ITPB1/4511-567/15/MR | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie w formie karty podatkowej.
ITPB1/4511-567/15/MRinterpretacja indywidualna
 1. karta podatkowa
 2. metoda
 3. usługi
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Karta podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 22 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismami z dnia 2 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) i 11 lipca 2015 r. (data wpływu 15 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w chwili obecnej prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. W decyzji w sprawie ustalenia wysokości stawki karty podatkowej, wpisana jest tylko działalność główna w zakresie 85 załącznika nr 4 (usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania).

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że spełnia wymagania przepisów dotyczących karty podatkowej zawarte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wnioskodawca zamierza zarejestrować działalność gospodarczą w zakresie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji. Zakres działalności Wnioskodawca określi, zgodnie z punktami 85 i 78 załącznika nr 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osobę fizyczną. Zgodnie z informacją Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi, usługi świadczone przez Wnioskodawcę, będą sklasyfikowane pod symbolem 81.29.11.0. Miejscem prowadzenia działalności ma być teren całego kraju. Działalność będzie prowadzona jednoosobowo, bez zatrudniania pracowników. Ewentualną pomoc ma świadczyć żona Wnioskodawcy, zameldowana wspólnie pod tym samym adresem, której udzieli odpowiedniego pełnomocnictwa i z którą będzie pozostawać we wspólnym gospodarstwie domowym. Wnioskodawca posiada specjalistyczną wiedzę na temat szkodników, jest po studiach weterynaryjnych i podyplomowych na kierunku zwalczania szkodników, nie będzie zatem potrzebował konsultacji na temat gatunku szkodnika i zasad działania w swojej firmie.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał również, że montaż sprzętu (lampy owadobójcze, detektory, chwytacze), polega na zawieszaniu, przyklejaniu lub ustawianiu sprzętu wykorzystywanego do monitoringu i częściowo do zwalczania szkodnika (np. gryzoń w chwytaczu nawet żywy poddawany jest eutanazji chemicznej i usuwany z obiektu). Sprzęt po zamontowaniu jest uzbrajany preparatem chemicznym i często lepem do którego przykleja się szkodnik. Po montażu ww. sprzętu wystawiana będzie faktura za montaż i zastosowanie preparatów (dezynsekcja i deratyzacja). Sprzęt oraz zużyte preparaty będą własnością zleceniodawcy, a Wnioskodawcy będą służyć jako miejsce na kolejny preparat i dadzą możliwość monitoringu obiektu, aby móc określić gatunek szkodnika i obszar jego występowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy zastosowanie detektorów szkodników nie wykluczy Wnioskodawcy z opodatkowania w formie karty podatkowej...
 2. Czy zastosowanie chwytaczy gryzoni z trutką nie wykluczy Wnioskodawcy z opodatkowania w formie karty podatkowej...
 3. Czy zastosowanie lamp owadobójczych do monitoringu nie wykluczy Wnioskodawcy z opodatkowania w formie karty podatkowej...
 4. Czy montowanie ww. sprzętu nie wykluczy Wnioskodawcy z opodatkowania w formie karty podatkowej...
 5. Czy prowadzenie dokumentacji czynności w programie ochrony przed szkodnikami w obiekcie usługodawcy nie wykluczy Wnioskodawcy z opodatkowania w formie karty podatkowej... Wnioskodawca nadmienia, że programy te będą jego własnością z dostępem do służb sanitarnych (WIS, Sanepid).
 6. Czy zastosowanie preparatów na inne szkodniki, niż owady i gryzonie, jeżeli Wnioskodawca używa ich do tępienia owadów i gryzoni, nie wykluczy go z opodatkowania w formie karty podatkowej...
 7. Czy zwalczanie szkodników (np. w mące, ziarnie lub innych produktach roślinnych), nie wykluczy Wnioskodawcy z opodatkowania w formie karty podatkowej...
 8. Czy punkt 78 załącznika nr 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osobę fizyczną, określa zwalczanie szkodników roślin i zwierząt, czy szkodników na roślinach i zwierzętach...

