0113-KDIPT1-3.4012.608.2018.2.JM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Kasa rejestrująca: zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, sposób ewidencjonowania sprzedaży. Wystawianie faktur.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca 2018 r. (data wpływu 1 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości ewidencjonowania sprzedaży realizowanej przez system sklepu internetowego przy zastosowaniu jednej centralnej kasy rejestrującej, znajdującej się w magazynie centralnym Spółki, przypisanej tylko i wyłącznie do sklepu internetowego – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku gdy płatność dokonywana jest przelewem bankowym – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku gdy płatność jest dokonywana gotówką za pobraniem – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana kartą płatniczą w systemie sklepu internetowego – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana kartą płatniczą przy użyciu terminala w sklepie stacjonarnym Wnioskodawcy – jest nieprawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2 – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem systemu 3 – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem systemu płatności 4 – jest prawidłowe;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem X – jest prawidłowe;
 • sposobu ewidencjonowania sprzedaży w przypadku C – jest nieprawidłowe;
 • sposobu ewidencjonowania sprzedaży w przypadku D – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • możliwości ewidencjonowania sprzedaży realizowanej przez system sklepu internetowego przy zastosowaniu jednej centralnej kasy rejestrującej, znajdującej się w magazynie centralnym Spółki, przypisanej tylko i wyłącznie do sklepu internetowego;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku gdy płatność dokonywana jest przelewem bankowym;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku gdy płatność jest dokonywana gotówką za pobraniem;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana kartą płatniczą w systemie sklepu internetowego;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana kartą płatniczą przy użyciu terminala w sklepie stacjonarnym Wnioskodawcy;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem systemu 3;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem systemu płatności 4;
 • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem X;
 • sposobu ewidencjonowania sprzedaży w przypadku C;
 • sposobu ewidencjonowania sprzedaży w przypadku D.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 11 października 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytań 10 i 11 i uzupełnienie stanowiska Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Oprócz tego Spółka prowadzi sprzedaż przez sklep internetowy (stronę www/aplikację mobilną).

Sprzedaż towarów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym odbywa się przede wszystkim na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej: Klient).

Przedmiotem niniejszego wniosku jest sprzedaż odzieży i akcesoriów prowadzona przez sklep internetowy na rzecz Klientów.

Metody płatności

Sprzedaż przez sklep internetowy jest realizowana poprzez system sklepu internetowego (stronę internetową www/aplikację mobilną), gdzie Klient ma możliwość zamówienia towaru po uprzednim zalogowaniu się do tego systemu (logowanie poprzez adres e-mail; w celu zarejestrowania się w portalu konieczne jest podanie dodatkowych danych identyfikujących osobę).

Po wyborze towaru Spółka udostępnia klientowi następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem bankowym,
 2. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze (opcja miejsca odbioru – wskazany przez Klienta dowolny adres, inny niż sklep stacjonarny) – podmiot odbierający płatność od Klienta przekazuje Spółce otrzymane środki w formie przelewu bankowego, Spółka posiada informacje jakich konkretnie zamówień wpłata dotyczy,
 3. płatność kartą płatniczą (kartą debetową/kartą kredytową) – poprzez podanie danych karty (numer karty, dane właściciela oraz kod CW) w systemie płatności oferowanym przez sklep internetowy,
 4. płatność kartą płatniczą (kartą debetową/kartą kredytową) – przy użyciu terminala (opcja miejsca obioru – wybrany przez Klienta sklep stacjonarny Spółki),
 5. płatności za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2,
 6. płatność 3,
 7. płatność 4,
 8. opłata za pośrednictwem X.

Każde zamówienie ma przypisany indywidualny numer, który pozwala na jego identyfikację na każdym etapie zamówienia.

System sklepu internetowego Spółki pozwala na jednoznaczne i bezsporne powiązanie otrzymanej płatności z zamówieniem.

Miejsce odbioru

Klient ma możliwość dokonania wyboru miejsca odbioru towaru:

 • wskazany dowolny adres (np. dom/praca) lub
 • wybrany przez Klienta sklep stacjonarny Spółki.

Sposób wysyłki

Paczki są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora świadczącego usługi przewozu towarów – niezależnie od wskazania przez Klienta miejsca odbioru towaru.

Procedura związana z wysyłką towaru zamówionego w sklepie internetowym jest taka sama, niezależnie od wybranego przez Klienta miejsca odbioru towaru, tj.:

 • towar jest pakowany pod konkretne zamówienie i wysyłany z magazynu centralnego pod wskazany adres,
 • wysłany towar, po opuszczeniu magazynu centralnego nie znajduje się na stanach magazynowych Spółki.

Ewidencjonowanie sprzedaży – centralna kasa w magazynie Spółki

W przypadku obowiązku ewidencji sprzedaży ze sklepu internetowego na kasie fiskalnej – Spółka przedstawia następujący model postępowania:

 • Spółka posiada w magazynie centralnym sklepu internetowego kasę fiskalną (centralną kasę fiskalną) połączoną z systemem sklepu internetowego,
 • sprzedaż ewidencjonowana jest na tej kasie fiskalnej,
 • do wystawionych paragonów – Spółka wystawia faktury,
 • klient otrzymuje fakturę (nie otrzymuje paragonu) – faktura jest wysyłana na adres e-mail wraz z informacją o wysyłce zamówienia z magazynu.

Paragony fiskalne, generowane za pomocą kas rejestrujących nie spełniają warunków do uznania ich za faktury, ani też faktury nie są emitowane przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Niniejszy wniosek o interpretację nie odnosi się do kwestii wystawiania faktur na żądanie lub bez żądania Klienta.

Rozwiązania w ramach sprzedaży w sklepie internetowym:

Przypadek A:

 • Klient dokonuje zamówienia w systemie sklepu internetowego,
 • zamówienie jest opłacane w momencie złożenia zamówienia lub innym terminie wskazanym w regulaminie (bez dokonania opłaty zamówienie nie zostanie wysłane),
 • płatność następuje:
   • przelewem bankowym,
   • gotówką za pobraniem przy odbiorze (opcja miejsca odbioru – wskazany przez Klienta dowolny adres) – podmiot odbierający płatność od Klienta przekazuje Spółce otrzymane środki w formie przelewu bankowego, Spółka posiada informacje jakich konkretnie zamówień wpłata dotyczy,
   • kartą płatniczą (debetową/kredytową) – poprzez podanie danych karty (numer karty, dane właściciela oraz kod CW) w systemie płatności oferowanym przez sklep internetowy,
   • za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2,
   • za pomocą systemu 3,
   • za pośrednictwem serwisu płatności 4,
   • opłata za pośrednictwem X,

  Klient wybiera miejsce dostawy inne niż sklep stacjonarny Spółki, np. praca, dom.

  Przypadek B:

  • Klient dokonuje zamówienia w systemie sklepu internetowego,
  • zamówienie jest opłacane w momencie złożenia zamówienia lub innym terminie wskazanym w regulaminie (bez dokonania opłaty zamówienie nie zostanie wysłane),
  • płatność następuje:
    • przelewem bankowym,
    • kartą płatniczą (debetową/kredytową) - poprzez podanie danych karty (numer karty, dane właściciela oraz kod CW) w systemie płatności oferowanym przez sklep internetowy,
    • za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2,
    • za pomocą systemu 3,
    • za pośrednictwem serwisu płatności 4,
    • opłata za pośrednictwem X,
   • Klient wybiera miejsce dostawy – sklep stacjonarny Spółki.

   Przypadek C:

   • Klient dokonuje zamówienia w systemie sklepu internetowego,
   • jako miejsce dostawy Klient wskazuje sklep stacjonarny,
   • jako formę płatności Klient wskazuje płatność przy odbiorze (w sklepie stacjonarnym) – gotówką, kartą płatniczą (karta debetową/kartą kredytową) przy użyciu terminala.

   W tym przypadku, jeśli dla wybranej metody płatności istniałby obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej – Spółka przyjmuje następujący sposób postępowania:

   • ewidencja na kasie centralnej w magazynie Spółki,
   • wystawienie faktury do paragonu (w momencie wysyłki/sprzedaży towaru),
   • faktura zostanie przekazana Klientowi mailowo wraz z informacją o wysyłce zamówienia z magazynu (Klient nie otrzymuje paragonu).

