0114-KDIP1-3.4012.154.2018.2.MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawa do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży części do motocykli przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 11 kwietnia 2018 r. (doręczone Stronie 16 kwietnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
w zakresie prawa do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży części do motocykli przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w zakresie prawa do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży części do motocykli przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr 0114-KDIP1-3.4012.154.2018.1.MT z dnia 11 kwietnia 2018 r. (doręczone Stronie 16 kwietnia 2018 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca sp. z o.o. (dalej „Spółka”) zajmuje się sprzedażą części do motocykli. Sprzedaż dokonywana jest również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Towar dostarczany jest klientowi przez kuriera. Płatność za części dokonywana jest przez klientów przelewem, za pomocą karty płatniczej lub gotówką za pośrednictwem firmy kurierskiej dostarczającej ww. części, która następnie przekazuje Spółce w formie przelewu na rachunek bankowy otrzymaną kwotę lub wpłaca ją na rachunek bankowy Spółki w gotówce.

Spółka sprzedaje klientom następujące części do motocykli: świece zapłonowe, siedziska, filtry powietrza, filtry oleju, filtry paliwa, felgi, pompy paliwa, pompy oleju, pompy wody, przewody wodne, pedały hamulca, głowice cylindrów, wały korbowe, osłony silnika, miski olejowe, tłumiki, pokrywy silnika, błotniki przednie, mocowania silnika, mechanizm zmiany biegów, cylindry i tłoki, bęben zmiany biegów, alternatory, hamulce tylne, hamulce przednie, rozruszniki, sprzęgła, układy zapłonowe, układy chłodzenia, reflektory przednie, przepustnice, wtryski paliwa, skrzynie korbowe, kierunkowskazy, wałki rozrządu. Części te umożliwiają użytkowanie pojazdów motocyklowych zgodnie z ich przeznaczeniem. Poniżej opisane są funkcje, jakie pełnią poszczególne części do motocykli sprzedawane przez Spółkę.

Podstawowym zadaniem świecy zapłonowej jest spowodowanie we wnętrzu komory spalania wyładowania elektrycznego o wymaganym charakterze. Siedzisko umożliwia jazdę motocyklem w pozycji siedzącej. Filtr powietrza ma za zadanie oczyszczać powietrze zasysane do komory spalania z zanieczyszczeń, np. pyłów. Filtr oleju jest elementem układu smarowania służącym do oczyszczania oleju silnikowego zanieczyszczonego podczas pracy silnika. Filtr paliwa oczyszcza zanieczyszczone paliwo. Felgi, obracając się powodują ruch motocykla, mając kontakt z podłożem za pośrednictwem opon. Pompa paliwa ma za zadanie dostarczenie paliwa do układu zasilania oraz zapewnienie odpowiedniego ciśnienia paliwa. Pompy oleju tłoczą olej z misy olejowej motocykla przez filtr oleju i chłodnicę oleju do punktów smarowniczych silnika motocykla. Zadaniem układu smarowania silnika motocykla jest zasilanie części silnika dostateczną ilością oleju smarowego. Pompa wody umożliwia spełnianie swojej funkcji przez układ chłodzenia, powodując ruch płynu chłodniczego. Przewody wodne umożliwiają przepływ płynu chłodniczego. Pedały hamulca służą do uruchamiania hamulców motocykla. Głowica cylindra jest to część zamykająca cylinder silnika motocykla od strony denek tłoka, umożliwiając tym samym dokonanie sprężania czynnika roboczego (powietrza w silnikach o zapłonie samoczynnym, mieszanki paliwowo-powietrznej w większości silników o zapłonie iskrowym) w przestrzeni pomiędzy tłokiem a właśnie głowicą. Wał korbowy jest to wał posiadający czopy przesunięte względem swojej osi. Służy do zamiany ruchu posuwisto-zwrotnego na obrotowy, będąc elementem mechanizmu korbowego. Miska olejowa jest to pojemnik na olej smarujący silnik. Olej z miski jest zasysany przez pompę olejową i pod ciśnieniem dostarczany do wszystkich wymagających tego elementów jednostki napędowej. Tłumik motocyklowy jest to jedna z części układu wydechowego, niezbędna do prawidłowego przetwarzania spalin wydobywających się z silnika motocykla, a także do prawidłowego redukowania hałasu. Mocowanie silnika są to części motocykla zapewniające, że silnik nie przemieszcza się podczas ruchu motocykla. Mechanizm zmiany biegów umożliwia zmianę biegów w motocyklu. Bęben zmiany biegów jest to część motocykla umożliwiająca przeniesienie mocy wytwarzanej przez silnik do napędu motocykla. Cylindry i tłoki służą do przenoszenia siły z gazu w cylindrze na wał korbowy. Alternator służy do zmiany energii mechanicznej w prąd przemienny. Hamulce przednie i hamulce tylne umożliwiają zmniejszenie prędkości, z jaką porusza się motocykl oraz zatrzymanie go. Rozruszniki służą do uruchamiania silników motocyklowych.

