Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: PR/076-01/2004 z dnia 17.02.2004 r. (data wpływu do Urzędu 27.02.2004 r.) informuje, że w myśl przepisu zawartego w art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na, pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach zwróciła się z prośbą o interpretację przepisu zawartego w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.). Ponieważ Kasa jako jednostka budżetowa (jednostka sektora finansów publicznych) na podstawie art. 6 (...)