Karta podatkowa | Interpretacje podatkowe

Karta podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karta podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Możliwość opodatkowania świadczonych usług w zakresie stawiania konstrukcji stalowych do wielkoformatowych, wolnostojących tablic informacyjnych i reklamowych – zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.
Fragment:
Podatnik zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej ma określone obowiązki wobec naczelnika urzędu, których musi bezwzględnie dotrzymywać, jeżeli chce korzystać z tej formy opodatkowania swej działalności gospodarczej. Karta podatkowa jest specyficzną formą opodatkowania. Opodatkowanie w formie karty podatkowej dotyczy tylko i wyłącznie przychodów z tych rodzajów działalności, które zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wyliczenie to ma charakter wyczerpujący. Tylko te przychody (z tych rodzajów działalności), które zostały wymienione w ww. artykule i w zakresie szczegółowo opisanym w załączniku nr 4 do ustawy, mogą podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej. Żadne inne przychody – poza wskazanymi – nie mogą być opodatkowane kartą podatkową. Zauważyć należy, że przepisy ustawy nie określają (z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi niektórych rodzajów czynności w zakresie wykonywanym dla podmiotów innych niż ludność – lp. 70-76 załącznika nr 3) limitów obrotów, których przekroczenie spowodowałoby utratę prawa do opodatkowania w tej formie. Przenosząc (...)
2016
21
gru

Istota:
Możliwość opodatkowania działalności stomatologicznej w formie karty podatkowej.
Fragment:
W świetle powyższego zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, przy czym decydujące znaczenie dla kwalifikacji danego rodzaju czynności jako wykonywanie wolnego zawodu mają dwa czynniki: wykonywanie działalności dla potrzeb ludności oraz osobiste wykonywanie działalności. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach określonych w części VIII tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy. Ponadto, stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli: złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie, we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej (...)
2016
17
sie

Istota:
Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, wynajmując sześć domków letniskowych – turystycznych w sezonie letnim krótkotrwale, spełniony zostanie warunek nie przekraczania 12 pokoi w założeniu, że wynajmowany będzie wyłącznie cały domek jako „jednostka mieszkaniowa” (a nie pokoje osobno). Przy czym jeden domek składał się będzie z dwóch pokoi na górze, łazienki i pomieszczenia wspólnego z aneksem kuchennym na dole, a co za tym idzie będzie możliwe wybranie karty podatkowej jako formy opodatkowania przychodów z tego rodzaju działalności, przy założeniu że pozostałe warunki zostaną spełnione?
Fragment:
W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Pod pozycją 4 części XII tabeli wymieniono, jako podlegające opodatkowaniu kartą podatkową – usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12, wskazując, że wysokość stawki podatku zależy od ilości mieszkańców miejscowości w której świadczone są usługi. Dokonując wykładni cytowanego przepisu należy mieć na uwadze, że karta podatkowa jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów osób fizycznych. W założeniach ustawodawcy to forma opodatkowania przeznaczona dla osób prowadzących działalność zarobkową w mniejszych rozmiarach. Z wykładni art. 23 ust. 1a ww. ustawy, wynika, że powołany przepis przyznaje prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej podatnikom prowadzącym usługi hotelarskie w ograniczonym zakresie, tj. jeżeli łączna liczba pokoi (w tym w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Kryterium ilościowe decydujące w ocenie ustawodawcy o małym rozmiarze prowadzonej działalności gospodarczej zostało w tym wypadku przypisane do podatnika.
2016
28
lip

Istota:
Czy zaliczki (rezerwacja na poczet najmu krótkotrwałego w sezonie), które wpłyną na konto poza sezonem, podczas okresu zawieszenia działalności, przerwą okres zawieszenia działalności, a co za tym idzie spowodują obowiązek zapłaty należnego podatku dochodowego?
Fragment:
Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „ tabelą ”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Pod pozycją 4 części XII tabeli wymieniono, jako podlegające opodatkowaniu kartą podatkową – usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12, wskazując, że wysokość stawki podatku zależy od ilości mieszkańców miejscowości w której świadczone są usługi.
2016
28
lip

Istota:
Czy będąc opodatkowanym w formie karty podatkowej można korzystać z usług specjalistycznych – sprzątanie domków, pranie pościeli?
Fragment:
Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „ tabelą ”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli. W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zryczałtowany podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać także – na zasadach i w warunkach określonych w części XII tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. Pod pozycją 4 części XII tabeli wymieniono, jako podlegające opodatkowaniu kartą podatkową – usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12, wskazując, że wysokość stawki podatku zależy od ilości mieszkańców miejscowości w której świadczone są usługi.
2016
28
lip

