm., dalej: „ kodeks cywilny ”). Kompensaty dokonywane są poprzez oświadczenia złożone drugiej stronie (art. 499 kodeksu cywilnego), w formie pisemnej lub ustnej. Przykładowa kompensata, z którą Spółka ma do czynienia to kompensata zawierana w następujących okolicznościach. Spółka poszukuje aut dla swoich klientów przy pomocy sieci pośredników i dostawców. Pośrednik znajduje przedmiot leasingu u dostawcy. Dostawca przedmiotu leasingu wystawia fakturę sprzedaży na pośrednika, a pośrednik wystawia fakturę sprzedaży na Spółkę. Spółka dokonuje płatności w taki sposób, że część ceny płaci przelewem na konto dostawcy, a pozostałą kwotę na konto pośrednika. Następnie Spółka dokonuje kompensaty rozrachunków pośrednika i dostawcy. Kwoty dokonywanych kompensat mogą przekraczać 15 tyś zł. W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego postawiono następujące pytanie: Czy rozliczone w formie kompensaty zobowiązania Spółki, będą stanowiły dla Spółki w całości koszt uzyskania przychodu bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązania, w świetle mającego wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.; dalej: „ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ”)? Stanowisko Wnioskodawcy.
2017
18
lut

Istota:
Prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zobowiązań rozliczonych w formie kompensaty.
Fragment:
W swojej działalności Spółka dokonuje rozliczeń bezgotówkowych w drodze ustawowej kompensaty wzajemnych wierzytelności – art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm., dalej: „ kodeks cywilny ”). Kompensaty dokonywane są poprzez oświadczenia złożone drugiej stronie (art. 499 kodeksu cywilnego), w formie pisemnej lub ustnej. Przykładowa kompensata, z którą Spółka ma do czynienia to kompensata w tzw. leasingu zwrotnym - klient odsprzedaje Spółce pojazd, aby następnie użytkować ten sam pojazd na podstawie umowy leasingu. W związku z tym Spółka na podstawie umowy kupna-sprzedaży płaci tylko część kwoty przelewem (np. ok. 80%), a pozostałą kwotę zalicza w drodze kompensaty na opłaty związane z umową leasingu (np. czynsz wstępny, opłata manipulacyjna, itp.). W konsekwencji część przedmiotu leasingu (może to być kwota przekraczająca 15 tyś zł) nie jest opłacona przelewem, tylko w drodze kompensaty. W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego postawiono następujące pytanie: Czy rozliczone w formie kompensaty zobowiązania Spółki, będą stanowiły dla Spółki w całości koszt uzyskania przychodu bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązania, w świetle mającego wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.; dalej: „ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ”)? Stanowisko Wnioskodawcy.
2017
18
lut

Istota:
Prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zobowiązań rozliczonych w formie kompensaty.
Fragment:
W świetle powyższych rozważań należy wskazać, że dyspozycja art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania w przypadku kompensaty. Tym samym Spółka może dokonywać kompensaty wzajemnych wierzytelności bez względu na ograniczenia kwotowe wynikające z art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i rozliczone w drodze kompensaty zobowiązania Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w całości pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka pragnie bowiem podkreślić, że dyspozycja art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się wyłącznie do regulowania zobowiązań w formie pieniężnej (czyli ich zapłaty), istniejących w wyniku realizacji transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółki. Kompensata wzajemnych zobowiązań to rozliczenie bezgotówkowe, które nie jest barterem ani formą zapłaty, dlatego nie można jej umieszczać na fakturach jako metody płatności. Spółka i jej kontrahenci mają prawo do takiego rozliczenia, jeśli są dla siebie jednocześnie wierzycielami i dłużnikami. Kompensata wzajemnych zobowiązań to równoległe umarzanie się wierzytelności, jednakże tylko do wysokości wierzytelności o niższej wartości.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie uzyskania, czy rozliczone w formie kompensaty zobowiązania Spółki będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu bez względu na rozliczoną kwotę zobowiązań.
Fragment:
Wnioskodawca dokonuje i będzie dokonywać ze swoimi kontrahentami rozliczeń bezgotówkowych w drodze potrąceń (kompensat) wzajemnych wierzytelności. Kontrahentami Wnioskodawcy, z którymi dokonywane są potrącenia (kompensaty) są podmioty niepowiązane ze Spółką lub podmioty powiązane. Dokonywane w toku działalności Spółki potrącenia (kompensaty) realizowane są w jednej z poniższych form: potrącenia (kompensaty) wzajemnych wierzytelności z podmiotami powiązanymi dokonywane w ramach odrębnego systemu płatności (systemu nettingu). Kompensaty w tej formie dokonane są poprzez centrum nettingu wyłącznie w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami należącymi do Grupy. Dokonane kompensaty dokumentowane są raportem. W konsekwencji dokonanych potrąceń Spółka wypłaca/otrzymuje jedynie różnice pomiędzy wzajemnymi wierzytelnościami; potrącenie (kompensata) wzajemnych wierzytelności w ramach cotygodniowych zbiorczych płatności realizowanych za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Spółki. Płatności zbiorcze dokonywane są z użyciem narzędzia Mass Payment - zlecenia płatnicze na rzecz konkretnego odbiorcy zawierają informację o kwocie płatności oraz potrąconej wierzytelności z danym kontrahentem; potrącenia dokonywane są również w przypadku, gdy Spółka posiada wymagalne niezapłacone przez kontrahenta należności, mimo iż nie jest dokonywana płatność wynikająca z salda zobowiązania względem kontrahenta, gdyż nie jest ono jeszcze wymagalne.
2017
15
lut