   Przypadek D:

   • Klient przebywając w sklepie stacjonarnym ma możliwość złożenia zamówienia w systemie sklepu internetowego,
   • możliwe jest opłacenie zamówienia z góry:
     • gotówką, kartą płatniczą (kartą debetową/kartą kredytową) przy użyciu terminala,
     • zapłata może odbyć się przez Internet (poprzez płatności kartą płatniczą (kredytową/kredytową), płatności za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2, płatności 3, płatności 4).

    W tym przypadku, jeśli Spółka w związku z płatnością w sklepie stacjonarnym przy składaniu zamówienia byłaby zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży fiskalnej na kasie fiskalnej – Spółka przyjmuje następujący schemat postępowania:

    • system sklepu internetowego przekazuje informacje do kasy centralnej o otrzymaniu płatności w chwili jej otrzymania w sklepie stacjonarnym,
    • ewidencja na (centralnej) kasie fiskalnej następuje w momencie realizacji płatności (system sklepu internetowego natychmiastowo wysyła sygnał do centralnej kasy fiskalnej, przy czym wydruk może nastąpić z opóźnieniem czasowym, jednak na pewno w dniu realizacji zapłaty),
    • w momencie zapłaty Klientowi nie jest wydawany paragon - wydawany jest natomiast dokument niefiskalny potwierdzający zapłatę za konkretny towar oraz informację o wystawieniu faktury przez Spółkę,
    • wystawienie faktury (w terminie do 7 dni od realizacji płatności) w momencie realizacji wysyłki /sprzedaży (niezależnie od miejsca obioru towaru) oraz wysłanie (przekazanie) faktury Klientowi drogą mailową, wraz z informacją o wysyłce zamówienia z magazynu (Klient nie otrzymuje paragonu, lecz wystawioną w jego miejsce fakturę).

    W odpowiedzi na pytanie: „Czy w przypadku dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) Wnioskodawca otrzymuje/otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek Wnioskodawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)?

    Należy wskazać odrębnie dla dostaw towarów dokonywanych przez Wnioskodawcę w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), w przypadkach wskazanych przez Wnioskodawcę w pytaniach od nr 2 do nr 9 (poz. 76 wniosku ORD-IN).”

    Wnioskodawca wskazał, że jak wskazano w stanie faktycznym Spółka udostępnia klientowi następujące sposoby płatności:

    1. płatność przelewem bankowym,
    2. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze (opcja miejsca odbioru – wskazany przez Klienta dowolny adres, inny niż sklep stacjonarny) – podmiot odbierający płatność od Klienta przekazuje Spółce otrzymane środki w formie przelewu bankowego, Spółka posiada informacje jakich konkretnie zamówień wpłata dotyczy,
    3. płatność kartą płatniczą (kartą debetową/kartą kredytową) – poprzez podanie danych karty (numer karty, dane właściciela oraz kod CVV) w systemie płatności oferowanym przez sklep internetowy,
    4. płatność kartą płatniczą (kartą debetową/kartą kredytową) – przy użyciu terminala (opcja miejsca obioru – wybrany przez Klienta sklep stacjonarny Spółki),
    5. płatności za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2,
    6. płatność 3,
    7. płatność 4,
    8. opłata za pośrednictwem X.

    W każdym z powyższych przypadków Spółka otrzymuje płatność na swój rachunek bankowy (dotyczy do sytuacji płatności wskazanych w pytaniach 2-9).

    Spółka w uzasadnieniu wskazała czy jej zdaniem dochodzi do spełnienia warunków zapłaty za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w odniesieniu do wskazanych metod płatności.

    Ewidencja i dowodowy dokumentujące zapłatę

    Jak wskazano w stanie faktycznym:

    • Klient (nabywca) w celu zalogowania się do systemu podaje dane identyfikujące osobę
    • zamówienie posiada zindywidualizowany numer, który pozwala na identyfikację zamówienia – również z otrzymaną płatnością.

    Spółka jest również w posiadaniu adresu klienta.

    Możliwość zidentyfikowania zapłaty z zamówieniem (a co za tym idzie z danym klientem) jest zapewniona, niezależnie od sposobu dokonanej płatności (dotyczy do sytuacji płatności wskazanych w pytaniach 2-9).

    W odpowiedzi na pytanie: „Czy Wnioskodawca dokonuje/będzie dokonywał dostaw towarów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U., poz. 2454, z późn. zm.)? Jeżeli tak, to należy wskazać:

    • czy Wnioskodawca dokonuje/będzie dokonywał dostaw towarów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi)?
    • jaki jest symbol PKWiU oraz nazwa grupowania dla towarów sprzedawanych przez Wnioskodawcę, wynikające z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. nr 207, poz. 1293, z późn. zm.)? Należy wskazać odrębnie dla każdego z towarów sprzedawanego przez Wnioskodawcę. Należy podać pełny siedmiocyfrowy symbol PKWiU.”,

    Wnioskodawca wskazał, że Spółka dokonuje sprzedaży perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0) w ramach sprzedaży w systemie wysyłkowej, jednakże przedmiotowy wniosek nie dotyczy sprzedaży tego typu produktów.

    W odpowiedzi na pytanie: „Należy jednoznacznie wskazać czy w przypadkach C i D faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej faktura jest/zostanie wystawiona na żądanie klienta?”, Wnioskodawca wskazał, że faktura w przypadkach C i D zostanie wystawiona:

    • bez żądania Klienta.
    W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pytania nr 10 i nr 11 ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku).
    1. Czy Spółka może ewidencjonować sprzedaż realizowaną przez system sklepu internetowego przy zastosowaniu jednej centralnej kasy rejestrującej, znajdującej się w magazynie centralnym Spółki, przypisanej tylko i wyłącznie do sklepu internetowego?
    2. Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest przelewem bankowym?
    3. Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest gotówką za pobraniem przy odbiorze (opcja miejsca odbioru - wskazany przez Klienta dowolny adres)?
    4. Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest kartą płatniczą (debetową/kredytową) na poziomie zamówienia (w systemie sklepu internetowego)?
    5. Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest kartą płatniczą (debetową/kredytową) przy użyciu terminala w sklepie stacjonarnym Spółki?
    6. Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2?
    7. Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pomocą systemu 3?
    8. Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem płatności 4?
    9. Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem X?
    10. Czy dla przypadku C zaprezentowany sposób ewidencjonowania sprzedaży jest prawidłowy – dotyczy sposobu płatności, dla którego istnieje obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej (w sytuacji wystawiania faktury bez żądania Klienta)?
    11. Czy dla przypadku D zaprezentowany sposób ewidencjonowania sprzedaży jest prawidłowy – dotyczy sposobu płatności, dla którego istnieje obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej (w sytuacji wystawiania faktury bez żądania Klienta)?

    Zdaniem Wnioskodawcy,

    Pytanie nr 1

    W ocenie Wnioskodawcy, Spółka może ewidencjonować sprzedaż realizowaną przez system sklepu internetowego przy zastosowaniu jednej centralnej kasy rejestrującej, znajdującej się w magazynie centralnym Spółki, przypisanej tylko i wyłącznie do sklepu internetowego.

    Przepis art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

    Art. 111 ustawy o VAT zawiera również podstawowe regulacje w zakresie prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, jak również zawiera delegacje do uregulowania szczegółowych kwestii dotyczących prowadzenia ewidencji w formie rozporządzeń.

    Na podstawie art. 111 ust. 7a ustawy o VAT Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363, dalej: Rozporządzenie w sprawie kas).

    Rozporządzenie w sprawie kas określa m.in. warunki używania przez podatników kas rejestrujących, sposób zgłoszenia kas rejestrujących do naczelników urzędów skarbowych.

    Dokonując zgłoszenia kasy rejestrującej, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, podatnik obowiązany jest podać dokładny adres oraz nazwę placówki, w której znajdować się będzie dana kasa rejestrująca, a w przypadku kas przenośnych - adres siedziby lub adres zamieszkania podatnika.

