Klimatyzacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to klimatyzacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy klimatyzację, system wizyjny i instalację alarmową w budynku należy potraktować jako odrębne środki trwałe, czy też należy zwiększyć wartość budynku ?

Fragment:

(...) w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku np. wbudowane meble.Z uwag szczegółowych do grupy 6 wynika, że za odrębny obiekt zaliczony do tejże grupy uważa się samodzielne maszyny, aparaty, agregaty, zespoły techniczne itp., które w klasyfikacji środków trwałych określa się jako urządzenia techniczne. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego klimatyzacja, instalacja alarmowa wraz z systemem wizyjnym nie są na trwale zamontowane w budynku, mogą stanowić odrębne obiekty i będą używane dłużej niż rok. Tym samym, należy uznać, iż przedmiotowe obiekty można zaliczyć do odrębnych środków trwałych tj. urządzeń technicznych. Zatem, w przedstawionym stanie faktycznym, prawidłowe jest stanowisko Podatnika.Stąd postanowiono, jak w sentencji. Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy usługi montażu klimatyzacji wraz z materiałami w budynku mieszkalnym podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Podatnik pyta, czy usługi montażu klimatyzacji wraz z materiałami w budynku mieszkalnym podlegają opodatkowaniu stawką 7% podatku VAT.Firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych. Usługi te sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 4533A. Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdził co następuje: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2005 można odliczyć wydatek związany z zakupem i montażem klimatyzatora

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1, 3 i 4, i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2006 r. uzupełnionego w dniach 22 marca 2006 r. i 20 kwietnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonego przez : ................ w sprawie wyjaśnienia czy w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2005 może odliczyć wydatek związany z zakupem i montażem klimatyzatora? Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pani .............. we wniosku z dnia 14 marca 2006 r. uzupełnionym 22 marca 2006 r. i 20 kwietnia 2006 r. zwróciła się z zapytaniem : czy w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2005 może odliczyć wydatek związany z zakupem i montażem klimatyzatora? Przedstawiając stan faktyczny (...)