Kodeks | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kodeks. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Zawarcie umowy majątkowej rozszerzającej wspólność majątkową małżonków nie zostało wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Fragment:

(...) przedmiotem interpretacji indywidualnej z zakresu podatków od spadków i darowizn dotyczy dokonanej darowizny przez Małżonkę na rzecz Wnioskodawcy w roku 2010 polegającą na rozszerzeniu aktem notarialnym majątkowej wspólnoty małżonków powstałej z mocy prawa w roku 1968 na skutek zawarcia związku małżeńskiego w zakresie jednego mieszkania stanowiącego pełną własność małżonki w części połowy udziału w tym mieszkaniu. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność ustawową charakteryzują dwie podstawowe cechy: (...)