Komitet Integracji Europejskiej | Interpretacje podatkowe

Komitet Integracji Europejskiej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Komitet Integracji Europejskiej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jaka jest stawka podatku VAT na usługi współfinansowane ze środków programu PHARE SSG 2003 Unii Europejskiej - wykonywane bezpośrednio przez dostawcę usług , a jaka jest stawka podatku VAT na usługi wykonywane przez podwykonawców ?
Fragment:
(...) tychże usług... Podatnik pyta ponadto czy umowa zawarta z podwykonawcą również powinna być zarejestrowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, a także o możliwość obniżania podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących zakupy materiałów, kosztów usługodawców i kosztów podwykonawców na wykonanie robót objętych przedmiotowym kontraktem. Zdaniem podatnika, usługi wykonywane przez niego na podstawie umowy zarejestrowanej przez Komitet Integracji Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 0 %, natomiast faktury wystawiane przez podwykonawców winny zawierać stawkę podatku VAT 22 %. Zdaniem Podatnika zasadnym jest obniżanie przez niego podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dotyczących zakupu materiałów, kosztów usługodawców i kosztów podwykonawców na wykonanie robót objętych przedmiotowym kontraktem, pomimo iż przy wystawianiu faktury (...)
2011
1
mar

Istota:
W 2000 r. Fundacja otrzymała bezzwrotne środki finansowe z pomocy zagranicznej na sfinansowanie zakupu i wdrożenia systemu komputerowego. Umowę na wykonanie systemu zawarto z firmą X, która po wykonaniu prac wystawiła 2 faktury: za oprogramowanie systemu (stawka VAT 0%) oraz za prace wdrożeniowe (stawka VAT 22%). Zapłatę dla firmy X przekazano z wyodrębnionego rachunku bankowego. Fundacja posiada zaświadczenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej potwierdzające pochodzenie środków, natomiast umowa z firmą X nie została zarejestrowana przez ten urząd - wskazał on, że stawka VAT 0%, o której mowa w § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r., dotyczy tylko świdczenia usług, a nie sprzedaży towarów, zatem umowa nie wymaga rejestracji.
Czy w związku z powyższym firma X w wystawionych fakturach zastosowała prawidłowe stawki?
Fragment:
(...) ze skierowanego do Fundacji pisma Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (kopię pisma złożono w tutejszym urzędzie) – Komitet Integracji Europejskiej uznał zakup oprogramowania i peryferiów komputerowych za zakup towarów i błędnie stwierdził, iż takich zakupów nie dotyczy § 68 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. Nie mają jednak znaczenia przyczyny braku rejestracji – ponieważ umowa między Fundacją a firmą X nie została zarejestrowana przez Komitet Integracji Europejskiej, dla usług świadczonych na podstawie tej umowy nie miały zastosowania wskazane wyżej przepisy, obniżające stawkę podatku do 0 %. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22 %. Stawkę tę należy stosować dla każdej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli przepis ustawy lub rozporządzenia wykonawczego do ustawy nie przewiduje dla tej czynności stawki (...)
2011
1
lut

Istota:
- bezzwrotna pomoc zagraniczna a stawka podatku VAT.
Fragment:
(...) r. Z uwagi na to, że uprawnienie do zastosowania stawki 0% przysługuje dopiero po zarejestrowaniu umowy, Spółka w okresie od 13.09.2002 r. do 23.09.2003 r. wykonywała usługi na rzecz Spółdzielni bez rejestracji umów z nią zawartych i winna naliczać podatek wg stawek obowiązujących przy danym typie usług świadczonych w kraju. Natomiast, stosownie do § 62 ust. 1a cyt. wyżej rozporządzenia, do usług wykonywanych po dniu 24.09.2003 r., na podstawie umowy zarejestrowanej przez Komitet Integracji Europejskiej, Spółka będzie mogła zastosować obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT. Stosownie do § 42 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, Spółka może wystawić faktury korygujące dokumentujące usługi wykonane w tym okresie. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.