Kominek | Interpretacje podatkowe

Kominek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kominek. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
- dotyczy opodatkowania usług posiadających klasyfikację statystyczną PKWiU 74.30.15-00.00 ?Usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe"
- dotyczy opodatkowania usług posiadających klasyfikację statystyczną PKWiU 74.70.15-00.00 ?Usługi czyszczenia pieców i kominów"
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. - Dz. U. - 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zmieniam z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Działdowie Nr PPM/4430-4/05 z dnia 04.03.2005 r., dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie stawki podatku od towarów i usług usług kominiarskich: w zakresie dotyczącym opodatkowania usług posiadających klasyfikację statystyczną PKWiU 74.30.15-00.00 ?Usługi w zakresie przeglądów technicznych pozostałe" - uznaję stanowisko Podatnika za prawidłowe, w zakresie dotyczącym opodatkowania usług posiadających klasyfikację statystyczną PKWiU 74.70.15-00.00 ?Usługi czyszczenia pieców i kominów" uznaję stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. W skierowanym do organu podatkowego piśmie z dnia 24.01.2005 r. Zakład Usług Kominiarskich Roman W. w D., zwrócił się do Naczelnika (...)
2011
1
kwi

Istota:
Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że zainstalował Pan w domku jednorodzinnym kominek, jako dodatkowe źródło grzewcze. Stoi Pan na stanowisku, iż koszty związane z jego zainstalowaniem mogą zostać odliczone w ramach ulgi remontowej za rok 2005.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 24 października 2005 roku, za prawidłowe. UZASADNIENIE Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z póź. zmian.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, podatnikom którzy ponieśli wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy w zeznaniu podatkowym za 2005 r. może Pani odliczyć od podatku zakup żeliwnego wkładu kominkowego wraz z obudową marmurową i systemem odprowadzającym spaliny na zewnątrz domu.
Fragment:
(...) nr 2 do rozporządzenia, którego tytuł brzmi "Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego". Należy jednak przyjąć, że w razie remontu i modernizacji budynku mieszkalnego (domu jednorodzinnego) oprócz robót wykazanych w załączniku nr 1, muszą być również przeprowadzone roboty wyliczone w załączniku nr 2, jak w przedmiotowym przypadku wewnętrzna instalacja i urządzenia grzewcze. W związku z tym, że z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż kominek służy jako dodatkowe urządzenia grzewcze budynku mieszkalnego zajmowanego przez Panią na podstawie tytułu prawnego, zatem wydatki na zakup i montaż żeliwnego wkładu kominowego wraz z obudową i systemem odprowadzającym spaliny, udokumentowane fakturami VAT, podlegają odliczeniu od podatku w zeznaniu podatkowym za 2005 r. w ramach ulgi remontowo - modernizacyjnej. Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uznaje, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku (...)
2011
1
mar

Istota:
Odliczenie od podatku dochodowego w ramach ulgi mieszkaniowej na remont i modernizację budynku mieszkalnego - kosztów wybudowania kominka wraz z rozprowadzeniem ciepła w tym budynku
Fragment:
(...) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych. Z powyższego wynika, że prawo do odliczenia w ramach ulgi remontowo - modernizacyjnej wydatków związanych z budową kominka wraz z rozprowadzeniem ciepła w budynku mieszkalnym przysługuje wówczas, gdy jest on elementem instalacji grzewczej, służy jako urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym zajmowanym na podstawie tytułu prawnego, a wydatki udokumentowane są fakturami VAT. Z opisu stanu faktycznego wynika, że wybudował Pan kominek, który jednocześnie jest elementem instalacji grzewczej, służy jako urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym, mieści się w katalogu wydatków podlegających odliczeniu, a zatem wydatek ten uprawnia Pana do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w ramach remontu i modernizacji budynku mieszkalnego do wysokości przysługujących limitów na lata 2003-2005 : - z tytułu remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego - 4.725,00zł.(wydatki na kwotę 24.868,42zł.), - z tytułu remontu i (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy stawkę podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) można zastosować tak do świadczonych usług jak i montowanych w ich ramach materiałów budowlanych.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.02.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kominków grzewczych oraz wykonuje usługi polegające na budowie kominków z przygotowanych prefabrykatów i przebudowie kominków już istniejących. Świadczone usługi dotyczą obiektów budownictwa mieszkaniowego. Postawione pytanie dotyczy tego, czy stawkę podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) można zastosować tak do świadczonych usług jak i montowanych w ich ramach materiałów budowlanych. (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
- wykonywania robót budowlano-remontowo-montażowych, polegających na malowaniu, tynkowaniu pomieszczeń, montowaniu sufitów podwieszanych oraz wykonywaniu różnego rodzaju prac wykończeniowych z materiałów własnych,
- budowy kominków grzewczych z materiałów własnych,
- budowy saun z materiałów własnych,
- budowy kominków ogrodowych.
Czy do ww. usług, wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego można zastosować art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli 7-procentową stawkę podatku VAT oraz czy kominek ogrodowy należy do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, jeśli położony jest w obrębie działki budowlanej, na której znajduje się obiekt mieszkaniowy?
Fragment:
(...) budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z art. 3 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.), przez małą architekturę należy rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. W związku z wyżej cytowanymi przepisami kominek ogrodowy położony w obrębie działki budowlanej, na której znajduje się obiekt mieszkaniowy, zalicza się do małej architektury, a co za tym idzie – do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. W związku z powyższym usługi wymienione przez podatnika w zapytaniu, będą podlegały opodatkowaniu stawką w wysokości 7 %. Reasumując, przedstawione w zapytaniu stanowisko podatnika jest prawidłowe. (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kominek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.