Sprzęgło to mechanizm stosowany w motocyklach do płynnego łączenia oraz rozłączania wałów w celu przekazywania momentu obrotowego. Jest to zespół części służących do połączenia dwóch niezależnie obrotowo osadzonych wałów, czynnego - napędowego i biernego - napędzanego, w celu przeniesienia momentu obrotowego. Sprzęgło składa się z członu napędzającego (czynnego) zainstalowanego na wale napędzającym, członu napędzanego (biernego) zainstalowanego na wale napędzanym oraz elementów łączących. Układ zapłonowy jest układem, którego zadaniem jest zainicjowanie procesu spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach silnika motocykla w chwili odpowiadającej określonemu położeniu tłoka w danym cylindrze. Optymalny moment zapłonu zależy od wielu parametrów pracy silnika motocykla. Układ chłodzenia jest to układ, którego zadaniem jest zapobieżenie wzrostu temperatury silnika motocykla ponad maksymalną oraz utrzymanie jej w optymalnym zakresie. Prawidłowe funkcjonowanie układu chłodzenia jest niezbędne dla osiągnięcia przez silnik odpowiednich warunków pracy. Reflektory przednie zapewniają lepszą widoczność na drodze oraz umożliwiają dostrzeżenie motocykla przez innych uczestników ruchu drogowego. Błotnik przedni ma za zadanie osłonę przedniego koła motocykla. Skrzynia korbowa zapewnia przestrzeń, w której obraca się wał korbowy. W skrzyni korbowej następuje wstępne sprężenie mieszanki paliwowo - powietrznej, która następnie, wraz z niewielkimi domieszkami oleju, trafia do komory spalania (cylindra). Kierunkowskazy sygnalizują zamiar skrętu w lewo albo w prawo. Wałki rozrządu sterują pracą zaworów, których zadaniem jest doprowadzanie powietrza do komory spalania i odprowadzanie z niej spalin.

W piśmie uzupełniającym z dnia 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu 25 kwietnia 2018 r.) Wnioskodawca wskazał, co następuje:

Niezależnie od sposobu dokonywania zapłaty przez klienta na rzecz Wnioskodawcy i niezależnie od sposobu otrzymywania tej zapłaty przez Wnioskodawcę, zamówienia są składane poprzez stronę internetową Wnioskodawcy lub telefonicznie. Każdemu złożonemu zamówieniu nadawany jest osobny numer.

Płatność za sprzedaż części do motocykli przez Wnioskodawcę:

 1. jest dokonywana za pośrednictwem podmiotu zajmującego się profesjonalnie obsługą płatności internetowych, który pobiera kwotę zapłaty od klienta, następnie przekazuje tę kwotę w formie zbiorczego przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony przez bank odpowiadającego wpłatom dokonanym na poczet kilku zamówień lub
 2. jest pobierana przez kuriera od klienta w gotówce, zaś następnie firma kurierska przekazuje pobrane kwoty na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony przez bank w formie zbiorczego przelewu odpowiadającego jednej lub większej liczbie wpłat dokonanych przez klientów na poczet - odpowiednio - jednego lub większej liczby zamówień lub
 3. jest dokonywana przez klienta w formie przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony przez bank.