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia wymagania artykułów dotyczących karty podatkowej. Aby tępić szkodniki metodą chemiczną, musi on poinformować osobę prywatną lub w zakładzie usługodawcy przedstawić program zwalczania opisany często w umowie, dotyczy jego działań. Chcąc działać zgodnie ze sztuką Wnioskodawca musi:

 1. Użyć właściwej chemii.
 2. Nie zastosować zbyt dużych dawek zagrażających środowisku.
 3. Nie używać chemii niepotrzebnie.
 4. Działać zgodnie z przepisami, aby nie szkodzić zdrowiu ludzi.
 5. Działać zgodnie z zaleceniami Sanepidu lub Inspekcji Weterynaryjnej.
 6. Prowadzić dokumentację dla organów kontroli i lekarza w przypadku zatrucia ludzi z wpisem ile zastosował trucizny, gdzie, po co, jaki rodzaj preparatu, opis preparatu i czy ma pozwolenie MZiOS oraz zalecenia o zabiegu i jakie zalecenia profilaktyczne dla ograniczenia problemu na przyszłość. Czasem trzeba na planie zaznaczyć gdzie wyłożona jest trucizna. Przy użyciu często bardzo toksycznych środków chemicznych, łącznie z I klasą toksyczności Wnioskodawca musi mieć na 100% pewność, że gdy już stosuje trucizny dopełnił wszystkich czynności: aby nikt nie poniósł uszczerbku na zdrowiu, aby być pewnym, że zasadnie stosuje środek chemiczny i aby dokładnie był określony gatunek szkodnika, i w jakiej ilości, i gdzie występuje w obiekcie (wiedza potrzebna do określenia ilości preparatu do użycia) oraz wiedzieć czy ma do czynienia z postacią dorosłą, czy larwalną szkodnika.

Do spełnienia ww. warunków Wnioskodawca musi przeprowadzić obserwację, monitoring oraz działania profilaktyczne, aby w przyszłości następny zabieg odbył się bez maksymalnych dawek trucizn.

Monitoring polega na stosowaniu:

 • detektorów (dla określenia z jakim szkodnikiem Wnioskodawca ma do czynienia, w jakiej jest ilości i w jakim stadium rozwoju, co jest potrzebne do określenia częstotliwości zabiegów;
 • chwytaczy gryzoni (konieczne do stwierdzenia, w jakich pomieszczeniach gryzoń przebywa oraz jaki jest jego gatunek);
 • lamp owadobójczych dla owadów latających i magazynowych (potrzebne do określenia jaki jest stopień inwazji i z jakim gatunkiem mamy do czynienia obserwując tace lamp lub lepy lamp).

