Kierownik | Interpretacje podatkowe

Kierownik | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kierownik. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie na podstawie art. 43 ust. l pkt 33 lit. b ustawy świadczonych przez Wnioskodawcę usług kierownika muzycznego
Fragment:
Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w roku 2016 Wnioskodawca będzie świadczyć w ramach działalności gospodarczej usługi kierownika muzycznego, w ramach których prowadzić będzie dwa zespoły folklorystyczne. Wnioskodawca jest wynagradzany w formie honorariów m.in. za prawa autorskie, związane z wykonaniem utworów słowno-muzycznych prowadzonych przez Wnioskodawcę zespołów folklorystycznych. Aby doszło do wykonania takiego utworu Wnioskodawca musi zajmować się takimi czynnościami, jak obsługa muzyczna na próbach zespołów folklorystycznych, nauka śpiewu (weryfikacja poprawności), nadzór nad kapelą, nauka członków kapeli programów instrumentalnych (weryfikacja poprawności), przygotowanie kapeli i zespołów do koncertów, przeglądów - w tym planowanie repertuar oraz kierunków jego interpretacji itp. W swojej pracy Wnioskodawca będzie wykonywać pracę m.in. ilustratora muzycznego, reżysera czy kierownika produkcji. Zakres usług to usługi w charakterze kierownika muzycznego (osoby odpowiedzialnej za sferę artystyczną, nie organizacyjną), obejmującą obsługę muzyczną na próbach zespołów folklorystycznych (czyli np. przygrywanie na instrumencie), naukę śpiewu (czyli weryfikacja poprawności śpiewu, prowadzenie chóru i jego członków tak, aby wykonywali utwory słowno-muzyczne (...)
2016
16
mar

Istota:
Prawo do zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług powyższego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowany może wybrać zwolnienie z obowiązku płacenia podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 9 dla wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest inspektora nadzoru i kierownika budowy przy zapewnieniu, że nie będzie świadczył usług polegających na doradztwie technicznym (ani żadnym innym doradztwie) i nie przekroczy wartości kwoty określonej w przepisie art. 113 ust. 1 ustawy. Po ewentualnym przekroczeniu tej kwoty Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji VAT. Ustawa Prawo Budowlane określa obowiązki i prawa osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kierownika budowy), zwłaszcza art. 22-23 i art. 25-26 nie wyszczególniają dla tych działalności w zakresie doradztwa technicznego. Nie ma tu miejsca na doradzanie, świadczenie usług w zakresie porad umożliwiających innym osobom podejmowanie ostatecznych decyzji w planowanej inwestycji. Istotą pracy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie nie jest doradzanie bo ono nie wchodzi w zakres czynności opisanych w ustawie Prawo Budowlane. Zdaniem Wnioskodawcy ze względu na charakter działalności, którą Zainteresowany zamierza prowadzić tj. pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie są związane z doradzaniem i przy zapewnieniu, że w przyszłości nie będzie świadczył usług doradztwa technicznego (ani żadnego innego) oraz nie przekroczeniu kwoty sprzedaży opodatkowanej (150000 zł w skali roku) Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT.
2013
20
cze

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym przysługiwały Wnioskodawczyni 50% koszty przychodu?
Fragment:
W latach 2008 – 2009 była zatrudniona na stanowisku kierownika produkcji na podstawie umowy o pracę. Wszystkie czynności wykonywane przez Wnioskodawczynię z tytułu umowy o pracę zmierzały do powstania utworu audiowizualnego w rozumieniu prawa autorskiego. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawczyni dotyczące możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzeń, jako uczestnika tworzenia utworu audiowizualnego można uznać za prawidłowe, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy praca wykonywana, jest pracą twórczą tzn. niepowtarzalną, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu określone w ww. ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Reasumując, jeżeli tak jak wskazała Wnioskodawczyni, wykonywana przez Nią praca na stanowisku kierownika produkcji jest czynnością twórczą o niepowtarzalnym charakterze oraz spełnia przesłanki utworu określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, należy uznać, że do przychodu osiąganego przez Wnioskodawczynię w latach 2008 - 2009 mogą być zastosowane wynikające z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 50% koszty uzyskania przychodu. Końcowo, podkreślić należy, że ocena stanowiska Wnioskodawczyni została dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego.
2012
27
lis

