Kodeks postępowania cywilnego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kodeks postępowania cywilnego. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy objęte są podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez zarządcę?

Fragment:

(...) Ustalając następstwa, w podatku od towarów i usług, wykonania czynności przez zarządcę powołanego na podstawie art. 1062 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 43, poz. 296 ze zm.) należy mięć na uwadze przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zgodnie z którym opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Świadczenie usług to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (które nie jest dostawą towarów o której mowa w art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług). Wobec przepisów art. 15 ust. 1 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług za podatnika podatku od towarów i usług uważa się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność (...)