Kasyno | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kasyno. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Jeżeli płatnik (kasyno) nie zawarł w informacji PIT-11 przychodu uzyskanego z podziału napiwków, nie pobrał i nie odprowadził zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a podatnik (pracownik kasyna) składając zeznanie roczne o osiągniętych dochodach (PIT-36) wykazał szacunkowe przychody z tytułu otrzymanych napiwków i odprowadził od nich podatek, to czy zapłacony przez podatnika podatek należy uznać za nadpłatę podatku, do którego zobowiązany był płatnik czyli kasyno?

Fragment:

(...) odpowiedzialność podatnika z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania związanej ze stosunkiem pracy. Jednakże należy podkreślić, iż to wyłączenie nie zwalnia podatnika z wykazania w zeznaniu podatkowym całości dochodu (przychodu) uzyskanego w danym roku i uiszczenia należnej za tenże rok kwoty podatku. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż skoro płatnik (kasyno) nie zawarł w informacji PIT-11 przychodu uzyskanego z podziału napiwków, nie pobrał i nie odprowadził od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych a wnioskodawca składając zeznanie roczne o osiągniętych dochodach wykazał szacunkowe przychody z tytułu otrzymanych napiwków i odprowadził od nich podatek, to zapłacony przez niego podatek nie może być – w świetle powołanych przepisów - uznany za nadpłatę podatku. Przy czym podkreślić należy, iż (...)

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wygranej

Fragment:

(...) był obowiązany zapłacić zryczałtowany 10% podatek od wygranej przyjmując za podstawę opodatkowania wartość nagrody na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. W konsekwencji, jeżeli od tak ustalonej wartości nagrody odbiegały kwoty określające wartość nagrody wskazane m. in. na fakturze VAT dokumentującej nabycie tejże nagrody przez kasyno, czy też w regulaminie loterii, kwoty te nie miały znaczenia dla obowiązku podatkowego ciążącego na Zainteresowanym z przedmiotowego tytułu. W tym miejscu należy wyjaśnić, iż postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych, z uwagi na przedmiot i charakter wydawanych w jego toku rozstrzygnięć, jest postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne (poza wskazanym w ustawie) przepisy Ordynacji podatkowej, w (...)

2011
1
sie

Istota:

Jeżeli płatnik (kasyno) nie zawarł w informacji PIT-11 przychodu uzyskanego z podziału napiwków, nie pobrał i nie odprowadził zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych a podatnik (pracownik kasyna) składając zeznanie roczne o osiągniętych dochodach wykazał szacunkowe przychody z tytułu otrzymanych napiwków i odprowadził od nich podatek, to czy zapłacony przez podatnika podatek należy uznać za nadpłatę podatku, do którego zobowiązany był płatnik?

Fragment:

(...) podatnika z tytułu zaniżenia lub niujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania związanej ze stosunkiem pracy. Jednakże należy podkreślić, iż to wyłączenie nie zwalnia podatnika z wykazania w zeznaniu podatkowym całości dochodu (przychodu) uzyskanego w danym roku i uiszczenia należnej za tenże rok kwoty podatku. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż skoro płatnik (kasyno) nie zawarł w informacji PIT-11 przychodu uzyskanego z podziału napiwków, nie pobrał i nie odprowadził od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych a wnioskodawczyni składając zeznanie roczne o osiągniętych dochodach wykazała szacunkowe przychody z tytułu otrzymanych napiwków i odprowadziła od nich podatek, to zapłacony przez nią podatek nie może być – w świetle powołanych przepisów - uznany za nadpłatę podatku. Wobec powyższego, stanowisko (...)

2011
1
sie

Istota:

Jeżeli płatnik (kasyno) nie zawarł w informacji PIT-11 przychodu uzyskanego z podziału napiwków, nie pobrał i nie odprowadził zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych a podatnik (pracownik kasyna) składając zeznanie roczne o osiągniętych dochodach (PIT-36) wykazał szacunkowe przychody z tytułu otrzymanych napiwków i odprowadził od nich podatek, to czy zapłacony przez podatnika podatek należy uznać za nadpłatę podatku, do którego zobowiązany był płatnik?

Fragment:

(...) odpowiedzialność podatnika z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania związanej ze stosunkiem pracy. Jednakże należy podkreślić, iż to wyłączenie nie zwalnia podatnika z wykazania w zeznaniu podatkowym całości dochodu (przychodu) uzyskanego w danym roku i uiszczenia należnej za tenże rok kwoty podatku. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż skoro płatnik (kasyno) nie zawarł w informacji PIT-11 przychodu uzyskanego z podziału napiwków, nie pobrał i nie odprowadził od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych a wnioskodawczyni składając zeznanie roczne o osiągniętych dochodach wykazała szacunkowe przychody z tytułu otrzymanych napiwków i odprowadziła od nich podatek, to zapłacony przez nią podatek nie może być – w świetle powołanych przepisów - uznany za nadpłatę podatku. Przy czym podkreślić (...)

2011
1
sie

Istota:

Co wnioskodawczyni powinna zrobić w sytuacji, w której płatnik (kasyno) wystawi roczne rozliczenie przychodów ze stosunku pracy w informacji PIT-11 bez uwzględnienia przychodów z napiwków (czyli sprzecznie do treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a przychód z tytułu napiwków przedstawi w niewłaściwej (według wnioskodawczyni) informacji PIT-8C ?

Fragment:

(...) Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym „podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik”. Wnioskodawczyni podkreśla, że w styczniu 2010r. płatnik (kasyno) zaczął pobierać zaliczkę od tzw. napiwków na podatek dochodowy od osób fizycznych celem przekazania ich do właściwych urzędów skarbowych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie braku podstaw do ponoszenia odpowiedzialności za zaliczki niepobrane przez płatnika. Wniosek w zakresie kwalifikacji napiwków do źródła przychodów został (...)