Dla wyjaśnienia Wnioskodawca dodaje, że w detektorach znajduje się feromon jako związek chemiczny i klej lub płyn wabiący z trucizną. Chwytacze gryzoni zawierają wabik z trucizną, zatem łapiąc gryzonia, jednocześnie eliminują go za pomocą chemii. Lampa owadobójcza jest dodatkowo zaopatrzona w truciznę żołądkowo-kontaktową na siatkach i tacy tego urządzenia. Opis ten przedstawia ze względu na to, że czasem ktoś opisuje ww. urządzenia jako pułapki fizyczne i metodę fizyczną zwalczania. Można oczywiście złapać kilka owadów w detektor, złapać żywą mysz w chwytacz oraz wyłapać kilka much z pomieszczenia, ale to nie jest tępienie szkodników, lecz oszukiwanie siebie i zleceniodawcy. W działaniach Wnioskodawcy urządzenia te mają określać problem przed zwalczaniem chemicznym. Niestety bez monitoringu ww. urządzeniami zwalczanie chemiczne jest bez sensu. Zleceniodawca dla potrzeb określenia właściwych zasad stosowania środków chemicznych wymaga zatwierdzenia programu ochrony przed szkodnikami i opisu dla organów kontroli (dokumentacja zasadności użycia środków chemicznych). W działaniach monitoringowych Wnioskodawcy i jego decyzji o użyciu chemii, współpracuje z nim osoba lub osoby z zakładu przemysłowego, które obserwują i zapisują spostrzeżenia codzienne dla określenia, czy nie trzeba zwalczać szkodników częściej. Analizując przedmiot działalności z punktem 85 załącznika nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, gdzie tępienie owadów i gryzoni może być prowadzone środkami chemicznymi, w ocenie Wnioskodawcy, zastosowanie sprzętu do monitoringu typu detektor owadów, lampa owadobójcza do monitoringu, czy chwytacz gryzoni z preparatem trującym nie wykluczy go z opodatkowania w formie karty podatkowej. Mimo, że Wnioskodawca ma wg punktu 85 załącznika nr 4, wykonywać zabiegi metodą chemiczną, to ww. sprzętem musi diagnozować, jaki gatunek szkodnika ma zwalczać i jaki preparat zastosować. Sprzęt (lampy owadobójcze, chwytacze, detektory, karmniki) muszą być zamontowane, gdyż nie można preparatów chemicznych rozkładać bez zabezpieczenia i gdziekolwiek, gdyż zagraża to dostaniu się do produktu spożywczego, a wg przepisów sanitarnych byłoby to niezgodne z prawem. Sprzęt służy do zwalczania i monitoringu, bez którego trudno określić obszary występowania szkodnika i czy w ogóle występuje. Bez sprzętu należałoby też zużywać o wiele więcej toksycznego preparatu (brak wiedzy, jaki to jest szkodnik i gdzie występuje). Osoba dokonująca zabiegów zwalczania sama musi w oparciu o wiedzę, zamontować sprzęt w odpowiednim i bezpiecznym miejscu. Montaż sprzętu jest początkiem zabiegu, inaczej mówiąc fazą wstępną zabiegu. Jeśli chodzi o dokumentację, Wnioskodawca uważa ją za niezbędną, gdyż opisuje w niej wszystkie działania do analizy dla siebie, a także do wglądu dla usługodawcy, służb sanitarnych oraz wszelkich kontroli. Jeśli chodzi o punkt 78 załącznika nr 4 ustawy, Wnioskodawca uważa, że gdy przedmiotem działalności jest zwalczanie szkodników roślin i zwierząt, to może on te same szkodniki zwalczać w produktach i przedmiotach roślinnych (np. w mące), gdyż wg ustawy o ochronie roślin, zwalczając szkodnika w produktach, czy przedmiotach pochodzących z roślin zwalcza szkodnika roślin.

W ocenie Wnioskodawcy, zasadne jest stosowanie różnych preparatów dla różnych gatunków szkodników, mimo, że czasem są przypisane nazwą fabryczną dla jakiegoś gatunku (np. preparat na ślimaki, bardzo dobrze niszczy pewne owady).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W części I Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, w załączniku nr 4 pod pozycją 78, wymienione zostały usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt, natomiast pod pozycją 85, wymienione zostały jako odrębne – usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania.

Zgodnie z objaśnieniami do części I Tabeli zawartymi w załączniku nr 4 Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej, usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt obejmują – zwalczanie szkodników roślin i zwierząt wszelkiego rodzaju sposobami, np. środkami chemicznymi, biologicznymi i mechanicznymi.

Natomiast usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania, obejmują tępienie owadów w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych itp. środkami chemicznymi. Tępienie gryzoni w pomieszczeniach użytkowych za pomocą środków chemicznych. Odkażanie budynków, pomieszczeń inwentarskich, klatek dla zwierząt hodowlanych itp. oraz obiektów zagrożonych epidemiologicznie (szamb, wysypisk śmieci i in.).

W myśl art. 36 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego:

 1. o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które:
  1. powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej,
  2. mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji,
 2. o likwidacji prowadzonej działalności.

