Karty telefoniczne | Interpretacje podatkowe

Karty telefoniczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karty telefoniczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w świetle postanowień przepisów ustawy o VAT sprzedaż przedstawionych niżej towarów podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w związku z prowadzoną działalnością prowadzi sprzedaż niżej wymienionych towarów: 1.wydawnictwa, których motywem są znaczki pocztowe (różne formy wydawnicze nie kolekcjonerskie) jak np. Karty świąteczne P. lub okolicznościowe karty wydawane z innych okazji (np. Rocznice, ważne wydarzenie i spotkania); 2.katalog znaczków – chronologiczne zestawienie w obrębie jednego kraju znaczków pocztowych, całostek, stempli i innych walorów filatelistycznych z ich reprodukcjami i wybranymi informacjami co do ich daty i okoliczności wydania, zastosowania, rysunku barwy, nominału, gumy, ząbkowania, papieru, znaku wodnego, projektanta, rytownika, druku i drukarni, wyceny: błędów i usterek, prób, nowodruków, odmian, typów, (...)
2011
1
maj

Istota:
Z przedmiotowego wniosku wynika, że będąc podatnikiem podatku od towarów i usługzakupiła Pani kartę do telefonu komórkowego, który wykorzystywany jest do prowadzeniadziałalności gospodarczej. W związku z powyższym ma Pani wątpliwości czy przysługujePani prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze dokumentującej zakup tejkarty. Według Pani opinii prawo do odliczenia przysługuje.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Ustawodawca w art. 88 ust. 1 cyt. wyżej ustawy wymienił wyjątki od powyższej zasady wprowadzając w stosunku do zakupu niektórych towarów i usług zakaz odliczania podatku naliczonego. Między innymi w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy zawarto zapis, iż "obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.