    Przepis § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie kas wskazuje, że paragon fiskalny musi zawierać adres punktu sprzedaży.

    Punkt sprzedaży nie jest zdefiniowany ani w przepisach rozporządzenia, ani w ustawie o VAT, wobec tego należy rozumieć to potocznie tj. jako miejsce/placówkę, gdzie oferowane są towary lub usługi, w której dokonywana jest sprzedaż.

    Spółka dokonując sprzedaży ze sklepu internetowego, oferuje towar znajdujący się w magazynie Spółki (nawet jeśli towar przewożony jest do sklepu stacjonarnego w celu wydania go klientowi – w dalszym ciągu jest to towar przygotowany specjalnie pod zamówienie ze sklepu internetowego).

    Towar po złożeniu zamówienia przez klienta jest przygotowywany do wysyłki pod to konkretne zamówienie. W przypadku zamówienia towarów ze sklepu internetowego, nie ma sytuacji, w której zamówiony towar byłby towarem wysyłanym ze sklepu stacjonarnego.

    Tym samym, w ocenie Spółki, jako punkt sprzedaży należy uznać magazyn Spółki, z którego w rzeczywistości obywa się sprzedaż towarów, natomiast nieprawidłowe byłoby uznanie jako punktu sprzedaży adresów poszczególnych sklepów stacjonarnych Spółki.

    Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w stosunku do całej sprzedaży prowadzonej przez Spółkę poprzez sklep internetowy właściwe będzie określenie punktu sprzedaży jako adresu magazynu Spółki.

    Wobec tego, jeśli Spółka będzie zobowiązana do ewidencji sprzedaży sklepu internetowego na kasie fiskalnej – Spółka może dokonać ewidencji na kasie fiskalnej przypisanej do sklepu internetowego w magazynie Spółki (na kasie centralnej w magazynie Spółki).

    Pytania nr 2-9

    Uwagi ogólne

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454; dalej: Rozporządzenie w sprawie zwolnień) – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

    Zwolnienia wskazane w załączniku nie mają zastosowania, jeśli dochodzi do dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w § 4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień.

    W poz. 38 załącznik do rozporządzenia wskazuje na zwolnienie z ewidencji w przypadku dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane Klienta, w tym jego adres).

    Zatem do zastosowania zwolnienia, konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

    1. dostawa towarów następuje w systemie wysyłkowym,
    2. otrzymano zapłatę za towar w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
    3. zapłata jest otrzymana odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,
    4. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane Klienta, w tym jego adres),
    5. brak wskazania przedmiotu transakcji w § 4 Rozporządzenia.

    Ad a) Dostawa towarów w systemie wysyłkowym

    Pojęcie „sprzedaży w systemie wysyłkowym” nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa podatkowego.

    Ustawa o VAT zawiera definicję „sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju” oraz „sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju” – oba pojęcia wiążą dokonanie dostawy towarów z wysyłką lub transportem towarów. Sprzedaż wysyłkowa obejmuje zarówno przypadek, kiedy dostawca korzysta z obcego transportu (wysyłka), jak i przypadek samodzielnego transportu towaru (transport).

    Istotne jest, aby w ramach dostawy uznawanej za dokonaną w systemie wysyłkowym:

    • zostało złożone zamówienie,
    • towar nie mógł być wydany klientowi w sklepie stacjonarnym z chwilą zawarcia z nim umowy kupna sprzedaży, ale
    • by towar ten był przemieszczany od dostawcy do Klienta (do wskazanego przez Klienta miejsca odbioru) po złożeniu przez Klienta zamówienia i/lub zapłaty za zamówiony towar.

    We wszystkich przypadkach wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy Spółki następuje przemieszczenie towarów – z magazynu Spółki do wybranego przez Klienta miejsca odbioru.

    Transport towaru dokonywany za pomocą firmy kurierskiej lub innego operatora świadczącego usługi przewozu towarów, czyli podmiotów wprost wskazanych w pkt 38 załącznika do Rozporządzenia.

    W ocenie Wnioskodawcy, dla sprzedaży w systemie wysyłkowym bez znaczenia jest również to, iż jednym z miejsc odbioru towaru może być wybrany przez Klienta sklep stacjonarny Spółki, gdyż:

    • również w tym przypadku następuje dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego operatora świadczącego usługi przewozu towarów,
    • w tym przypadku sposób ewidencji magazynowej towaru jest taki sam jak w przypadku wskazania przez Klienta dowolnego adresu, tj. towar po opuszczeniu magazynu centralnego nie znajduje się na stanach magazynowych Spółki,
    • Klient nie dokonuje wyboru konkretnego towaru dostępnego fizycznie w sklepie stacjonarnym, lecz wskazuje określony rodzaj towaru spośród dostępnych w sklepie internetowym i wykorzystuje w tym celu środki porozumiewania się na odległość (system sklepu internetowego).

    Ponadto patrząc na prawo cywilne i ewentualne prawa konsumenckie związane z zawieraniem umów na odległość – sytuacje, w której miejscem odbioru jest sklep stacjonarny a nie inny wskazany adres, nie powinny być rozróżniane:

    • w obu przypadkach dochodzi do zawarcia umowy bez fizycznej obecności stron,
    • z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

    W każdym z opisanych przypadków, zawarcie umowy pomiędzy Klientem a sprzedającym jest dokonywane bez ich fizycznej obecności w jednym miejscu, lecz poprzez środki komunikacji na odległość (system sklepu internetowego).

    Jak wskazuje się w literaturze dot. ustawy o prawach konsumenckich: „Z umową zawartą na odległość mamy także do czynienia w sytuacjach, gdy konsument udaje się do lokalu przedsiębiorcy w celu uzyskania informacji o towarach, usługach lub treści cyfrowej, a następnie negocjuje lub składa bądź przyjmuje ofertę i zawiera umowę na odległość. W motywie 20 preambuły dyrektywy 2011/83/UE podniesiono, iż nie jest umową zawartą na odległość umowa negocjowana w lokalu przedsiębiorstwa, ale ostatecznie zawarta na odległość. Jednakże nie znajduje to podstaw normatywnych zarówno w dyrektywie, jak i w ustawie o prawach konsumenta.

    Jeżeli przedsiębiorca prowadzi w sposób zorganizowany zawieranie umów na odległość, udostępniając tym samym odpowiednie środki porozumiewania się na odległość, a umowa jest zawarta z konsumentem, bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron, to należy ją zakwalifikować jako zawartą na odległość. Inaczej natomiast należy podchodzić do sytuacji, gdy umowa została zawarta w lokalu przedsiębiorstwa, a tylko jej potwierdzenie następuje za pomocą środków porozumiewania się na odległość i to niezależnie, która strona, który konsument czy przedsiębiorca dokonują tego potwierdzenia. Nie jest natomiast umową zawartą na odległość umowa zainicjowana za pomocą środków porozumiewania się, ale ostatecznie zawarta w lokalu przedsiębiorcy. Wskazuje na to ostatnie zdanie definicji, zgodnie z którym wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość powinno następować do „chwili zawarcia umowy włącznie”.

    Oznacza to, że samo zawarcie umowy, a nie tylko etap przedumowny, musi być dokonane na odległość (por. w zakresie dyrektywy 97/7/WE E. Łętowska, Ustawa o ochronie niektórych praw konsumenta – komentarz, Warszawa 2000, s. 225, teza aktualna odnośnie do komentowanych zagadnień).” – red. dr Berenika Kaczmarek-Templin, red. prof. UO dr hab. Piotr Stec, red. prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, „Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz”.

    W omawianym przypadku nie jest istotny sposób wykonania umowy (tak też D. Lubasz (w:) Ustawa..., red. M. Namysłowska, D. Lubasz, s. 34). Wykonanie umowy, które prowadzi do fizycznej styczności stron lub ich reprezentantów, nie ma wpływu na kwalifikację umowy jako zawartej na odległość. Przykład: przedsiębiorca zawiera z konsumentem umowę sprzedaży rzeczy w Internecie. Następnie konsument zgłasza się do lokalu przedsiębiorcy po odbiór zakupionej rzeczy. Mimo to umowę powinno się kwalifikować jako zawartą na odległość” – T. Czech, „Prawa konsumenta, Komentarz 2017”.

