Kleje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kleje. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę należy zastosować przy imporcie i sprzedaży klejów przemysłowych na bazie kauczuku, żywic, tworzyw sztucznych w opakowaniach powyżej 1 kg, przeznaczone dla producentów wyrobów gotowych?

Fragment:

(...) Klasyfikacji Działalności (Dz. U. Nr 128 poz. 829 z 1997 r.) sprzedaż detaliczna dotyczy wyłącznie sprzedaży wyrobów na rachunek własny lub strony trzeciej dla potrzeb gospodarstw domowych i użytku osobistego, natomiast sprzedaż środków produkcji zalicza się wyłącznie do sprzedaży hurtowej. W przypadku Spółki sprzedaż dla producentów wyrobów gotowych, nie ma charakteru detalicznego, a więc zastosowanie ma stawka 22% na podstawie art. 18 ust.1 ustawy VAT.Spółka sprowadza kleje przemysłowe sklasyfikowane wg taryfy celnej PCN 35069100 - będącej odpowiednikiem grupowania PKWiU 24.62.10-80.30, które są wymienione w załączniku nr 5 do Rozporządzenia M.F. z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. z 2003 r. Nr 224 poz. 2229 ze zm.). Załącznik zawiera listę materiałów budowlanych, których import objęty jest stawką podatku obniżoną do wysokości 7 % i taką (...)