302000-PA-9103-37/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy wyrób, służący do rozruchu silników benzynowych w czasie niskich temperatur, o klasyfikacji producenta CN 38249099, który na terytorium Włoch jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym, jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym na terytorium kraju?

302000-PA-9103-37/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. klasyfikacje
  2. podatek akcyzowy
  3. wyroby akcyzowe
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące]

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo z dnia 10.11.2004r. (data wpływu 18.11.2004r.) wyjaśniam:

Wyrób ten został zaklasyfikowany przez producenta do grupy wyrobów oznaczonych kodem CN 3824 – produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te, składające się z mieszanin produktów naturalnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone) – podgrupa CN 38249099 – pozostałe.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm.) wyrobami akcyzowymi są wyroby podlagające akcyzie określone w załączniku nr 1 do ustawy. Do celów poboru akcyzy w nabyciu wewnątrzwspólnotowym stosuje się klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Scalonej Nomenklaturze (CN) – art. 3 ust. 2 ustawy.

Ponieważ wykaz wyrobów akcyzowych zawarty w ww. załączniku nie zawiera grupy wyrobów oznaczonych kodem CN 3824, zatem stanowisko strony należy uznać za właściwe.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.