Karty telefoniczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karty telefoniczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy w świetle postanowień przepisów ustawy o VAT sprzedaż przedstawionych niżej towarów podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona w związku z prowadzoną działalnością prowadzi sprzedaż niżej wymienionych towarów: 1.wydawnictwa, których motywem są znaczki pocztowe (różne formy wydawnicze nie kolekcjonerskie) jak np. Karty świąteczne P. lub okolicznościowe karty wydawane z innych okazji (np. Rocznice, ważne wydarzenie i spotkania); 2.katalog znaczków – chronologiczne zestawienie w obrębie jednego kraju znaczków pocztowych, całostek, stempli i innych walorów filatelistycznych z ich reprodukcjami i wybranymi informacjami co do ich daty i okoliczności wydania, zastosowania, rysunku barwy, nominału, gumy, ząbkowania, papieru, znaku wodnego, projektanta, rytownika, druku i drukarni, wyceny: błędów i usterek, prób, nowodruków, odmian, typów, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z przedmiotowego wniosku wynika, że będąc podatnikiem podatku od towarów i usługzakupiła Pani kartę do telefonu komórkowego, który wykorzystywany jest do prowadzeniadziałalności gospodarczej. W związku z powyższym ma Pani wątpliwości czy przysługujePani prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturze dokumentującej zakup tejkarty. Według Pani opinii prawo do odliczenia przysługuje.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Ustawodawca w art. 88 ust. 1 cyt. wyżej ustawy wymienił wyjątki od powyższej zasady wprowadzając w stosunku do zakupu niektórych towarów i usług zakaz odliczania podatku naliczonego. Między innymi w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy zawarto zapis, iż "obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości (...)