Istota:
Prawo do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zobowiązań rozliczonych w formie kompensaty.
Fragment:
W świetle powyższych rozważań należy wskazać, że dyspozycja art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania w przypadku kompensaty. Tym samym Spółka może dokonywać kompensaty wzajemnych wierzytelności bez względu na ograniczenia kwotowe wynikające z art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i rozliczone w drodze kompensaty zobowiązania Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w całości pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka pragnie bowiem podkreślić, że dyspozycja art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnosi się wyłącznie do regulowania zobowiązań w formie pieniężnej (czyli ich zapłaty), istniejących w wyniku realizacji transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółki. Kompensata wzajemnych zobowiązań to rozliczenie bezgotówkowe, które nie jest barterem ani formą zapłaty, dlatego nie można jej umieszczać na fakturach jako metody płatności. Spółka i jej kontrahenci mają prawo do takiego rozliczenia, jeśli są dla siebie jednocześnie wierzycielami i dłużnikami. Kompensata wzajemnych zobowiązań to równoległe umarzanie się wierzytelności, jednakże tylko do wysokości wierzytelności o niższej wartości.
2017
11
lut

Istota:
W zakresie zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do regulowania zobowiązń Spółki rozliczanych w formie potrącenia (kompensaty) z jej kontrahentami, w tym rozliczanych w ramach systemu nettingu stsowanego w Grupie
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia rozliczonego w formie potrącenia (kompensaty) zobowiązania w całości do kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem Spółki obowiązujące od dnia 1 stycznia 2017 r. przepisy art. 15d Ustawy o CIT oraz art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się tylko do jednej z form regulowania zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami, tj. „ płatności ”. Płatność może być dokonana gotówkowo lub bezgotówkowo. Spółka podkreśla jednak, że zobowiązania pomiędzy przedsiębiorcami mogą być regulowane/rozliczane również w każdy inny prawnie dopuszczalny sposób, np. poprzez potrącenie (kompensatę). Przedmiotowe przepisy nie dotyczą więc rozliczania zobowiązań pomiędzy przedsiębiorcami w drodze potrącenia (kompensaty). W tym kontekście Wnioskodawca zwraca uwagę, że problematyka zastosowania analizowanych przepisów do potrącenia (kompensaty) była poruszana w trakcie prac legislacyjnych nad Ustawą nowelizującą, tj. w trakcie konsultacji społecznych. Projektodawca (tj. Minister Finansów) wskazywał wówczas, że nowe przepisy odnoszą się jedynie do płatności gotówkowych i bezgotówkowych, a nie ogólnie do sposobów regulowania zobowiązań (które to pojęcie ma szerszy zakres).
2017
9
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
Fragment:
Kompensata wzajemnych zobowiązań to sposób uregulowania zobowiązania. Spółka i jej kontrahenci mają prawo do takiego rozliczenia, jeśli są dla siebie jednocześnie wierzycielami i dłużnikami. Kompensata wzajemnych zobowiązań to równoległe umarzanie się wierzytelności, jednakże tylko do wysokości wierzytelności o niższej wartości. Potrącenie kompensacyjne nie narusza ustawy o działalności gospodarczej, do której odwołanie znaleźć można w art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż jest jedną z form rozliczeń pomiędzy wierzycielami. W świetle powyższych rozważań należy wskazać, iż dyspozycja art. 15d ust. 1 ww. ustawy nie znajdzie zastosowania w przypadku kompensaty. Tym samym Spółka może dokonywać kompensaty wzajemnych wierzytelności bez względu na ograniczenia kwotowe wynikające z art. 15d ust. 1 omawianej ustawy i rozliczone w drodze kompensaty zobowiązania Spółki będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w całości pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe stanowisko Spółki potwierdza interpretacja indywidualna z 25 października 2016 r., nr 2461-IBPB-1-2.4510.803.2016.1.MW – Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
2017
9
lut

