Klimatyzacja | Interpretacje podatkowe

Klimatyzacja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to klimatyzacja. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy klimatyzację, system wizyjny i instalację alarmową w budynku należy potraktować jako odrębne środki trwałe, czy też należy zwiększyć wartość budynku ?
Fragment:
(...) w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku np. wbudowane meble.Z uwag szczegółowych do grupy 6 wynika, że za odrębny obiekt zaliczony do tejże grupy uważa się samodzielne maszyny, aparaty, agregaty, zespoły techniczne itp., które w klasyfikacji środków trwałych określa się jako urządzenia techniczne. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego klimatyzacja, instalacja alarmowa wraz z systemem wizyjnym nie są na trwale zamontowane w budynku, mogą stanowić odrębne obiekty i będą używane dłużej niż rok. Tym samym, należy uznać, iż przedmiotowe obiekty można zaliczyć do odrębnych środków trwałych tj. urządzeń technicznych. Zatem, w przedstawionym stanie faktycznym, prawidłowe jest stanowisko Podatnika.Stąd postanowiono, jak w sentencji. Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy usługi montażu klimatyzacji wraz z materiałami w budynku mieszkalnym podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu podania Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Podatnik pyta, czy usługi montażu klimatyzacji wraz z materiałami w budynku mieszkalnym podlegają opodatkowaniu stawką 7% podatku VAT.Firma prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych. Usługi te sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 4533A. Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdził co następuje: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego w roku 2005 można odliczyć wydatek związany z zakupem i montażem klimatyzatora
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1, 3 i 4, i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 marca 2006 r. uzupełnionego w dniach 22 marca 2006 r. i 20 kwietnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego złożonego przez : ................ w sprawie wyjaśnienia czy w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2005 może odliczyć wydatek związany z zakupem i montażem klimatyzatora? Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie uznaje stanowisko Podatnika za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Pani .............. we wniosku z dnia 14 marca 2006 r. uzupełnionym 22 marca 2006 r. i 20 kwietnia 2006 r. zwróciła się z zapytaniem : czy w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu w roku 2005 może odliczyć wydatek związany z zakupem i montażem klimatyzatora? Przedstawiając stan faktyczny (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Klimatyzacja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.