W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem podmiotu zajmującego się profesjonalnie obsługą płatności internetowych płatność pobierana jest przez ten podmiot.

W przypadku dokonywania płatności w formie pobrania przez kuriera płatność pobierana jest przez kuriera od klienta.

W przypadku dokonywania przez klienta płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy płatność przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony przez bank.

Niezależnie od formy pobrania zapłaty od klienta kwota zapłaty następnie zawsze przekazywana jest na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zawsze otrzymuje zapłatę za dokonaną sprzedaż na rachunek bankowy prowadzony przez bank. Oznacza to zatem, że kwota zapłaty w każdym przypadku otrzymywana jest za pośrednictwem banku.

W przypadku dokonywania przez klienta zapłaty za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego w płatnościach internetowych otrzymanie zapłaty przez Wnioskodawcę dokumentowane jest w następujący sposób: Wnioskodawca otrzymuje zbiorczy przelew od ww. podmiotu na rachunek bankowy prowadzony przez bank. Na dowodzie dokonania przelewu dostępnego poprzez stronę internetową banku prowadzącego rachunek bankowy Wnioskodawcy podany jest numer płatności dokonanej przez podmiot pośredniczący na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest w stanie zidentyfikować klientów oraz transakcje przez podanie ww. numeru płatności w systemie prowadzonym w formie elektronicznej przez podmiot pośredniczący. System generuje zestawienie klientów oraz transakcji przyporządkowanych do ww. numeru płatności. W zestawieniu tym znajdują się takie dane jak: imię i nazwisko klienta, adres dostawy, adres e-mail klienta, numer telefonu klienta, numer zamówienia nadawany przy złożeniu zamówienia przez klienta, kwota wpłacona za towar i wysyłkę dokonana przez klienta lub inną osobę, data tej wpłaty, numer rachunku bankowego osoby płacącej za towar lub rachunku osoby płacącej za towar i wysyłkę prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, a także imię, nazwisko oraz adres zamieszkania tej osoby. Wnioskodawca jest zatem w stanie przyporządkować otrzymane zapłaty do dokonanych czynności oraz do klientów, na rzecz których te czynności zostały dokonane.

W przypadku dokonywania przez klienta zapłaty kurierowi Wnioskodawca otrzymuje raz dziennie zbiorczy przelew na rachunek bankowy prowadzony przez bank od firmy kurierskiej. Firma kurierska dostarcza Wnioskodawcy do każdego przelewu zestawienie, na którym wskazane są dane poszczególnych transakcji takie jak data doręczenia, numer listu przewozowego, kwota otrzymana od każdego z klientów, imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Oprócz tego na zestawieniu podana jest data dokonania przelewu przez firmę kurierską na rzecz Wnioskodawcy oraz kwota tego przelewu, co biorąc pod uwagę fakt, że przelewy te dokonywane są nie częściej niż raz dziennie oraz podanie łącznej kwoty na dowodach dokonania przelewu, pozwala przyporządkować otrzymaną przez Wnioskodawcę zapłatę do konkretnych czynności, których dokonał na rzecz klientów. Oprócz tego w przypadku, gdy przelew dokonywany na rachunek bankowy Wnioskodawcy przez firmę kurierską dotyczy zapłaty tylko za jedną transakcję, na dowodzie przelewu jest podany numer listu przewozowego, co dodatkowo ułatwia przyporządkowanie, które - w świetle tego, co zostało wspomniane powyżej - jest możliwe i bez tego.

W przypadku dokonywania zapłaty przez klienta bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy klient w tytule przelewu podaje numer zamówienia nadawany przy złożeniu zamówienia przez klienta. Umożliwia to przyporządkowanie zapłaty do konkretnej czynności dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz klienta.