Istota:
Czy po 1 stycznia 2017 r. w sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r, poz. 1888, dalej: „Ustawa CIT”), Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie), bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania?
Fragment:
Zgodnie z powyższym, kompensata stanowi jedną z form uregulowania należności (wygaśnięcia zobowiązania). Pojęcie „ uregulowania należności ” jest natomiast pojęciem szerszym od pojęcia „ płatności ” zawartym w art. 15d updop oraz art. 22 ustawy o SDG. Istnieją bowiem różne sposoby uregulowania należności, w tym np.: płatność gotówkowa, przelew na rachunek bankowy, akredytywa, weksel czy też omawiane w niniejszym zdarzeniu przyszłym potrącenie (kompensata). W konsekwencji, kompensaty nie należy utożsamiać z płatnością – są to bowiem dwie różne formy uregulowania wierzytelności, których skutkiem jest wygaśnięcie zobowiązania. Podsumowując, zobowiązania o wartości przekraczającej 15.000 zł uregulowane przez Spółkę w formie kompensaty, będą stanowić koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy pod warunkiem, że zostaną spełnione ogólne przesłanki pozwalające na zaliczenie danego wydatku do kosztów podatkowych, wskazane w art. 15 ust. 1 updop. Stanowisko Wnioskodawcy jest więc prawidłowe. Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2017
7
lut

Istota:
Czy biorąc pod uwagę przepis art 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ustawa o PDOP”), który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., zobowiązania Spółki o wartości przekraczającej 15.000 zł uregulowane w formie kompensaty, które będą spełniać ogólne warunki uprawniające do zaliczenia danego wydatku w koszty podatkowe na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, będą stanowić koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości?
Fragment:
Przy kompensacie nie mamy natomiast do czynienia z płatnością. Mimo, że dochodzi do uregulowania zobowiązania. (...) uregulowanie zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł w drodze kompensaty, nie będzie powodować obowiązku zastosowania nowych przepisów ”. (źródło: Przemysław Wojtasik, Kompensaty można bez ograniczeń wrzucać w koszty, „ Rzeczpospolita ”, 2016, nr 239); odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Dziennika Gazety Prawnej, w której zawarte zostało stanowisko, że: „ (...) przepisy posługują się pojęciem rachunku płatniczego i dokonywania za jego pośrednictwem płatności. W przypadku kompensaty nie mamy natomiast do czynienia z płatnością. Dochodzi co prawda do uregulowania w całości lub części zobowiązania (wygaśnięcia zobowiązania), jednak czynność ta nie może być utożsamiana z płatnością. Przyjęcie, że przepisy odnoszą się do innych form regulowania (wygasania) zobowiązań, mogłoby oznaczać także niemożliwość jego zastosowania w praktyce (...). A zatem uregulowanie zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15 tys. zł w drodze kompensaty nie będzie powodować obowiązku zastosowania regulacji art. 15d ustawy o CIT ” (źródło: Agnieszka Pokojska, Limit 15 tys, zł dotyczy tylko zapłaty, „ Dziennik Gazeta Prawna ”, 2016, nr 199).
2017
7
lut

