OG-005/47/03/PP1/490/18/03 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

OG-005/47/03/PP1/490/18/03

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)
  2. klasyfikacja statystyczna
  3. klasyfikacje
  4. podatek od towarów i usług
  5. sprzedaż towarów
  6. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy (ustawa z 8 stycznia 1993 r.) -> Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące stosowania stawek VAT do sprzedaży kosiarek spalinowych o symbolu PKWiU 29.32.20 (do 31.12.2002r. SWW 0824) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku (Dz. U. Nr 213 poz. 1803) zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań pomiędzy tymi klasyfikacjami, wprowadzone po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, nie powodują zmian wysokości opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.

Natomiast art. 6 w/cyt. ustawy wskazuje, że jeżeli zmiana oznaczeń klasyfikacyjnych towarów, usług oraz obiektów budowlanych (PKWiU, PKOB) prowadziłaby do zmiany dotychczas stosowanych stawek podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego albo prowadziłaby do zwolnienia od podatku lub opodatkowania, podatnik stosuje stawki lub zwolnienia określone w ustawie w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2002 r.

Podsumowując tutejszy Urząd informuje, iż sprzedaż kosiarek spalinowych o symbolu PKWiU 29.32.20 podlega opodatkowaniu wg stawki 0%.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.