Na dowodach dokumentujących sprzedaż podany jest: m.in. kod towaru zamówionego przez klienta oraz liczba sztuk zamówionego towaru. Na dokumentach tych podane są dane nabywcy (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) oraz dane odbiorcy (imię i nazwisko oraz adres dostawy). Oprócz tego na dokumentach tych podany jest numer zamówienia oraz łączna kwota obejmująca cenę towarów wraz z kosztami wysyłki. Z dokumentów tych wynika zatem jednoznacznie, jakich transakcji dotyczyła zapłata otrzymana przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż części do motocykli dokonywana przez Spółkę jest objęta zwolnieniem ze obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Stanowisko Wnioskodawcy:

W opinii Spółki sprzedaż, której dokonuje jest objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie art. § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w zw. z poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Art. 111 ust. 8 ustawy VAT zezwala ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych na zwolnienie w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. Przy wydawaniu rozporządzenia minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględnia:

 1. wielkość i proporcje sprzedaży zwolnionej od podatku w danej grupie podatników;
 2. stosowane przez podatników zasady dokumentowania obrotu;
 3. możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących;
 4. konieczność zapewnienia realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących przy uwzględnieniu korzyści wynikających z ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz faktu zwrotu podatnikom przez budżet państwa części wydatków na zakup tych kas;
 5. konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczania podatku, w tym właściwego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego;
 6. konieczność zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;
 7. konieczność przeciwdziałania nadużyciom związanym z nieewidencjonowaniem obrotu przez podatników.

Minister Rozwoju i Finansów skorzystał ze wspomnianego uprawnienia, wydając rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454).

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 załącznika do rozporządzenia jako czynność zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących wymieniona została dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Poz. 38 załącznika określa trzy następujące warunki, od których uzależniona jest możliwość skorzystania za zwolnienia:

 1. dostawa towarów musi następować w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi);
 2. dostawca towaru musi otrzymać w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);
 3. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Wszystkie trzy wyżej wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

Należy zwrócić uwagę, że choć obowiązujące na przestrzeni lat rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązujące w poprzednich latach również zawierały zwolnienie dotyczące sprzedaży w systemie wysyłkowym, to brzmienie przepisu w odniesieniu do drugiego z wyżej wymienionych warunków z czasem uległo zmianie.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych uzależniały zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od tego, czy zapłata za towar była dokonana za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Istotne było to, w jakiej formie zapłata jest dokonana przez nabywcę.

Od dnia 1 stycznia 2015 r. znaczenie ma natomiast nie sposób dokonania zapłaty, lecz sposób odebrania zapłaty. Nie ma obecnie żadnych przeciwwskazań, aby zwolnienie z obowiązku zastosowania kas przy prowadzeniu ewidencji stosować, gdy nabywca dokona zapłaty ceny kurierowi, zaś następnie kwota równa cenie, za którą nabyto towar zostanie przekazana na rachunek bankowy Spółki. Za słusznością stanowiska przemawiają następujące indywidualne interpretacje podatkowe:

 1. interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 29 kwietnia 2016 r. (nr IPPP2/4512-161/16-4/MT,
 2. interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r. (nr IPPP2/443-1242/14-2/ RR).

Forma dokonania zapłaty nie ma znaczenia dla zastosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących. Istotne jest jedynie, aby podatnik otrzymał ją za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Wpłynięcie kwoty na rachunek bankowy oznacza, że jej otrzymanie nastąpiło za pośrednictwem banku niezależnie od tego, czy sama zapłata nastąpiła w formie przelewu czy np. wpłaty określonej kwoty w gotówce na rachunek bankowy podatnika.

Płatność przy użyciu karty polega na wypływie środków z rachunku bankowego jednego podmiotu na rachunek bankowy innego podmiotu i nie różni się niczym od polecenia przelewu. W związku z tym płatność, otrzymanie zapłaty dokonanej za pomocą karty płatniczej, również stanowi otrzymanie zapłaty za pośrednictwem banku. Powoduje to, że w również takim przypadku dostawa dokonana w systemie wysyłkowym wchodzi w zakres poz. 38 załącznika do rozporządzenia, a zatem jest objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej.

