Katalog | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to katalog. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
lip

Istota:

Stwierdzenie, czy przekazanie katalogów klientom, biurom projektowym, biurom konstrukcyjnym przed dniem przekształcenia w spółkę kapitałową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Z 1000 szt. wydrukowanych katalogów, na własne potrzeby zostawiono 200 szt., pozostałe 800 szt. zostało odsprzedane podmiotowi powiązanemu o takim samym asortymencie sprzedaży. Sprzedaż katalogów dokonano przed przekształceniem jednoosobowej działalności w spółkę kapitałową. Wnioskodawca przed przekształcaniem jako czynny podatnik podatku VAT, u którego w całości występowała sprzedaż opodatkowana, korzystając z prawa przewidzianego art. 86 ust. 1 ustawy o VAT dokonał pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w całości z faktur dokumentujących ww. zakupy. Celem zwiększenia wielkości sprzedaży własnego towaru, Wnioskodawca przekazał katalogi zawierające jego asortyment, w których jest bardzo dużo danych technicznych, klientom dokonującym zakupów produktów podatnika oraz biurom projektowym i konstruktorskim celem ujmowania Wnioskodawcy produktów w ich projektach. Wartość jednego katalogu jaki został opracowany dla Wnioskodawcy przekracza kwotę 10 zł. Podatnik nie prowadził ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób/firm którym przekazano ww. katalogi. Katalogi przekazane były nieodpłatnie oraz według oceny Wnioskodawcy przekazane katalogi odbiorcom nie miały żadnej wartości użytkowej dla tych podmiotów i były związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

2018
13
kwi

Istota:

Stwierdzenie, czy przekazanie katalogów klientom, biurom projektowym, biurom konstrukcyjnym po dniu przekształcenia w spółkę kapitałową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Fragment:

Celem zwiększenia wielkości sprzedaży własnego towaru, Wnioskodawca przekazał, i nadal przekazuje katalogi zawierające jego asortyment, w których jest bardzo dużo danych technicznych, klientom dokonującym zakupów produktów podatnika oraz biurom projektowym i konstruktorskim celem ujmowania Wnioskodawcy produktów w ich projektach. Wartość jednego katalogu jaki został opracowany dla Wnioskodawcy przekracza kwotę 10 zł. Podatnik nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób/firm, którym przekazano ww. katalogi. W piśmie z dnia 14 marca 2018 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – wskazano, co następuje: W odpowiedzi na pytanie o treści: „ Czy katalogi przekazywane są/będą nieodpłatnie? ”, Wnioskodawca wskazał, że: Katalogi przekazywane są/będą nieodpłatnie. W odpowiedzi na pytanie o treści: „ Czy Przekazywane katalogi z punktu widzenia odbiorcy mają/będą miały wartość użytkową? ” Wnioskodawca wskazał, że: Według oceny Wnioskodawcy, przekazywane katalogi odbiorcom nie mają żadnej wartości użytkowej dla tych podmiotów. W odpowiedzi na pytanie o treści: „Jeżeli przekazywane katalogi mają/będą miały dla odbiorcy wartość użytkową to: czy stanowią one prezenty o małej wartości, zdefiniowane w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2014
15
maj

Istota:

Czy mając na uwadze powyżej przedstawione zdarzenie przyszłe w związku z uczestnictwem Spółki w opisanej w niniejszym wniosku Strukturze cash poolingu, zgodnie z Umową zawartą z Bankiem, będzie na Spółce spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Wskazana instytucja nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem jeżeli nie przyjmie ona charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – omawiane czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu czy też innej czynności tym katalogiem objętej. Tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania środkami pieniężnymi i wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, iż z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2014
29
kwi

Istota:

Czy mając na uwadze powyżej przedstawione zdarzenie przyszłe w związku z uczestnictwem Spółki w opisanej w niniejszym wniosku Strukturze cash poolingu, zgodnie z Umową zawartą z Bankiem, będzie na Spółce spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Wskazana instytucja nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem jeżeli nie przyjmie ona charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – omawiane czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu czy też innej czynności tym katalogiem objętej. Tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, iż z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2014
29
kwi

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że umowa cash pooling nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu czy też innej czynności tym katalogiem objętej, tj. np. umowy depozytu nieprawidłowego. Tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu (w tym transfery środków pomiędzy rachunkami) dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, że z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Odnosząc się natomiast do wskazanych przez Wnioskodawcę, interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.

2014
23
kwi

Istota:

Czy mając na uwadze powyżej przedstawione zdarzenie przyszłe w związku z uczestnictwem Spółki w opisanej w niniejszym wniosku Strukturze cash poolingu, zgodnie z Umową zawartą z Bankiem, będzie na Spółce spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Wskazana instytucja nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem jeżeli nie przyjmie ona charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – omawiane czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu czy też innej czynności tym katalogiem objętej. Tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, iż z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2014
23
kwi

Istota:

Czy mając na uwadze powyżej przedstawione zdarzenie przyszłe w związku z uczestnictwem Spółki w opisanej w niniejszym wniosku Strukturze cash poolingu, zgodnie z Umową zawartą z Bankiem, będzie na Spółce spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Wskazana instytucja nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem jeżeli nie przyjmie ona charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – omawiane czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu czy też innej czynności tym katalogiem objętej. Tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, iż z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2014
23
kwi

Istota:

Czy mając na uwadze powyżej przedstawione zdarzenie przyszłe w związku z uczestnictwem Spółki w opisanej w niniejszym wniosku Strukturze cash poolingu, zgodnie z Umową zawartą z Bankiem, będzie na Spółce spoczywał obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Wskazana instytucja nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zatem jeżeli nie przyjmie ona charakteru żadnej z czynności w nim wymienionych – omawiane czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu czy też innej czynności tym katalogiem objętej. Tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania wspólną płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, iż z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

2014
16
mar

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania katalogów

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 9 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania katalogów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką, która jest producentem osprzętu telekomunikacyjnego. Spółka zamierza wydać katalog ze swoimi produktami. W tym celu została podpisana umowa z drukarnią. Od zakupu katalogów Wnioskodawca chce odliczyć pełny podatek naliczony wynikający z faktury. Druk jednej sztuki katalogu będzie kosztował około 25 zł netto. W katalogu znajdą się zdjęcia i opisy wyrobów oferowanych przez Spółkę. Wydrukowane katalogi Spółka zamierza nieodpłatnie przekazywać klientom pocztą oraz podczas indywidualnych spotkań handlowych i targów. Ma to na celu poinformowanie klientów Spółki o poszerzającej się ofercie handlowej firmy. Wnioskodawca dodał, że katalogi jedynie informują o ofercie handlowej, i dla odbiorcy nie mają charakteru konsumpcyjnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nieodpłatne przekazanie katalogów będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy przekazywane przez Spółkę materiały (katalogi) nie mogą być uznane za towar w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT jest podatkiem od konsumpcji, zaś w opisanym stanie sprawy materiały te nie mają żadnej wartości konsumpcyjnej.

2014
5
mar

Istota:

Czy uczestnictwo w Systemie (cash poolingu) będzie powodować dla Spółki konsekwencje na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

W związku z powyższym, należy stwierdzić, iż zawarcie umowy cash poolingu nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu czy też innej czynności tym katalogiem objętej. Tym samym – z powyższych przyczyn – czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu dotyczące zarządzania płynnością finansową nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. To oznacza, iż z tego tytułu po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Odnosząc się natomiast do wskazanych przez Wnioskodawcę, interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące przy wydaniu przedmiotowej interpretacji.