Istota:
Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
Fragment:
Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawcy prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej dotyczy możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji kierownika produkcji. Natomiast w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego telewizyjnego zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna. Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie argumentów określających stan faktyczny oraz poczuciem jednoznacznego wykonywania czynności twórczych związanych z tworzeniem utworu audiowizualnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co odzwierciedla m.in. stosowne przenoszenie praw autorskich Wnioskodawca uważa, iż w związku ze sprawowaniem funkcji wewnętrznego producenta oraz kierownika produkcji audycji telewizyjnych przysługuje Mu prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50 % kosztu uzyskania przychodu.
2012
6
cze

Istota:
W związku ze sprawowaniem funkcji wewnętrznego producenta audycji telewizyjnych przysługuje Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności są jednoznacznie czynnościami twórczymi, niepowtarzalnymi, cechują się indywidualnym charakterem, a tym samym w pełnej rozciągłości spełniają przesłanki określone domenie utworu zdefiniowanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisach tej ustawy.
Fragment:
Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania w latach 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej dotyczy możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego telewizyjnego (pytanie Nr 1). Natomiast w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji kierownika produkcji zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna (pytanie Nr 2). Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie argumentów przedstawionych w pkt G (rubryka 68) określających stan faktyczny oraz poczuciem jednoznacznego wykonywania czynności twórczych związanych z tworzeniem utworu audiowizualnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9) ustawy o prawie autorskim i p. p., co odzwierciedla m.in. stosowne przenoszenie praw autorskich uważa, iż w związku ze sprawowaniem funkcji wewnętrznego producenta oraz kierownika produkcji audycji telewizyjnych przysługuje jej prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu.
2012
29
maj

Istota:
W związku ze sprawowaniem funkcji kierownika produkcji audycji telewizyjnych przysługuje Wnioskodawczyni prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu. Wykonywane przez Wnioskodawczynię czynności są jednoznacznie czynnościami twórczymi, niepowtarzalnymi, cechują się indywidualnym charakterem, a tym samym w pełnej rozciągłości spełniają przesłanki określone domenie utworu zdefiniowanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisach tej ustawy.
Fragment:
Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania w latach 2007-2011 zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej dotyczy możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji kierownika produkcji (pytanie Nr 2). Natomiast w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji producenta wewnętrznego telewizyjnego zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna (pytanie Nr 1). Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie argumentów przedstawionych w pkt G (rubryka 68) określających stan faktyczny oraz poczuciem jednoznacznego wykonywania czynności twórczych związanych z tworzeniem utworu audiowizualnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 9) ustawy o prawie autorskim i p. p., co odzwierciedla m.in. stosowne przenoszenie praw autorskich uważa, iż w związku ze sprawowaniem funkcji wewnętrznego producenta oraz kierownika produkcji audycji telewizyjnych przysługuje jej prawo stosowania zryczałtowanej stawki 50% kosztu uzyskania przychodu.
2012
29
maj

Istota:
Czy w związku z wykonywaniem funkcji kierownika produkcji audycji TV przysługiwało Wnioskodawczyni prawo stosowania w rozliczeniach podatkowych lat 2007-2011 zryczałtowanej – 50 % stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
Fragment:
W latach 2002-2003 i od 2010 r. do chwili obecnej była zatrudniona na stanowisku wewnętrznego producenta audycji TV, natomiast pomiędzy tymi okresami, tj. w latach 2003-2010 była zatrudniona na stanowisku kierownika produkcji TV. Równolegle do sprawowanej obecnie funkcji wewnętrznego producenta audycji TV Wnioskodawczyni okazjonalnie pełni również funkcje kierownika produkcji, co wynika z posiadanych umiejętności oraz doświadczeń. Wnioskodawczyni obydwie funkcje wykonuje w odpowiedniej agencji producenckiej stanowiącej integralną część T. S.A. W obu przypadkach specjalizuje się głównie w produkcji audycji rozrywkowych, artystycznych, publicystycznych, edukacyjnych, sportowych oraz filmów i programów reportażowych. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi T. S.A. – definiującymi funkcję stanowiska pracy „ Producentem wewnętrznym - jest pracownik zatrudniony w agencji produkcji audycji telewizyjnych na stanowisku pracy "producent", któremu powierza się wytworzenie dla anten lub kontrahentów zewnętrznych, audycji telewizyjnej zgodnie z zatwierdzonym scenariuszem i w ramach środków określonych w kosztorysie tej audycji ”. Kierownik produkcji pełni pokrewną do producenta wewnętrznego funkcję, z tym jednak zastrzeżeniem, iż jest ona realizowana na poziomie operacyjnym, tj. w obrębie konkretnej audycji lub odcinka stanowiącego element większej serii. Kierownik produkcji działa na zlecenie producenta wewnętrznego, a producent wewnętrzny na zlecenie anten bądź kontrahentów zewnętrznych.
2012
15
maj