Sprzedaż dokonywana przez Spółkę nie jest objęta żadnym wyłączeniem wymienionym w § 4 rozporządzenia. Na zlecenie Spółki złożony został wniosek do Urzędu Statystycznego w Łodzi o zaklasyfikowanie sprzedawanych przez Spółkę towarów. Urząd Statystyczny w Łodzi w odpowiedzi z dnia 18 grudnia 2017 r. (znak: LDZ-OKN.4221.9006.2017.KW.ljdokonał następującej klasyfikacji towarów sprzedawanych przez Spółkę w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1676):

 • świece zapłonowe - PKWIU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów silnikowych”,
 • siedzisko motocyklowe - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • filtry powietrza, oleju, paliwa - PKWIU 28.29.13.0 „Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych”,
 • felgi motocyklowe - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • pompa paliwa zasilająca silnik motocyklowy - PKWIU 28.13.11.0 „Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu”,
 • pompa wody przeznaczona do układu chłodzenia silnika motocyklowego - PKWIU 28.13.11.0 „Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu”,
 • pompa oleju przeznaczona do układu smarowania silnika motocyklowego - PKWIU 28.13.11.0 „Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu”,
 • przewody płynu hamulcowego przeznaczone do stosowania w motocyklach - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • pedał hamulca stosowany w motocyklu - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • głowica cylindra - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • wał korbowy - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • miska olejowa - element silnika motocyklowego - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • motocyklowy tłumik wydechowy - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • elementy mocowania silnika do ramy motocykla - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • mechanizm zmiany biegów stosowany w motocyklu - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • bęben zmiany biegów stosowany w motocyklach - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
 • cylindry i tłoki silników motocyklowych - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • alternator motocyklowy - PKWiU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów silnikowych”,
 • elementy układu hamulcowego stosowanego w motocyklu - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • rozrusznik motocyklowy - PKWiU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów silnikowych”,
 • sprzęgło stosowane w motocyklu - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • elementy układu zapłonowego stosowanego w motocyklu - PKWiU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów silnikowych”,
 • elementy układu chłodzenia silnika, stosowane w motocyklu - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • reflektor motocyklowy - PKWiU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów silnikowych”,
 • przepustnica - element służący do dawkowania paliwa w silniku motocyklowym - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • wtrysk paliwa stosowany w silniku motocyklowym - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • osłony i pokrywy silnika motocykla - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • błotnik przedni do motocykla - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • skrzynia korbowa silnika motocykla - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • kierunkowskazy stosowane do motocykla - PKWiU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów silnikowych”,
 • wałki rozrządu sterujące praca zaworów w silniku motocyklowym - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”.

W oparciu o § 3 Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r„ poz. 1676), zgodnie z którym do celów podatkowych stosuje się do dnia 31 grudnia 2017 r. Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) wyroby, których dotyczył wniosek złożony na zlecenie Spółki, zostały zaklasyfikowane w grupowaniach:

 • świece zapłonowe - PKWIU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów”,
 • siedzisko motocyklowe - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • filtry powietrza, oleju, paliwa - PKWIU 28.29.13.0 „Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych”,
 • felgi motocyklowe - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • pompa paliwa zasilająca silnik motocyklowy - PKWIU 28.13.11.0 „Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu”,
 • pompa wody przeznaczona do układu chłodzenia silnika motocyklowego - PKWIU 28.13.11.0 „Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu”,
 • pompa oleju przeznaczona do układu smarowania silnika motocyklowego - PKWIU 28.13.11.0 „Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu”,
 • przewody płynu hamulcowego przeznaczone do stosowania w motocyklach - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
 • pedał hamulca stosowany w motocyklu - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • głowica cylindra - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • wał korbowy - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • miska olejowa - element silnika motocyklowego - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • motocyklowy tłumik wydechowy - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • elementy mocowania silnika do ramy motocykla - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • mechanizm zmiany biegów stosowany w motocyklu - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • bęben zmiany biegów stosowany w motocyklach - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • cylindry i tłoki silników motocyklowych - PKWIU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • alternator motocyklowy - PKWiU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów”,
 • elementy układu hamulcowego stosowanego w motocyklu - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • rozrusznik motocyklowy - PKWiU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów”,
 • sprzęgło stosowane w motocyklu - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • elementy układu zapłonowego stosowanego w motocyklu - PKWiU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów”,
 • elementy układu chłodzenia silnika, stosowane w motocyklu - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • reflektor motocyklowy - PKWiU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów”,
 • przepustnica - element służący do dawkowania paliwa w silniku motocyklowym - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • wtrysk paliwa stosowany w silniku motocyklowym - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • osłony i pokrywy silnika motocykla - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • błotnik przedni do motocykla - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • skrzynia korbowa silnika motocykla - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli
  i przyczep motocyklowych bocznych”,
 • kierunkowskazy stosowane do motocykla - PKWiU 29.31 „Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów”,
 • wałki rozrządu sterujące praca zaworów w silniku motocyklowym - PKWiU 30.91.20.0 „Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych”.