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej.
Fragment:
Czy zawierając umowę z przychodnią na świadczenie usług leczniczych na rzecz osób ubezpieczonych w NFZ Wnioskodawca będzie mógł opodatkować swoje dochody na karcie podatkowej... Czy zawierając umowę z przychodnią na świadczenie usług leczniczych na rzecz firm ubezpieczeniowych Wnioskodawca będzie mógł opodatkować swoje dochody na karcie podatkowej... Zdaniem Wnioskodawcy ad. 1, tak, zawierając umowę z przychodnią na świadczenie usług leczniczych na rzecz osób ubezpieczonych w NFZ Wnioskodawca będzie mógł opodatkować swoje dochody na karcie podatkowej. Zdaniem Wnioskodawcy ad. 2, tak, zawierając umowę z przychodnią na świadczenie usług leczniczych na rzecz firm ubezpieczeniowych Wnioskodawca będzie mógł opodatkować swoje dochody na karcie podatkowej. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów w definicji legalnej wolnego zawodu w art. 4 ust. 1 pkt 11 stwierdza, że wolnym zawodem jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nie dla potrzeb prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Słownik poprawnej polszczyzny PWN (Warszawa 1973, strona 665) stwierdza, iż „ na rzecz kogoś ” oznacza „ na czyjąś korzyść, dla czyjegoś dobra ”. Wykonywanie zatem świadczeń leczniczych na czyjąś korzyść nie oznacza, iż umowa musi być zawarta pomiędzy lekarzem a pacjentem.
2016
10
cze

Istota:
Czy dochód z działalności polegająca na udzielaniu lekcji gry na instrumentach dla uczniów można opodatkować w formie karty podatkowej?
Fragment:
U. nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli. Z części XI „ Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny ” „ Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej ” stanowiącej Załącznik nr 3 do ww. ustawy wynika, że stawka tego podatku uzależniona jest od liczby godzin przeznaczonych miesięcznie na udzielanie lekcji. Natomiast, za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji (pkt 2 objaśnień do części XI Załącznika Nr 3 do tej ustawy). Jednocześnie w ww. ustawie brak jest uregulowań dotyczących zasad opodatkowania w formie karty podatkowej działalności w przypadku udzielania lekcji nauki gry na instrumentach muzycznych na rzecz szkoły lub świetlicy środowiskowej. Wskazać przy tym należy, że opodatkowanie w formie karty podatkowej stanowi preferencyjną formę opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez podatników z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i jako wyjątek od zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z tej działalności na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2016
28
kwi

Istota:
Czy Wnioskodawca może wynajmować 8 sztuk domków holenderskich turystom w 2016 roku rozliczając się z Urzędem podatkowym na zasadach karty podatkowej?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, działalność wynajmu domków holenderskich w ilości 8 sztuk Wnioskodawca może prowadzić w formie karty podatkowej, bo każdy domek holenderski należy traktować jako 1 pokój. Kartę podatkową można stosować dla wynajmu do 12 pokoi. Domek holenderski jest obiektem, który nie można podzielić i stanowi całość ze wszystkimi pomieszczeniami jakie posiada, tzn salonu z kuchnią plus sypialnia plus sypialnia plus łazienka. Stanowisko Wnioskodawcy potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 sierpnia 2012 roku (II FSK 47/11). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest nieprawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej. W części XII Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik Nr 3 do ustawy, pod pozycją 4, wymienione zostały usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.
2016
22
kwi

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu usług krótkoterminowego zakwaterowania w formie karty podatkowej.
Fragment:
Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni prowadząc działalność gospodarczą będzie mogła dochody uzyskane z krótkoterminowego zakwaterowania opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... Zdaniem Wnioskodawczyni można dochody z działalności gospodarczej, uzyskane z krótkotrwałego zakwaterowania opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie: ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej. W myśl art. 23 ust. 1a ww. ustawy ryczałtowany podatek w formie karty podatkowej, mogą opłacać także – na zasadach w i warunkach określonych w części XII Tabeli – osoby fizyczne, w tym rolnicy równocześnie prowadzący gospodarstwo rolne. W części XII Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, pod pozycją 4, wymienione zostały usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.
2016
17
kwi

Istota:
Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży przedsiębiorstwa w formie karty podatkowej.
Fragment:
(...) karty podatkowej. Przychód z odpłatnego zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wpływa również na wysokość zobowiązania podatkowego ustalanego decyzją o wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Dokonując oceny zawartego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy wyjaśnić należy, że karta podatkowa jest jedną z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dlatego nieprawidłowe są stwierdzenia, że „ Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie musiał płacić podatku dochodowego od dochodu osiągniętego z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa. Jego zdaniem podatnicy opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej są zwolnieni i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym ”. Jak wykazano w niniejszej interpretacji, a także w dalszej części własnego stanowiska Wnioskodawcy, przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa jako przychody z działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu ustaloną stawką karty podatkowej. Ostatecznie zatem, uznając że cyt. fragment wniosku odnosi się do opodatkowania podatkiem dochodowym w formie innej niż karta podatkowa (lub w wyższej stawce karty) stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2016
17
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.