2011
1
sie

Istota:

Co wnioskodawca jako pracownik powinien zrobić w sytuacji, w której płatnik (kasyno) wystawi roczne rozliczenie przychodów ze stosunku pracy w informacji PIT-11 bez uwzględnienia przychodów z napiwków (czyli sprzecznie do treści art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), a przychód z tytułu napiwków przedstawi w niewłaściwej (według wnioskodawcy) informacji PIT-8C ?

Fragment:

(...) roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym od 1 stycznia 2007r. “podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - do wysokosci zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik”. Wnioskodawca podkreśla, że w styczniu 2010r. ptatnik (kasyno) zaczął pobierać zaliczkę od tzw. napiwków na podatek dochodowy od osób fizycznych celem przekazania ich do właściwych urzędów skarbowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie braku podstaw do ponoszenia odpowiedzialności za zaliczki niepobrane przez (...)

2011
1
sie

Istota:

Jeżeli płatnik (kasyno) nie zawarł w informacji PIT-11 przychodu uzyskanego z tzw. napiwków, nie pobrał i nie odprowadził zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a podatnik (pracownik kasyna) składając zeznanie roczne o osiągniętych dochodach, wykazał szacunkowe przychody z tytułu otrzymywanych napiwków i odprowadził podatek, do którego odprowadzenia zobowiązany był płatnik (kasyno), to czy zapłacony przez podatnika podatek należy uznać za nadpłatę podatku?

Fragment:

(...) odpowiedzialność podatnika z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania związanej ze stosunkiem pracy. Jednakże należy podkreślić, iż to wyłączenie nie zwalnia podatnika z wykazania w zeznaniu podatkowym całości dochodu (przychodu) uzyskanego w danym roku i uiszczenia należnej za tenże rok kwoty podatku. Mając na uwadze przedstawione we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, iż skoro płatnik (kasyno) nie zawarł w informacji PIT-11 przychodu uzyskanego z podziału napiwków, nie pobrał i nie odprowadził od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych a wnioskodawczyni składając zeznanie roczne o osiągniętych dochodach wykazała szacunkowe przychody z tytułu otrzymanych napiwków i odprowadziła od nich podatek, to zapłacony przez nią podatek nie może być – w świetle powołanych przepisów - uznany za nadpłatę podatku. Przy czym podkreślić należy, (...)

2011
1
sie

Istota:

Niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, czy tego nie dokonał, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z wyżej cytowanymi art. 9 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik zobowiązany jest do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów, niezależnie od faktu, czy płatnik zaliczki na podatek dochodowy pobrał, czy też tego obowiązku nie wypełnił.

Fragment:

(...) podstawie wskazanego wyżej artykułu Ordynacji podatkowej, Wnioskodawczyni nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podatku od otrzymanych napiwków. Do pobrania zaliczek z tytułu ich wypłaty zobowiązany jest płatnik - kasyno. Na mocy wskazanego przepisu organ podatkowy może dochodzić wyłącznie od płatnika zapłaty zaliczki niewpłaconej lub wpłaconej w kwocie zaniżonej z tytułu przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy - w tym z tytułu napiwków wypłacanych przez kasyno, stosunku pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), np. działalności artystycznej, literackiej, naukowej, publicystycznej itp. Odpowiedzialność płatnika jest ograniczona do wysokości zaliczki, do której pobrania jest zobowiązany. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada (...)

2011
1
sie

Istota:

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania.

Fragment:

(...) na podstawie wskazanego wyżej artykułu Ordynacji podatkowej, Wnioskodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podatku od otrzymanych napiwków. Do pobrania zaliczek z tytułu ich wypłaty zobowiązany jest płatnik - kasyno. Na mocy wskazanego przepisu organ podatkowy może dochodzić wyłącznie od płatnika zapłaty zaliczki niewpłaconej lub wpłaconej w kwocie zaniżonej z tytułu przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy - w tym z tytułu napiwków wypłacanych przez kasyno, stosunku pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), np. działalności artystycznej, literackiej, naukowej, publicystycznej itp. Odpowiedzialność płatnika jest ograniczona do wysokości zaliczki, do której pobrania jest zobowiązany. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada (...)

2011
1
mar

Istota:


1. Wobec tego, że na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 ze zm.) osoba sprawująca zarząd nad kasynem gry lub salonem gry bingo pieniężne jest płatnikiem, który w terminie określonym w art. 4 tego artykułu ma obowiązek wpłacać pobrane opłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego, skarżąca Spółka ponosi odpowiedzialność za zaległości z tego tytułu jako płatnik, a nie podatnik.
2. Zupełnie nieuzasadnione jest stanowisko strony skarżącej, iż z tytułu bycia podatnikiem na podstawie ustaw podatkowych (np. o VAT) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o umorzenie zaległości, za które odpowiada nie jako podatnik, lecz płatnik.

Fragment:

(...) Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 sierpnia 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę C Spółki z ograniczoną odpowiedzialną we Wrocławiu na postanowienie Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 26 czerwca 2003 r. wydane na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239, art. 165a § 1 oraz art. 67 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), którym organ odwoławczy utrzymał w mocy postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, z dnia 7 kwietnia 2003 r., odmawiające Spółce wszczęcia postępowania w sprawie z wniosku o umorzenie zaległości z tytułu opłat pobieranych każdorazowo od osób wchodzących do kasyna gry za okres od października 2000 r. do lutego 2002 r. w łącznej kwocie 71.943,00 zł. Z uzasadnienia ww. postanowienia wynika, że Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie odmówił Spółce wszczęcia postępowania w przedmiocie umorzenia zaległości z tytułu opłat (...)