Stosownie do treści art. 39 ust. 1 tej ustawy, podatnik, który zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o utracie warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić:

 1. ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone w rozdziale 2, albo
 2. właściwe księgi – chyba że jest zwolniony od tego obowiązku – i płacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji. Zakres działalności Wnioskodawca określi, zgodnie z punktami 85 i 78 załącznika nr 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osobę fizyczną. Zgodnie z informacją Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego w Łodzi, usługi świadczone przez Wnioskodawcę, będą sklasyfikowane pod symbolem 81.29.11.0.

Przystępując do analizy przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego zwrócić należy uwagę, że zakres podmiotowy karty podatkowej nie pokrywa się z zakresem podmiotowym podatku dochodowego od osób fizycznych. Choć są to zamienne formy opodatkowania, to jednak karta podatkowa nie ma – w przeciwieństwie do podatku dochodowego od osób fizycznych – zastosowania powszechnego. Jest to konstrukcja, której zastosowanie ogranicza się do podmiotów i warunków wyraźnie wskazanych przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnik podatku w formie karty podatkowej ma określone obowiązki wobec naczelnika urzędu, których musi bezwzględnie dotrzymywać, jeżeli chce korzystać z tej formy opodatkowania swej działalności gospodarczej. Stawka karty podatkowej jest bowiem wyszacowana dla małych przedsięwzięć, niemających charakteru produkcyjnego. Założeniem jest zatem, aby uprawnienie to przysługiwało podatnikom prowadzącym działalność usługową lub wytwórczo-usługową w takim tylko zakresie, w jakim jest to uzasadnione charakterem danego rodzaju rzemiosła, czy usługi.

Z przeanalizowanych regulacji prawnych dotyczących ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w odniesieniu do zaprezentowanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że określony przez Wnioskodawcę zakres wykonywanej działalności – w ramach ujętych w poz. 78 i 85 części I tabeli załącznika nr 4 – może podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w art. 25 ww. ustawy. Użycie i montaż przez Wnioskodawcę wymienionych we wniosku detektorów szkodników, chwytaczy gryzoni oraz lamp owadobójczych, a także prowadzenie stosownej dokumentacji, nie stanowi przesłanki pozbawiającej go możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Ich funkcja – jak podkreśla Wnioskodawca – sprowadza się w istocie do określenia z jakim szkodnikiem ma się do czynienia, w jakich miejscach (pomieszczeniach) te szkodniki przebywają oraz stopnia inwazji tych szkodników. Jest to więc faza wstępna całego zabiegu, swoista diagnoza (znajdująca odzwierciedlenie w prowadzonej dokumentacji) co do rodzaju i skali zagrożenia w celu zastosowania właściwej metody zwalczania gryzoni i owadów. Wnioskodawca musi wiedzieć z jakim szkodnikiem (gryzoniem, owadem) ma do czynienia gdyż informacje te determinują zastosowanie odpowiednich preparatów chemicznych w odpowiednich dawkach oraz umożliwiają zgodne z przepisami sanitarnymi ich użycie. Natomiast wskazany w poz. 78 załącznika nr 4 opis usług zwalczania szkodników roślin i zwierząt określa wprost przedmiot działalności – zwalczanie szkodników roślin i zwierząt wszelkiego rodzaju sposobami, np. środkami chemicznymi, biologicznymi i mechanicznymi. Wyrażenie „zwalczanie szkodników roślin i zwierząt” w tym kontekście odnosi się do rodzaju szkodników, nie zawiera przy tym dodatkowych warunków co do konkretnych miejsc (obszarów), w których to zwalczanie ma następować.

Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Nie można bowiem wykluczyć, że naczelnik urzędu skarbowego prowadząc w przyszłości ewentualne postępowanie podatkowe, po przeanalizowaniu całokształtu zebranego materiału dowodowego będzie mógł poczynić ustalenia prowadzące go do odmiennych wniosków niż zawarte w niniejszej interpretacji. Zwłaszcza, że w świetle art. 14k i następnych Ordynacji podatkowej interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla rozstrzygającego sprawę podatkową naczelnika właściwego urzędu skarbowego, który może poczynić własne ustalenia w zakresie stanu faktycznego rozstrzyganej przez siebie sprawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.