Komitet wyborczy | Interpretacje podatkowe

Komitet wyborczy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komitet wyborczy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podmiotowość podatkowa komitetów wyborczych
Fragment:
(...) wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. A zatem odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego deklaracje podatkowe w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych składa odrębnie partia polityczna i odrębnie komitet wyborczy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, (...)
2012
14
kwi

Istota:
Dotyczy stosowania przez komitet wyborczy partii politycznej numeru identyfikacji podatkowej partii politycznej.
Fragment:
(...) wynika z przedstawionego stanu, komitet wyborczy jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca jednocześnie podatnikiem i płatnikiem spełnia dyspozycje art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatkowej. Zatem komitet wyborczy partii politycznej ma ustawowy obowiązek, zgodnie z art 5 ust.1 i ust.3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatkowej, dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Komitet Wyborczy Partii Politycznej, spełnia przesłanki określone w wyżej cytowanych przepisach i jest zobowiązany posiadać numer identyfikacji podatkowej (NIP). (...)
2011
1
maj

Istota:
Dot. obowiązku składania deklaracji CIT-2 oraz zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu ( poniesionej straty) za określony rok podatkowy przez komitety wyborcze
Fragment:
(...) handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 137, poz. 1539) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12.04.2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 ze zm.).W terminie trzech miesięcy od daty zakończenia wyborów Komitet Wyborczy jest zobowiązany do złożenia , do Państwowej Komisji Wyborczej , sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta. W ocenie podatnika Komitet Wyborczy nie ma obowiązku składania zarówno deklaracji CIT-2 jak i zeznania CIT-8, ze względu na określony czas jak i specyfikę prowadzonej działalności. Stosownie do postanowień art.1 ust. 2 ustawy z 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , w tym komitety wyborcze, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie art. 17 ust.1 pkt 6b cyt. ustawy, w (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.