Żadne z powyższych grupowań nie wchodzi w zakres wyłączeń ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie sprzedaż dokonywana jest w systemie wysyłkowym przez kuriera, zaś zapłata otrzymywana jest przez Spółkę za pośrednictwem banku. W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, że sprzedaż części motocyklowych dokonywana przez Spółkę jest objęta zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w zw. z poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Ilekroć w przepisach ustawy o VAT jest mowa o towarach – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy o VAT – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. powyższe kwestie reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

Na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 38 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy towarów:

 1. gazu płynnego,
 2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
 3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 13. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 14. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

Na tle przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy ma prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, zgodnie z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 38 załącznika do rozporządzenia.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Jednocześnie przedmiotem świadczenia nie mogą być usługi wymienione w § 4 ww. rozporządzenia. Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą części do motocykli. Sprzedaż dokonywana jest również na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Towar dostarczany jest klientowi przez kuriera. Płatność za sprzedaż części do motocykli przez Wnioskodawcę:

 1. jest dokonywana za pośrednictwem podmiotu zajmującego się profesjonalnie obsługą płatności internetowych, który pobiera kwotę zapłaty od klienta, zaś następnie przekazuje tę kwotę w formie zbiorczego przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony przez bank odpowiadającego wpłatom dokonanym na poczet kilku zamówień lub
 2. jest pobierana przez kuriera od klienta w gotówce, zaś następnie firma kurierska przekazuje pobrane kwoty na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony przez bank w formie zbiorczego przelewu odpowiadającego jednej lub większej liczbie wpłat dokonanych przez klientów na poczet - odpowiednio - jednego lub większej liczby zamówień lub
 3. jest dokonywana przez klienta w formie przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony przez bank.

W przypadku dokonywania płatności za pośrednictwem podmiotu zajmującego się profesjonalnie obsługą płatności internetowych płatność pobierana jest przez ten podmiot. W przypadku dokonywania płatności w formie pobrania przez kuriera płatność pobierana jest przez kuriera od klienta. W przypadku dokonywania przez klienta płatności w formie przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy płatność przekazywana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy prowadzony przez bank. Niezależnie od formy pobrania zapłaty od klienta kwota zapłaty następnie zawsze przekazywana jest na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Wnioskodawca zawsze otrzymuje zapłatę za dokonaną sprzedaż na rachunek bankowy prowadzony przez bank. Oznacza to zatem, że kwota zapłaty w każdym przypadku otrzymywana jest za pośrednictwem banku. W przypadku dokonywania przez klienta zapłaty za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego w płatnościach internetowych otrzymanie zapłaty przez Wnioskodawcę dokumentowane jest w następujący sposób: Wnioskodawca otrzymuje zbiorczy przelew od ww. podmiotu na rachunek bankowy prowadzony przez bank. Na dowodzie dokonania przelewu dostępnego poprzez stronę internetową banku prowadzącego rachunek bankowy Wnioskodawcy podany jest numer płatności dokonanej przez podmiot pośredniczący na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest w stanie zidentyfikować klientów oraz transakcje przez podanie ww. numeru płatności w systemie prowadzonym w formie elektronicznej przez podmiot pośredniczący. System generuje zestawienie klientów oraz transakcji przyporządkowanych do ww. numeru płatności. W zestawieniu tym znajdują się takie dane jak: imię i nazwisko klienta, adres dostawy, adres e-mail klienta, numer telefonu klienta, numer zamówienia nadawany przy złożeniu zamówienia przez klienta, kwota wpłacona za towar i wysyłkę dokonana przez klienta lub inną osobę, data tej wpłaty, numer rachunku bankowego osoby płacącej za towar lub rachunku osoby płacącej za towar i wysyłkę prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, a także imię, nazwisko oraz adres zamieszkania tej osoby. Wnioskodawca jest zatem w stanie przyporządkować otrzymane zapłaty do dokonanych czynności oraz do klientów, na rzecz których te czynności zostały dokonane.

