PF/2/415/195/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy koszt paliwa zużytego podczas transportu materiałów potrzebnych do remontu wynajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi koszt uzyskania przychodu z najmu?

PF/2/415/195/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. bieżąca eksploatacja samochodu
  2. kilometrówka
  3. koszty uzyskania przychodów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatniczka wynajmuje lokal mieszkalny, w którym wykonała prace remontowe. Materiały budowlane konieczne do wykonania remontu były dowożone do lokalu mieszkalnego samochodem osobowym. Dochody z najmu opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.
Podatniczka zwróciła się z pytaniami:
1. Czy koszt paliwa zużytego podczas transportu materiałów potrzebnych do remontu wynajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi koszt uzyskania przychodu z najmu...
2. Jeśli paliwo jest kosztem uzyskania przychodu, to jak powinien być udokumentowany – fakturą czy „kilometrówką”...
Podatniczka uważa, iż koszt zakupu paliwa jest kosztem uzyskania przychodu oraz powinien być udokumentowany „kilometrówką”.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, iż zgodnie z ogólną definicją kosztów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 w/w ustawy.
Zatem do kosztów uzyskania podatnik może zaliczyć tylko wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:
- zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w racjonalnym związku przyczynowo – skutkowym z przychodami osiąganymi z najmu
- nie zostały wymienione w art. 23 w/w ustawy (zawierającym katalog wydatków wyłączonych przez ustawodawcę z kosztów uzyskania przychodów).
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy, najem został wymieniony jako odrębne źródło przychodu, a zatem podatnik osiągający przychody z najmu może pomniejszać je o takie koszty, dla których można znaleźć związek przyczynowo – skutkowy między ich poniesieniem a powstaniem lub zwiększeniem przychodu.
W świetle przedstawionego przez podatniczkę stanu faktycznego przeprowadzony remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem niewątpliwie ma wpływ na osiągnięcie przychodu z najmu, a co za tym idzie również koszt paliwa zużytego przez samochód, którym dowożono materiały niezbędne do remontu wynajmowanego lokalu mieszkalnego będzie kosztem uzyskania przychodu z tego źródła.
Jednakże podatnik poza faktem poniesienia wydatku musi wykazać, że celem wydatku było osiągnięcie przychodu z najmu, a nie realizacja własnych potrzeb mieszkaniowych.

W odniesieniu do podatników, dla których najem nie stanowi działalności gospodarczej, a tak jest w przedmiotowej sprawie, przepisy nie wprowadzają szczegółowych wymogów w zakresie dokumentowania kosztów, co oznacza, że zgodnie z art. 180 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) jako dowód należy dopuścić wszystko co może przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.
Za taki dowód można uznać na przykład fakturę dotyczącą zakupu paliwa, na podstawie której podatniczka mogłaby proporcjonalnie wyliczyć koszt paliwa zużytego na dojazd do wynajmowanego lokalu mieszkalnego.
Ciężar dowodu, iż wydatek w takiej części związany jest ze źródłem przychodu jakim jest najem i stanowi koszt uzyskania przychodu spoczywa na podatniku.
Natomiast tzw. „kilometrówka”, o której pisze podatniczka, może być tylko i wyłącznie zastosowana w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
O powyższym stanowi art. 23 ust. 1 pkt 46 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku dochodów z najmu, jako odrębnego źródła przychodu mają zastosowanie przepisy dotyczące środków trwałych będących przedmiotem najmu bądź dzierżawy. Zatem w omawianym przypadku samochód osobowy wykorzystywany do przewozu materiałów potrzebnych do remontu wynajmowanego lokalu nie stanowi środka trwałego.
Reasumując, koszt paliwa zużytego przez samochód, którym dowozi się materiały niezbędne do remontu wynajmowanego lokalu jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, a podatniczka powinna tak dokumentować koszt zakupu paliwa do samochodu aby było możliwe wyliczenie kosztu paliwa zużytego na dojazd do wynajmowanego lokalu mieszkalnego.

Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonywania i do czasu zmiany stanu prawnego lub faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.