    Z kolei w przypadku D – Klientowi zostanie jedynie udostępniona możliwość złożenia zamówienia w sklepie stacjonarnym – ale samo zawarcie umowy nastąpi poprzez system sklepu internetowego (istota zamówień przez Internet przewiduje, że osoba dokonująca zamówienia może znajdować się w dowolny miejscu, nawet sklepie stacjonarnym – istotne jest natomiast to, że zamawiając „kontaktuje się” jedynie z systemem sklepu internetowego).

    Mając na względzie powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, sprzedaż prowadzona przez Spółkę poprzez sklep internetowy we wszystkich wskazanych przez Spółkę przypadkach, niezależnie od wskazanego przez Klienta miejsca odbioru towarów, powinna być uznana za dostawę towarów w systemie wysyłkowym w rozumieniu poz. 38 załącznika do Rozporządzenia (zostaje więc spełniona przesłanka sprzedaży wysyłkowej).

    Ad c) zapłata otrzymana na rachunek bankowy podatnika

    Wpłaty otrzymywane przez Spółkę takie jak

    • przelew bankowy,
    • gotówka za pobraniem przy odbiorze,
    • płatności kartą płatniczą (debetową/kredytową),
    • płatności za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2,
    • płatności 3,
    • płatności 4,
    • opłaty za pośrednictwem 5,

    są pozostawione do dyspozycji Spółki dopiero w momencie ich wpływu na rachunek bankowy Spółki.

    Tym samym, przesłanka otrzymania płatności na rachunek bankowy zostaje spełniona.

    Ad d) Ewidencja i dowody dokumentujące zapłatę

    Każde zamówienie w sklepie internetowym ma przypisany indywidualny numer zamówienia, ponadto w celu złożenia zamówienia klient wskazuje na swoje dane, które pozwalają na jego identyfikację.

    Spółka za każdym razem jest w stanie przyporządkować otrzymaną wpłatę do konkretnej transakcji konkretnego Klienta.

    Przesłanka posiadania ewidencji i dowodów dotyczących zapłaty, z których jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane Klienta, w tym jego adres) – jest w przypadku Spółki spełniona.

    Ad e) Brak wskazania przedmiotu transakcji w § 4 Rozporządzenia.

    W zakresie objętym wnioskiem, Spółka nie dokonuje transakcji, które wymagały by bezwzględnej rejestracji na kasie fiskalnej zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zwolnień.

    Ad b) Zapłata za towar w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

    Pytanie nr 2

    W ocenie Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest przelewem bankowym.

    Płatność przelewem bankowym została wprost wymieniona w poz. 38 rozporządzenia, jako płatność za pośrednictwem banku, tym samym nie ma wątpliwości, że przy spełnieniu pozostałych przesłanek – sprzedaż taka będzie korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej.

    Pytanie nr 3

    W ocenie Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest gotówką za pobraniem przy odbiorze (opcja miejsca odbioru – wskazany przez Klienta dowolny adres).

    W przypadku, gdy płatność zostanie pobrana przez kuriera – kurier będzie pośrednikiem płatności, który następnie wpłaca kwotę na konto Spółki.

    Spółka jest w stanie przypisać tak otrzymane płatności do kontrahenta i transakcji.

    W ocenie Spółki, w takim przypadku warunek płatności również zostaje spełniony – i w przypadku wypełnienia pozostałych przesłanek – sprzedaż taka będzie korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej.

    Powyższe potwierdzają również organy podatkowe, przykładowo:

    • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. ILPP2/443-994/13-5/MN – w stanie prawnym, w którym obowiązywało rozporządzenie z 2014 r., jednakże stanowisko w tym zakresie pozostaje nadal aktualne: „Mając na względzie przywołane regulacje oraz przedstawione okoliczności stwierdzić należy, że sprzedaż wysyłkowa towarów, opisana w treści wniosku, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, za którą zapłata w całości następuje przelewem na rachunek bankowy, m.in. z udziałem pośrednika (firmy kurierskiej oraz serwisu „A”), gdzie wpłaty dokonywane są na konto bankowe pośrednika, a następnie przelewem na konto bankowe Wnioskodawcy i o ile z ewidencji i dowodów dokumentujących te transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła – korzysta do dnia 31 grudnia 2014 r. ze zwolnienia (przedmiotowego) z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na mocy § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.”.

    Pytanie nr 4

    W ocenie Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest kartą płatniczą (debetową/kredytową) na poziomie zamówienia (w systemie sklepu internetowego).

    Płatność kartą płatniczą/kartą kredytową jest niewątpliwie płatnością dokonaną za pośrednictwem banku przy wykorzystaniu środka płatniczego jakim jest karta debetowa czy karta kredytowa, ponieważ są one przypisane do konkretnego rachunku bankowego.

    Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy zostają spełnione przesłanki do uznania, że płatność nastąpiła za pośrednictwem banku.

    Potwierdzają to również organy podatkowe – przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lutego 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-1.4012.867.2017.1.AJ:

    • Spółka dokonuje dostawy towarów w systemie wysyłkowym. Całość zapłaty za wykonaną dostawę Spółka otrzymuje na rachunek bankowy, przy czym płatność może następować w różnych formach, tj. bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy, płatności kartą kredytową/debetową, za pośrednictwem systemu płatniczego lub za pobraniem przez kuriera lub operatora pocztowego, którzy przekazują należność na rachunek bankowy Spółki. W przypadku każdej z form regulowania zapłaty za towary, Spółka ma możliwość alokowania takiej zapłaty do określonego zamówienia oraz do klienta – na podstawie ewidencji i dowodów dokumentujących zamówienia składane przez Klientów, Spółka jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy. Ponadto Spółka nie dokonuje dostawy towarów wymienionych w § 4 powołanego rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2016 r. (...).
    • Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że do 31 grudnia 2017 r. Spółka miała prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r.
    • Spółka może również korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r. na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do powołanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r.

    W ocenie Spółki, w takim przypadku warunek płatności również zostaje spełniony – i w przypadku wypełnienia pozostałych przesłanek – sprzedaż taka będzie korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej.

    Pytanie nr 5

    W ocenie Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest kartą płatniczą (debetową/kredytową) przy użyciu terminala w sklepie stacjonarnym Spółki.

    Mając na względzie argumentację przedstawioną dla pytania nr 4 oraz fakt, że w przedstawionym stanie faktycznym, Spółka może otrzymać płatność w dwojaki sposób:

    • gotówką,
    • za pośrednictwem banku na rachunek bankowy Spółki

    tym samym:

    • płatność kartą płatniczą wykonana przy użyciu terminala nie powinna być traktowania inaczej niż zapłata taką samą kartą na poziomie zamówienia (poprzez podanie danych karty: numer karty, dane właściciela oraz kod CW, w systemie płatności oferowanym przez sklep internetowy),
    • w obu przypadkach Spółka otrzymuje należność za pośrednictwem banku na rachunek bankowy Spółki (Spółka nie otrzymuje płatności gotówką),
    • i tym samym sprzedaż taka powinna korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej (przy spełnieniu pozostałych przesłanek do zwolnienia).

    Pytanie nr 6

    W ocenie Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2.

    Płatności dokonywane za pośrednictwem operatorów płatności internetowych (typu 1, 2) pozwalają na dokonanie przez Klienta przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą – ich istotą jest usprawnienie transakcji ponieważ są one zazwyczaj zautomatyzowane i natychmiastowe.

    Płatności najpierw pobierane są od Klienta, a następnie przekazywane na rachunek bankowy Spółki.

    Wobec tego, w ocenie Spółki taką płatność należy traktować jak dokonaną za pośrednictwem banku.

    W ocenie Spółki, w takim przypadku warunek płatności również zostaje spełniony –
    i w przypadku wypełnienia pozostałych przesłanek – sprzedaż taka będzie korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej.

    Pytanie nr 7

    W ocenie Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pomocą systemu 3.

    3 jest system płatności mobilnych, który pozwala na dokonywanie płatności poprzez aplikację mobilną. Transakcja jest realizowana pomiędzy Klientem (korzystającym z aplikacji oraz posiadającym rachunek bankowy w określonym banku) a Spółką.