W przypadku dokonywania przez klienta zapłaty kurierowi Wnioskodawca otrzymuje raz dziennie zbiorczy przelew na rachunek bankowy prowadzony przez bank od firmy kurierskiej. Firma kurierska dostarcza Wnioskodawcy do każdego przelewu zestawienie, na którym wskazane są dane poszczególnych transakcji takie jak data doręczenia, numer listu przewozowego, kwota otrzymana od każdego z klientów, imię i nazwisko odbiorcy oraz adres dostawy. Oprócz tego na zestawieniu podana jest data dokonania przelewu przez firmę kurierską na rzecz Wnioskodawcy oraz kwota tego przelewu, co biorąc pod uwagę fakt, że przelewy te dokonywane są nie częściej niż raz dziennie oraz podanie łącznej kwoty na dowodach dokonania przelewu, pozwala przyporządkować otrzymaną przez Wnioskodawcę zapłatę do konkretnych czynności, których dokonał na rzecz klientów. Oprócz tego w przypadku, gdy przelew dokonywany na rachunek bankowy Wnioskodawcy przez firmę kurierską dotyczy zapłaty tylko za jedną transakcję, na dowodzie przelewu jest podany numer listu przewozowego, co dodatkowo ułatwia przyporządkowanie, które - w świetle tego, co zostało wspomniane powyżej - jest możliwe i bez tego. W przypadku dokonywania zapłaty przez klienta bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy klient w tytule przelewu podaje numer zamówienia nadawany przy złożeniu zamówienia przez klienta. Umożliwia to przyporządkowanie zapłaty do konkretnej czynności dokonywanej przez Wnioskodawcę na rzecz klienta. Na dowodach dokumentujących sprzedaż podany jest: m.in. kod towaru zamówionego przez klienta oraz liczba sztuk zamówionego towaru. Na dokumentach tych podane są dane nabywcy (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania) oraz dane odbiorcy (imię i nazwisko oraz adres dostawy). Oprócz tego na dokumentach tych podany jest numer zamówienia oraz łączna kwota obejmująca cenę towarów wraz z kosztami wysyłki. Z dokumentów tych wynika jednoznacznie, jakich transakcji dotyczyła zapłata otrzymana przez Wnioskodawcę.

Na wstępie należy zauważyć, że wykonywane przez Wnioskodawcę czynności sprzedaży części do motocykli na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie mieszczą się w katalogu czynności wyłączonych ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej na podstawie § 4 rozporządzenia. Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca może/będzie mógł stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do sprzedaży części do motocykli, na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w zw. z poz. 38 rozporządzenia, ponieważ zostaną spełnione przesłanki umożliwiające skorzystanie z ww. zwolnienia. Wnioskodawca wskazuje, że niezależnie od formy pobrania zapłaty od klienta kwota zapłaty zawsze przekazywana jest na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Wnioskodawca we wszystkich opisanych we wniosku sposobach zapłaty, tj. za pośrednictwem podmiotu profesjonalnie zajmującego się obsługą płatności internetowych, kuriera czy też przy wpłacie należności przez klienta bezpośrednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy - jest w stanie przyporządkować otrzymane zapłaty do dokonanych czynności oraz do klientów, na rzecz których te czynności zostały dokonane, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika/będzie wynikać, jakich transakcji dotyczyła zapłata otrzymana przez Wnioskodawcę. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy należy uznać, że odnośnie dokonywanej przez Wnioskodawcę sprzedaży części do motocykli - za którą zapłata będzie następować w formie przelewu na rachunek bankowy Wnioskodawcy, a z dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnej czynności zapłata dotyczy – spełnione zostaną warunki uprawniające do korzystania ze zwolnienia tych usług z ewidencji za pomocą kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 38 rozporządzenia.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.