Komisja wyborcza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to komisja wyborcza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia i przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu i członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 07 czerwca 2009 r. informacji PIT-R o wypłaconych członkom obwodowych komisji wyborczych dietach za wykonanie czynności związanych z wyborami, w sytuacji gdy żaden członek obwodowej komisji wyborczej nie uzyskał diety wyższej niż 2.280 zł miesięcznie. W zaistniałej sytuacji Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzenia i przekazania do właściwego urzędu skarbowego i do członków obwodowej komisji wyborczej żadnej innej informacji o wypłaconych dietach za wykonanie czynności związanych z wyborami, w tym informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. Informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), jeżeli żaden członek obwodowej komisji wyborczej nie uzyskał diety wyższej niż 2.280 zł miesięcznie.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 30.10.2009 r. (data wpływu 05.11.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie braku obowiązku sporządzenia i przekazania członkom obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego informacji na formularzu PIT-R oraz innym formularzu PIT w związku z wypłacaniem diet za udział w pracach komisji wyborczych - jest: nieprawidłowe - w części dotyczącej obowiązku sporządzenia i przekazania członkom (...)