    Dokonanie zapłaty powoduje obciążenie rachunku Klienta, w celu dokonania płatności – tym samym Spółka uważa, że zostaje spełniona przesłanka otrzymania płatności za pośrednictwem banku.

    W ocenie Spółki, w takim przypadku warunek płatności również zostaje spełniony – i w przypadku wypełnienia pozostałych przesłanek – sprzedaż taka będzie korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej.

    Pytanie nr 8

    W ocenie Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem płatności 4.

    4 jest systemem tzw. wirtualnej portmonetki – płatność realizowana przez 4 jest płatnością dokonywaną z salda konta 4 (wcześniej zasilonego np. przelewem) kartą płatniczą lub przypisanym kontem bankowym.

    Wobec tego, Spółka uważa, że zostaje spełniona przesłanka otrzymania płatności za pośrednictwem banku.

    W ocenie Spółki, w takim przypadku warunek płatności również zostaje spełniony – i w przypadku wypełnienia pozostałych przesłanek – sprzedaż taka będzie korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej.

    Pytanie nr 9

    W ocenie Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem X.

    Płatność dokonywana za pośrednictwem X została wymieniona w poz. 38 rozporządzenia, tym samym nie ma wątpliwości, że przy spełnieniu pozostałych przesłanek – sprzedaż taka będzie korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie fiskalnej.

    Pytanie nr 10

    W ocenie Wnioskodawcy, dla przypadku C zaprezentowany sposób ewidencjonowania sprzedaży jest prawidłowy – dotyczy sposobu płatności, dla którego istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

    Jak wskazano w stanie faktycznym, w przypadku C:

    • Klient dokonuje zamówienia w systemie sklepu internetowego,
    • jako miejsce dostawy Klient wskazuje sklep stacjonarny.

    Wobec tego, jeśli:

    • Spółka otrzyma płatność, dla której istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.
    • Spółka ewidencjonuje transakcję na kasie fiskalnej znajdującej się w magazynie Spółki (na centralnej kasie fiskalnej).

    Spółka w momencie złożenia zamówienia, będzie miała informację, jaki sposób płatności został wybrany (tj. że została wybrana płatność przy odbiorze) – tym samym będzie wiedziała, które transakcje jest zobowiązana zaewidencjonować na kasie fiskalnej.

    Po dokonaniu ewidencji na kasie fiskalnej:

    • Spółka wystawia fakturę do paragonu,
    • Klientowi zostanie wydana faktura (przesłana mailowo wraz z informacją o wysyłce zamówienia z magazynu).

    Organy podatkowe wskazują, że można dokonać ewidencji na kasie fiskalnej w momencie przygotowania zamówienia do wysyłki - tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 7 stycznia 2016 r. sygn. IPTPP3/4512-488/15-2/BM, gdzie organ zgodził się z wnioskodawcą, że: Zdaniem Spółki w przypadku sprzedaży towarów za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszłej dostawy, jeżeli w momencie przygotowania przez Spółkę towarów do wysyłki (do przesyłki załączany jest paragon) nie jest znany dokładny moment odebrania towaru przez konsumenta (przejścia na kupującego korzyści i ciężarów związanych z rzeczą oraz niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy).

    Przepis art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, wskazuje, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest obowiązany „dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy”, co wskazuje na dowolność w kwestii wyboru, który z dokumentów – paragon czy faktura – zostanie wydrukowany i wydany nabywcy.

    Natomiast, jeśli Spółka dokona wydruku faktury do paragonu – zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT paragon dołącza się do egzemplarza faktury pozostającej u podatnika.

    Wobec tego, w ocenie Wnioskodawcy, postępuje prawidłowo w przypadku C:

    • dokonując ewidencji na kasie fiskalnej na etapie przygotowania zamówienia do wysyłki,
    • wystawiając fakturę do paragonu i
    • przekazując Klientowi fakturę (bez przekazywania paragonu) – wysyłając fakturę w wiadomości e-mail z informacją o wysłaniu zamówienia (w momencie otrzymania zamówienia, Klient posiada już dokument tj. fakturę potwierdzającą zakup).

    Pytanie nr 11

    W ocenie Wnioskodawcy, dla przypadku D zaprezentowany sposób ewidencjonowania sprzedaży jest prawidłowy – dotyczy sposobu płatności, dla którego istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

    Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym przypadek D dotyczy sytuacji, gdzie:

    • sklep stacjonarny umożliwia Klientowi dokonanie zakupu w systemie sklepu internetowego,
    • Klient dokonuje płatności, dla której istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

    Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co do zasady sprzedaż na rzecz osób fizycznych objęta jest więc obowiązkiem ewidencjonowania obrotu i kwot sprzedaży.

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w § 3 ust. 2 wskazuje, że otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

    Zatem, jeśli Klient dokonuje płatności, dla której istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej – Spółka dokona ewidencji na kasie fiskalnej (centralnej kasie fiskalnej w magazynie Spółki).

    Przepis art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, wskazuje, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących jest obowiązany „dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy”, co wskazuje na dowolność w kwestii wyboru, który z dokumentów – paragon czy faktura – zostanie wydany nabywcy.

    W związku z obowiązkiem ewidencji na kasie fiskalnej – Spółka jest zobowiązana wydrukować i wydać paragon. Przepis nie wskazuje jednak na moment wydania.

    Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT paragon dołącza się do egzemplarza faktury pozostającej u podatnika.

    Wystawienie faktury na rzecz Klienta, nie powoduje braku obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej.

    Powyższe przepisy w żaden sposób nie odnoszą się do momentu wydania paragonu, wskazują jedynie że:

    • paragon powinien zostać wydany bez żądania Klientowi,
    • podatnik zobowiązany jest dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument Klientowi,
    • jednakże nie ma wskazania, że wydanie paragonu powinno nastąpić w momencie otrzymania płatności przed sprzedażą,
    • z kolei w przypadku ewidencji na kasie fiskalnej oraz wystawienia faktury do paragonu – organy podatkowe zgadzają się, że wystarczające jest wydanie Klientowi faktury.

    Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, Spółka działa w sposób prawidłowy przyjmując następujący model dla przypadku D (otrzymując płatności dla których istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej):

    • klient opłacając towar z góry, nie dostaje paragonu fiskalnego a jedynie dokument potwierdzający dokonanie przez niego płatności (dokument niefiskalny),
    • kasa centralna automatycznie po otrzymaniu płatności w sklepie stacjonarnym otrzyma informację o konieczności ewidencji transakcji,
    • Spółka dokona ewidencji na kasie fiskalnej na centralnej kasie w magazynie Spółki – w dniu otrzymania zapłaty gotówką (i ew. innymi formami płatności – jeśli będą one wymagać ewidencji na kasie fiskalnej) – spełnia więc obowiązki ewidencji na kasie fiskalnej, jak również obowiązki dotyczące momentu fiskalizacji wynikające z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących,
    • do paragonu wystawiona zostanie faktura (najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wystawienia paragonu),
    • faktura przekazana Klientowi mailowo wraz z informacją o wysyłce zamówienia z magazynu (Klient nie otrzyma paragonu; w momencie otrzymania zamówienia, Klient posiada już dokument tj. fakturę potwierdzającą zakup).

    Uzupełnione stanowisko Wnioskodawcy:

    W ocenie Wnioskodawcy, dla przypadku C zaprezentowany sposób ewidencjonowania sprzedaży jest prawidłowy – dotyczy sposobu płatności, dla którego istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (w sytuacji wystawiania faktury bez żądania klienta).

    W ocenie Wnioskodawcy, dla przypadku D zaprezentowany sposób ewidencjonowania sprzedaży jest prawidłowy – dotyczy sposobu płatności, dla którego istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej (w sytuacji wystawiania faktury bez żądania klienta).

    W ocenie Wnioskodawcy, w obu przypadkach (C i D) sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokumentowana:

    • za pośrednictwem kasy fiskalnej oraz
    • fakturą do paragonu wystawioną bez żądania nabywcy

    - w żadnym stopniu nie narusza przepisów ustawy o VAT.