Istota:
W zakresie uzyskania, czy rozliczone w formie kompensaty zobowiązania Spółek będą stanowiły dla Spółki w całości koszt uzyskania przychodu bez zastosowania ograniczeń wynikających z art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Gdyby bowiem przyjąć, że potracenie (kompensata) to płatność dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, to: na gruncie ustawy o p.d.o.p. – strony nie mogłyby zaliczać do kosztów podatkowych wydatków ”regulowanych” w formie kompensaty (gdyby potracenie dotyczyło kwoty wyższej niż 15.000 zł); na gruncie ustawy o SDG – strony transakcji, w świetle tej ustawy, nie będą mogły dokonywać kompensaty należności większej niż 15.000 zł. Ustawa o SDG, wprowadzając limit transakcji gotówkowych, również posługuje się zwrotem: płatność dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. W ocenie PGK, tak dalece idące wnioski nie są racjonalne i nie znajdują uzasadnienia w przepisach prawa. Skutkowałyby one bowiem bezpodstawnym ograniczeniem zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca pragnie bowiem podkreślić, że dyspozycja z art. 15d ustawy o p.d.o.p. odnosi się wyłącznie do regulowania zobowiązań w formie pieniężnej (czyli ich zapłaty), istniejących w wyniku regulacji transakcji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kompensata wzajemnych zobowiązań to rozliczenie bezgotówkowe. Spółki PGK i jej kontrahenci maja prawo do rozliczenia bezgotówkowego, jeśli są dla siebie jednocześnie wierzycielami i dłużnikami. Kompensata wzajemnych zobowiązań to równolegle umarzanie się wierzytelności, jednakże tylko do wysokości wierzytelności o niższej wartości.
2017
4
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę.
Fragment:
Fizycznie regulowana będzie zatem ta część zobowiązana, która nie była objęta kompensatą. W pozostałym zakresie strony przyjmą, że z chwilą dokonania kompensaty zobowiązania zostały zaspokojone i tym samym wygasną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wydatek nie będzie wskazany w art. 16 ww. ustawy, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie), bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania? Zdaniem Wnioskodawcy, po 1 stycznia 2017 r., w sytuacji, gdy spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a wydatek nie będzie należał do wydatków wskazanych w art. 16 ww. ustawy, Spółka będzie uprawniona do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków rozliczonych poprzez kompensatę (potrącenie), bez względu na kwotę rozliczonego zobowiązania. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.
2017
28
sty

Istota:
Koszty uzyskania przychodów.
Fragment:
Kompensata wzajemnych zobowi1zan to równoleg3e umarzanie sie wierzytelnooci, jednak?e tylko do wysokooci wierzytelnooci o ni?szej wartooci. Potr1cenie kompensacyjne nie narusza ustawy o dzia3alnooci gospodarczej, do której odwo3anie znaleYa mo?na w art. 15d ust. 1 ustawy pdop, gdy? jest jedn1 z form rozliczen pomiedzy wierzycielami. Tym samym art. 15d ust. 1 ustawy pdop nie bedzie mia3 w przypadku kompensaty zastosowania; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 paYdziernika 2016 r., znak 2461-IBPB-1-3.4510.824.2016.1.SK, w której organ podatkowy podzieli3 stanowisko Wnioskodawcy, ?e w przypadku, gdy zobowi1zanie zostanie uregulowane za pomoc1 zwyk3ej p3atnooci, przedsiebiorce obejm1 uregulowania dotycz1ce limitu transakcji bezgotówkowych. Przepisów tych jednak nie stosowa3oby sie w przypadku innego ni? wskazany w przepisie, sposobu uregulowania zobowi1zania, czyli przy potr1ceniu (kompensacie). Podsumowuj1c, bior1c pod uwage przepis art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zacznie obowi1zywaa od 1 stycznia 2017 r., zobowi1zania o wartooci przekraczaj1cej 15 000 z3 uregulowane przez Spó3ke w formie kompensaty bed1 stanowia koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy (przy za3o?eniu, ?e wydatek ten stanowi racjonalnie i gospodarczo uzasadniony wydatek zwi1zany z dzia3alnooci1 gospodarcz1, którego celem jest osi1gniecie, zabezpieczenie lub zachowanie Yród3a przychodów i nie zosta3 wymieniony w katalogu wydatków wskazanym w art. 16 ust. 1 ww. ustawy).
2017
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kompensata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.