Kartografia | Interpretacje podatkowe

Kartografia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kartografia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowania i dokumentowanie czynności związanych z udostępnianiem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związanych z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD)
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2011 r. (data wpływu 21 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest: prawidłowe - w zakresie opodatkowania czynności związanych z udostępnianiem danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz czynności związanych z udostępnianiem tych informacji (sporządzanie kopii, wydruków, skanowanie, nagrywanie na nośniki CD i DVD), nieprawidłowe – w zakresie (...)
2012
3
maj

Istota:
Starostwo Powiatowe pyta, czy w związku ze zmianą przepisów o podatku VAT, w ewidencji sprzedaży VAT a następnie w deklaracji VAT-7 winno uwzględniać wpływy z opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych oraz opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne.
Fragment:
(...) Tutejszy Organ informuje, że art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535/ stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Mając powyższe na uwadze Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, że wpływy z opłat z tytułu realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, tj. 1)ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz. U z 2003r. Nr 58, poz. 515 ze zm./ w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów /Dz. U. z 2003r. Nr 230, poz. 2302/; 2)ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne (...)
2011
1
lut

Istota:
Jaka stawka podatku VAT obowiązuje od 01 maja 2004 r. dla usług geodezyjno – kartograficznych (PKWiU – 74.20.73)?
Fragment:
(...) Wysokość stawek podatku od towarów i usług została określona w art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535). Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 - 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Obniżoną stawkę podatku od towarów i usług wprowadza również art. 146 ww. ustawy oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970). Wymienione powyżej przepisy wprowadzające obniżoną stawkę podatku od towarów i usług nie wymieniają usług geodezyjno – kartograficznych, zatem świadczenie ww. usług opodatkowane jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. (...)
2011
1
sty

Istota:
Jednostka wykonała usługi „opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym GEOINFO 2000 – technologia: przekształcenie istniejącego zasobu geodezyjno – kartograficznego z postaci tradycyjnej analogowej na postać informatyczną”, jako typowe usługi geodezyjno – kartograficzne. Usługi wykonywane są dla starostwa powiatowego, natomiast zamówienie następuje w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. W opinii Jednostki ww. usługi są sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod nr 74.20.7 i opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.Jeden z oferentów sklasyfikował przedmiotowe usługi pod symbolem PKWiU 75.14.12 jako zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Która klasyfikacja jest właściwa?
Fragment:
(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami). Pismem z dnia 26 listopada 2003r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Powstałe wątpliwości dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży wykonywanych usług. Stan faktyczny: Jednostka wykonała usługi „opracowanie map numerycznych ewidencji gruntów i budynków w systemie informatycznym GEOINFO 2000 – technologia: przekształcenie istniejącego zasobu geodezyjno – kartograficznego z postaci tradycyjnej analogowej na postać informatyczną”, jako typowe (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Kartografia
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.