    Powyższe potwierdzają również organy podatkowe przykładowo:

    • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 11 sierpnia 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.332.2017.1.EJ: „W przedmiotowej sprawie zachodzi specyficzna sytuacja, w której Wnioskodawca będzie ewidencjonował sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy rejestrującej, a ponadto w momencie wydania towaru będzie wystawiał każdorazowo fakturę bez wyraźnego żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy. W konsekwencji jednak zrealizowane zostaje prawo nabywcy w zakresie otrzymania dokumentu zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji. Tym samym zaewidencjonowanie sprzedaży poprzez wystawienie faktury oraz paragonu załączanego do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy, w tej konkretnej sytuacji będzie prawidłowe, bowiem nabywca wraz z towarem otrzyma dokument potwierdzający dokonany przez niego zakup (czyli w omawianej sprawie fakturę VAT)”.
    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie:
    • możliwości ewidencjonowania sprzedaży realizowanej przez system sklepu internetowego przy zastosowaniu jednej centralnej kasy rejestrującej, znajdującej się w magazynie centralnym Spółki, przypisanej tylko i wyłącznie do sklepu internetowego – jest prawidłowe;
    • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku gdy płatność dokonywana jest przelewem bankowym – jest prawidłowe;
    • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku gdy płatność jest dokonywana gotówką za pobraniem – jest prawidłowe;
    • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana kartą płatniczą w systemie sklepu internetowego – jest prawidłowe;
    • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana kartą płatniczą przy użyciu terminala w sklepie stacjonarnym Wnioskodawcy – jest nieprawidłowe;
    • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2 – jest prawidłowe;
    • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem systemu 3 – jest prawidłowe;
    • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem systemu płatności 4 – jest prawidłowe;
    • zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem X –jest prawidłowe;
    • sposobu ewidencjonowania sprzedaży w przypadku C – jest nieprawidłowe;
    • sposobu ewidencjonowania sprzedaży w przypadku D – jest nieprawidłowe.

    Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

    W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

    Ilekroć w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług jest mowa o towarach – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

    Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej wynika z art. 111 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

    Przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

    Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonego w nim kręgu odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Oznacza to, że nie podlega obowiązkowi prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawa towarów/świadczenie usług w części, w jakiej te czynności są opłacane przez inne podmioty niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

    Stosownie do treści art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

    Zgodnie z art. 111 ust. 6a powołanej ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.

    Kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U., poz. 363).

    Stosownie do § 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

    • dokumencie fiskalnym – rozumie się przez to paragon fiskalny, fakturę i raport fiskalny (pkt 1);
    • paragonie fiskalnym – rozumie się wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży (pkt 12);
    • raporcie fiskalnym (dobowym, okresowym, w tym miesięcznym, oraz rozliczeniowym) – rozumie się przez to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku (pkt 19).

    Z zapisu § 3 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia wynika, że podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy. Otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

    Na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1, 3 i 7 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję:

    • wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny (pkt 1);
    • sporządzają raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym (pkt 3);
    • dokonują wydruku wszystkich emitowanych przez kasę dokumentów i w przypadku kas innych niż z elektronicznym zapisem kopii, kopii tych dokumentów na taśmie papierowej (pkt 7).

    Jak wynika z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, paragon fiskalny zawiera co najmniej:

    1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
    2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
    3. numer kolejny wydruku;
    4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
    5. oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
    6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
    7. cenę jednostkową towaru lub usługi;
    8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
    9. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
    10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
    11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
    12. łączną kwotę podatku;
    13. łączną kwotę sprzedaży brutto;
    14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
    15. kolejny numer paragonu fiskalnego;
    16. numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
    17. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;
    18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

    W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Oprócz tego Spółka prowadzi sprzedaż przez sklep internetowy (stronę www/aplikację mobilną). Sprzedaż towarów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym odbywa się przede wszystkim na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (dalej: Klient). Przedmiotem niniejszego wniosku jest sprzedaż odzieży i akcesoriów prowadzona przez sklep internetowy na rzecz Klientów.

    W przypadku A Wnioskodawca wskazał, że Klient dokonuje zamówienia w systemie sklepu internetowego, zamówienie jest opłacane w momencie złożenia zamówienia lub innym terminie wskazanym w regulaminie (bez dokonania opłaty zamówienie nie zostanie wysłane), płatność następuje: przelewem bankowym, gotówką za pobraniem przy odbiorze (opcja miejsca odbioru – wskazany przez Klienta dowolny adres) – podmiot odbierający płatność od Klienta przekazuje Spółce otrzymane środki w formie przelewu bankowego, Spółka posiada informacje jakich konkretnie zamówień wpłata dotyczy, kartą płatniczą (debetową/kredytową) – poprzez podanie danych karty (numer karty, dane właściciela oraz kod CW) w systemie płatności oferowanym przez sklep internetowy, za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2, za pomocą systemu 3, za pośrednictwem serwisu płatności 4, opłata za pośrednictwem X. Klient wybiera miejsce dostawy inne niż sklep stacjonarny Spółki, np. praca, dom.

    W przypadku B Wnioskodawca wskazał, że Klient dokonuje zamówienia w systemie sklepu internetowego, zamówienie jest opłacane w momencie złożenia zamówienia lub innym terminie wskazanym w regulaminie (bez dokonania opłaty zamówienie nie zostanie wysłane), płatność następuje: przelewem bankowym, kartą płatniczą (debetową/kredytową) - poprzez podanie danych karty (numer karty, dane właściciela oraz kod CW) w systemie płatności oferowanym przez sklep internetowy, za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2, za pomocą systemu 3, za pośrednictwem serwisu płatności 4, opłata za pośrednictwem X. Klient wybiera miejsce dostawy – sklep stacjonarny Spółki.

    W przypadku C Wnioskodawca wskazał, że Klient dokonuje zamówienia w systemie sklepu internetowego, jako miejsce dostawy Klient wskazuje sklep stacjonarny, jako formę płatności Klient wskazuje płatność przy odbiorze (w sklepie stacjonarnym) – gotówką, kartą płatniczą (karta debetową/kartą kredytową) przy użyciu terminala. Wnioskodawca wskazał następujący sposób ewidencjonowania sprzedaży: na kasie fiskalnej ewidencja na kasie centralnej w magazynie Spółki, wystawienie faktury do paragonu (w momencie wysyłki/sprzedaży towaru), faktura zostanie przekazana Klientowi mailowo wraz z informacją o wysyłce zamówienia z magazynu (Klient nie otrzymuje paragonu).

    W przypadku D Wnioskodawca wskazał, że Klient przebywając w sklepie stacjonarnym ma możliwość złożenia zamówienia w systemie sklepu internetowego, możliwe jest opłacenie zamówienia z góry: gotówką, kartą płatniczą (kartą debetową/kartą kredytową) przy użyciu terminala, zapłata może odbyć się przez Internet (poprzez płatności kartą płatniczą (kredytową/kredytową), płatności za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2, płatności 3, płatności 4). Wnioskodawca wskazał następujący sposób ewidencjonowania sprzedaży: system sklepu internetowego przekazuje informacje do kasy centralnej o otrzymaniu płatności w chwili jej otrzymania w sklepie stacjonarnym, ewidencja na (centralnej) kasie fiskalnej następuje w momencie realizacji płatności (system sklepu internetowego natychmiastowo wysyła sygnał do centralnej kasy fiskalnej, przy czym wydruk może nastąpić z opóźnieniem czasowym, jednak na pewno w dniu realizacji zapłaty), w momencie zapłaty Klientowi nie jest wydawany paragon – wydawany jest natomiast dokument niefiskalny potwierdzający zapłatę za konkretny towar oraz informację o wystawieniu faktury przez Spółkę, wystawienie faktury (w terminie do 7 dni od realizacji płatności) w momencie realizacji wysyłki /sprzedaży (niezależnie od miejsca obioru towaru) oraz wysłanie (przekazanie) faktury Klientowi drogą mailową, wraz z informacją o wysyłce zamówienia z magazynu (Klient nie otrzymuje paragonu, lecz wystawioną w jego miejsce fakturę).

    Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą m.in. następujących kwestii:

    • Czy Spółka może ewidencjonować sprzedaż realizowaną przez system sklepu internetowego przy zastosowaniu jednej centralnej kasy rejestrującej, znajdującej się w magazynie centralnym Spółki, przypisanej tylko i wyłącznie do sklepu internetowego? (Pytanie 1);
    • Czy dla przypadku C zaprezentowany sposób ewidencjonowania sprzedaży jest prawidłowy – dotyczy sposobu płatności, dla którego istnieje obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej (w sytuacji wystawiania faktury bez żądania Klienta)? (Pytanie 10);
    • Czy dla przypadku D zaprezentowany sposób ewidencjonowania sprzedaży jest prawidłowy – dotyczy sposobu płatności, dla którego istnieje obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej (w sytuacji wystawiania faktury bez żądania Klienta)? (Pytanie 11).

    Stosownie do art. 109 ust. 3 ustawy, podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

    Przytoczona regulacja nakłada na podatników obowiązek prowadzenia ewidencji służącej prawidłowemu sporządzeniu deklaracji podatkowej, wskazując jednocześnie, jakie elementy powinna ona zawierać.

    Kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju formą ewidencji sprzedaży, zarejestrowaniu w niej podlegają wykonane przez podatnika transakcje opodatkowane oraz zwolnione z podatku VAT.

    Ewidencja sprzedaży prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej spełnia wymogi zawarte w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, musi jednak zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, tj. dane odzwierciedlające rzeczywisty przebieg transakcji.

    Z powołanych przepisów wynika zatem, iż ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej podlega każda dokonana transakcja sprzedaży (towarów i usług) świadczona na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy. Należy bowiem zauważyć, iż ewidencjonowanie obrotu w terminie innym niż moment powstania obowiązku podatkowego prowadziłoby do niezgodności prowadzonej ewidencji z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczych oraz mogłoby skutkować nieprawidłowym sporządzeniem deklaracji podatkowej i tym samym błędnym ustaleniem należnego zobowiązania podatkowego za dany okres rozliczeniowy.

    Co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1 o czym stanowi art. 19a ust. 1 powołanej ustawy.

    W myśl art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

    W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności (art. 19a ust. 7 ustawy).

    Powyższy przepis reguluje kwestię terminu powstania obowiązku podatkowego w stosunku do dostawy towarów/świadczenia usług, w sytuacji, gdy podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed ich realizacją.

    Potwierdza to również wskazany wcześniej § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Z przepisu tego wynika, że otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) podlega ewidencjonowaniu z chwilą jej otrzymania.

    Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca, jako zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, jest obowiązany do każdorazowego udokumentowania paragonem fiskalnym obrotu i kwot podatku należnego z dokonanych transakcji sprzedaży z chwilą otrzymania zapłaty gotówką za dane zamówienie.

    Przy czym należy wskazać, że obowiązujące w tym zakresie przepisy nie wykluczają ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej znajdującej się w magazynie Wnioskodawcy.

    Wobec powyższego, uwzględniając między innymi konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez niego czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie, możliwe jest prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej znajdującej się w magazynie Wnioskodawcy.

    Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 należało uznać za prawidłowe.

    Odnosząc się do sposobu ewidencjonowania sprzedaży w przypadku C i D (pytania 10 i 11), należy wskazać, że w momencie dokonania sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej powstaje obowiązek wydania paragonu nabywcy. Zatem sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby przekazać do dyspozycji nabywcy wydrukowany z kasy rejestrującej dokument potwierdzający sprzedaż, w momencie dokonania tej sprzedaży.

    Powołane przepisy określają generalną zasadę, z której wynika, że w przypadku transakcji dokonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, podatnik co do zasady zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, a tym samym do dokumentowania każdej transakcji za pomocą paragonu fiskalnego, który musi wydać nabywcy towaru.

    Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

    1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
    2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
    3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
    4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

    Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. (art. 106b ust. 2 ustawy).

    W myśl art. 106b ust. 3 ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

    1. czynności, o których mowa w ust, 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
    2. sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

    - jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

    Należy nadmienić, że jak stanowi art. 2 pkt 31 ustawy, ilekroć w jej przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

    Na podstawie art. 106e ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy faktura powinna zawierać (zarówno papierowa jak i elektroniczna) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, jak również numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany za potrzeby podatku od towarów i usług (numer ten nie jest podawany w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). W art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy wskazano, że w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta jest określona w euro, faktura może nie zawierać m.in. imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy oraz jego adresu. Musi jednak zawierać numer identyfikacji podatkowej nabywcy. A zatem możliwość wystawienia faktury uproszczonej w przypadku, o którym mowa w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, nie będzie dotyczyła sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, dla których identyfikatorem podatkowym jest PESEL (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników płatników – Dz. U. z 2017 r. poz. 869, z późn.).

    W art. 106m ust. 1 ustawy, przewidziano że podatnik określa sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury (zarówno w odniesieniu do faktur elektronicznych, jak i papierowych). Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury (art. 106m ust. 2 ustawy o VAT). Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura (art. 106m ust. 3 ustawy o VAT). Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług (art. 106m ust. 4 ustawy).

    Art. 106m ust. 5 ustawy stanowi, że poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 4, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury elektronicznej są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:

    1. bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
    2. elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych, jeżeli zawarta umowa dotycząca tej wymiany przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentyczność pochodzenia faktury i integralność jej danych.

    Zgodnie z art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy, w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy – zachowując je jednocześnie w swojej dokumentacji.

    Stosownie do art. 106n ust. 1 ustawy o VAT, stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury. Obowiązujący w tym zakresie przepis pozostawia kwestie ustalenia sposobu dokonania akceptacji całkowicie w gestii umownej stron.

    Przedstawione wyżej przepisy wskazują, że podatnik może dokumentować każdą sprzedaż fakturą bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy. Należy jednak podkreślić, że w przypadku sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, sprzedaż ta powinna być dokumentowana również przy pomocy kasy fiskalnej, a paragon powinien być załączony do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy.

    Odnosząc się zatem do wątpliwości w zakresie sposobu ewidencjonowania sprzedaży w przypadku C i D (pytania 10 i 11), należy zauważyć, że jak wcześniej wskazano, obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z art. 111 ust. 1 ustawy. Obowiązek ten ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów oraz nie została objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania.

    Jak wyżej wskazano kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową, ma ona charakter ewidencji sprzedaży. Ewidencja prowadzona za pomocą kasy rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy w szczególności art. 109 ust. 3 ustawy. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy. Jest to przede wszystkim sprzedaż niedokumentowana fakturami, czyli objęta wyjątkiem od zasady, że podatnik podatku VAT zobowiązany jest do wystawienia faktur wynikającym z art. 106b ust. 2 ustawy.

    W sytuacji, kiedy dana sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą wystawianą na żądanie nabywcy (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), wówczas podatnik ma obowiązek zaewidencjonowania jej w kasie rejestrującej niezależnie od faktu wystawienia faktury. Do kopii faktury należy „podpiąć” oryginał paragonu fiskalnego. Nabywca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) uzyskuje więc tylko fakturę, zaś paragon (fiskalny) pozostaje u sprzedawcy.

    Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny/zdarzenie przyszłe oraz przywołane przepisy prawa, należy wskazać, że w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zasadą jest dokumentowanie takiej transakcji paragonem fiskalnym. Obowiązek wystawienia faktury w takich przypadkach istnieje wówczas, gdy nabywca wystąpi z takim żądaniem w odpowiednim terminie (art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT), przy czym podatnik może wystawić fakturę również bez żądania nabywcy. Stosownie do art. 106h ustawy o VAT w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Przepis art. 106h ust. 1 ustawy o VAT nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy (ust. 2 tego art.). Biorąc pod uwagę obowiązujące w przedmiotowym zakresie przepisy należy jednocześnie zauważyć, że wystawienie faktury nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku zaewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, w przypadkach gdy Wnioskodawca jest do tego zobowiązany.

    Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że istnieje/będzie istniała możliwość dokumentowania sprzedaży fakturą bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy.