Istota:
Czy będąc zatrudnionym w charakterze kierownika produkcji TV i wykonując związane z tym czynności zawodowe przysługiwało Wnioskodawcy w latach 2007-2011 prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
Fragment:
(...) kierownika produkcji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.02.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest etatowym pracownikiem Telewizji od 2 stycznia 1992 r., gdzie nieprzerwanie pełni funkcję kierownika produkcji audycji TV. Pracę wykonuje w wewnętrznej agencji producenckiej TV. Specjalizuje się głównie w tworzeniu cyklicznych audycji o charakterze publicystycznym i poradnikowym - głównie o tematyce ekonomicznej i rolniczej. Jako kierownik produkcji telewizyjnej Wnioskodawca jest jednym z kluczowych współtwórców audycji telewizyjnych - posiadającym każdorazowo aktywny wpływ na kształt finalny realizowanego utworu audiowizualnego na każdym etapie jego powstania. Za każdym razem Wnioskodawca wykonuje pracę składającą się z czynności twórczych, prawnych, organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych, które wprost prowadzą do stworzenia Utworów audiowizualnych będących odrębnymi audycjami telewizyjnymi bądź odcinkami serii czy cyklu audycji.
2012
19
kwi

Istota:
Czy będąc zatrudnionym w charakterze kierownika produkcji i wykonując przynależne do tego stanowiska czynności przysługiwało Wnioskodawczyni w latach 2007-2011 prawo stosowania zryczałtowanej - 50% stawki kosztu uzyskania przychodu dla przychodów uzyskiwanych z tego tytułu?
Fragment:
(...) kierownika produkcji – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 06.02.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest etatowym pracownikiem nadawcy telewizyjnego od 1977 r., gdzie od 01 lutego 2005 r. pełni funkcję kierownika produkcji audycji TV w wewnętrznej agencji producenckiej. Specjalizuje się głównie w tworzeniu cyklicznych audycji publicystycznych i rozrywkowych, w tym realizowanych zarówno w studiach telewizyjnych jak i terenie. Jako kierownik produkcji telewizyjnej jest jednym z kluczowych współtwórców utworów audiowizualnych - posiadającym każdorazowo aktywny wpływ na kształt finalny realizowanych audycji - począwszy od etapu koncepcji „a na postaci finalnej dzieła skończywszy. Każdorazowo wykonuj pracę składającą się z czynności twórczych, organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych, prawnych, które wprost prowadzą do stworzenia utworów audiowizualnych będących odrębnymi audycjami telewizyjnymi bądź składowymi częściami (odcinkami) serii czy cyklu audycji.
2012
19
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawczyni, jako kierownikowi produkcji oraz uczestnikowi tworzenia utworu audiowizualnego, zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę w TV przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
Cyt. „ kierownik produkcji TV wymieniony jest jako twórca w Dz. U. 132/2005 z dnia 31 czerwca 2005 roku ”. Kierownik produkcji jest jedną z osób mających decydujący wpływ na ostateczną formę i treść programu telewizyjnego, biorących udział w realizowaniu przedsięwzięcia na każdym z jego etapów. Przez szeroki zakres obowiązków i kompetencji jakie mu przysługują, kierownik produkcji ma znaczący wpływ na walory artystyczne i opiniotwórcze przedsięwzięcia. Jest zaliczany, obok reżysera i operatora obecnych na planie zdjęciowym, do tzw. „ trójki realizatorskiej ”. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Bezpośrednich i Opłat z dnia 21 lipca 1991 r. (PO5/3-804-09390/94), do przychodów uzyskanych z działalności kierownika produkcji jako współtwórcy utworu audiowizualnego, stosuje się 50% koszty uzyskania przychodu. Wnioskodawczyni w zakresie obowiązków, jako kierownik produkcji zobowiązana w pkt 1 do współtworzenia wraz z autorami programów: koncepcji – współpraca z autorem, reżyserem, realizatorem programu, scenografem, decyzji realizacyjnych, realizacji audycji. Kierownik produkcji podejmuje inicjatywę, ponosi odpowiedzialność za kreatywny, twórczy, organizacyjny i finansowy proces produkcji.
2012
26
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kierownik
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.