    W opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że faktura jest wysyłana na adres e-mail wraz z informacją o wysyłce zamówienia z magazynu.

    Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie sposobu ewidencjonowania sprzedaży w przypadku C i D, należy stwierdzić, że w przedstawionych przez Wnioskodawcę modelach naruszona jest wyrażona w art. 106n ust. 1 ustawy zasada wedle której stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy (zastosowany przez Wnioskodawcę model wymusza stosowanie faktur elektronicznych). W przedstawionych przez Wnioskodawcę modelach kupujący nie ma możliwości dokonania wyboru pomiędzy fakturą elektroniczną lub fakturą papierową.

    Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że sposób ewidencjonowania sprzedaży przedstawiony przez Wnioskodawcę w przypadku C jest/będzie nieprawidłowy, ponieważ w ww. przypadku kupujący nie ma możliwości dokonania wyboru pomiędzy fakturą elektroniczną lub fakturą papierową.

    Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 10 należało uznać za nieprawidłowe.

    W odniesieniu do sposobu ewidencjonowania sprzedaży przedstawionego przez Wnioskodawcę w przypadku D należy stwierdzić, że sposób ewidencjonowania sprzedaży przedstawiony przez Wnioskodawcę w ww. przypadku jest/będzie również nieprawidłowy, ponieważ w tym przypadku kupujący nie ma możliwości dokonania wyboru pomiędzy fakturą elektroniczną lub fakturą papierową.

    Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 11 należało uznać za nieprawidłowe.

    Wnioskodawca ma również wątpliwości w następujących kwestiach:

    • Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest przelewem bankowym? (pytanie 2)
    • Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest gotówką za pobraniem przy odbiorze (opcja miejsca odbioru - wskazany przez Klienta dowolny adres)? (pytanie 3)
    • Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest kartą płatniczą (debetową/kredytową) na poziomie zamówienia (w systemie sklepu internetowego)? (pytanie 4)
    • Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest kartą płatniczą (debetową/kredytową) przy użyciu terminala w sklepie stacjonarnym Spółki? (pytanie 5)
    • Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2? (pytanie 6)
    • Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pomocą systemu 3? (pytanie 7)
    • Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem płatności 4? (pytanie 8)
    • Czy Spółce przysługuje prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w stosunku do sprzedaży wysyłkowej realizowanej poprzez sklep internetowy, w przypadku gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem X? (pytanie 9)

    Jak wynika z art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

    Kwestie dotyczące zwolnienia z powyższego obowiązku, od dnia 1 stycznia 2018 r. regulują przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454, z późn. zm.).

    Na podstawie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

    W poz. 38 ww. załącznika wymieniono dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

    Zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w tym przepisie.

    Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystania z prawa do zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2017 r. dla dostaw towarów muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki: zapłata musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, a przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 ww. rozporządzenia. Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

    Na tle przedstawionego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadkach wskazanych przez Wnioskodawcę w pytaniach od nr 2 do nr 9.

    Z opisu sprawy wynika, że głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych w sklepach stacjonarnych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Oprócz tego Spółka prowadzi sprzedaż przez sklep internetowy (stronę www/aplikację mobilną).

    Sprzedaż towarów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym odbywa się przede wszystkim na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Sprzedaż przez sklep internetowy jest realizowana poprzez system sklepu internetowego (stronę internetową www/aplikację mobilną), gdzie Klient ma możliwość zamówienia towaru po uprzednim zalogowaniu się do tego systemu (logowanie poprzez adres e-mail; w celu zarejestrowania się w portalu konieczne jest podanie dodatkowych danych identyfikujących osobę).

    W odpowiedzi na pytanie: „Czy w przypadku dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) Wnioskodawca otrzymuje/otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub na rachunek Wnioskodawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)?

    Należy wskazać odrębnie dla dostaw towarów dokonywanych przez Wnioskodawcę w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), w przypadkach wskazanych przez Wnioskodawcę w pytaniach od nr 2 do nr 9 (poz. 76 wniosku ORD-IN).”

    Wnioskodawca wskazał, że Spółka udostępnia klientowi następujące sposoby płatności:

    1. płatność przelewem bankowym,
    2. płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze (opcja miejsca odbioru – wskazany przez Klienta dowolny adres, inny niż sklep stacjonarny) – podmiot odbierający płatność od Klienta przekazuje Spółce otrzymane środki w formie przelewu bankowego, Spółka posiada informacje jakich konkretnie zamówień wpłata dotyczy,
    3. płatność kartą płatniczą (kartą debetową/kartą kredytową) – poprzez podanie danych karty (numer karty, dane właściciela oraz kod CVV) w systemie płatności oferowanym przez sklep internetowy,
    4. płatność kartą płatniczą (kartą debetową/kartą kredytową) – przy użyciu terminala (opcja miejsca obioru – wybrany przez Klienta sklep stacjonarny Spółki),
    5. płatności za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2,
    6. płatność 3,
    7. płatność 4,
    8. opłata za pośrednictwem X.

    Wnioskodawca wskazał, że zapłatę w przypadku każdej z opisanych form płatności Spółka otrzyma na rachunek bankowy, z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę Spółka jest w stanie określić dane nabywcy danego Towaru, w tym jego adres oraz przedmiot dostawy, a przedmiotem dokonywanej dostawy nie są towary wymienione w § 4 powołanych rozporządzeń.

    Mając zatem na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że do dnia 31 grudnia 2018 r. Wnioskodawca ma/będzie miał prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do powołanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., dla sprzedaży, dla której płatność dokonywana jest przelewem bankowym.

    Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2 należało uznać za prawidłowe.

    Do dnia 31 grudnia 2018 r. Wnioskodawca ma/będzie miał prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do powołanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., dla sprzedaży, w przypadku gdy płatność jest dokonywana gotówką za pobraniem.

    Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 3 należało uznać za prawidłowe.

    Do dnia 31 grudnia 2018 r. Wnioskodawca ma/będzie miał prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do powołanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., dla sprzedaży, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana kartą płatniczą w systemie sklepu internetowego.

    Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 4 należało uznać za prawidłowe.

    Do dnia 31 grudnia 2018 r. Wnioskodawca ma/będzie miał prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do powołanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., dla sprzedaży, w przypadku, gdy płatność dokonywana jest za pośrednictwem serwisów operatorów płatności typu 1, 2.

    Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 6 należało uznać za prawidłowe.

    Do dnia 31 grudnia 2018 r. Wnioskodawca ma/będzie miał prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do powołanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., dla sprzedaży, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem systemu 3.

    Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 7 należało uznać za prawidłowe.

    Do dnia 31 grudnia 2018 r. Wnioskodawca ma/będzie miał prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do powołanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., dla sprzedaży, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem systemu płatności 4.

    Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 8 należało uznać za prawidłowe.

    Do dnia 31 grudnia 2018 r. Wnioskodawca ma/będzie miał prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do powołanego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r., dla sprzedaży, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana za pośrednictwem X.

    Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 9 należało uznać za prawidłowe.

    Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie pytania 5, tj. zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadku, gdy płatność jest dokonywana kartą płatniczą przy użyciu terminala w sklepie stacjonarnym Wnioskodawcy, należy wskazać, że wykładnia § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2017 r. wskazuje, że ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej korzysta dostawa towarów, gdzie zapłata następuje za pomocą karty płatniczej za zakupy dokonane w sklepie internetowym (sprzedaż wysyłkowa) przy wykorzystaniu systemów np. 4.

    Ze zwolnienia na podstawie powołanych wyżej przepisów rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2017 r. nie może jednak korzystać sprzedaż, w przypadku gdy zapłata jest dokonywana kartą płatniczą przez terminal bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, gdyż powinna być traktowana jak zapłata gotówką.

    Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że w przypadku sprzedaży, dla której zapłata jest dokonywana kartą płatniczą przy użyciu terminala w sklepie stacjonarnym Wnioskodawcy, to sprzedaż ta nie może/nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

    W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 5 należało uznać za nieprawidłowe.

    Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

    Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

    Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

    Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

    Odnośnie natomiast powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

    Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

    1. z zastosowaniem art. 119a;
    2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

    Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

    Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

    Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.