IPPP2/443-1118/14-2/RR | Interpretacja indywidualna

8% stawka podatku dla sprzedaży karnetów uprawniających do wstępu na teren obiektu i korzystania z jego infrastruktury oraz uczestniczenie w zajęciach grupowych.
IPPP2/443-1118/14-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. karnet
 2. stawki podatku
 3. usługi rekreacyjne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 10 listopad 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży karnetów uprawniających do wstępu na teren obiektu i korzystania z jego infrastruktury oraz uczestniczenie w zajęciach grupowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży karnetów uprawniających do wstępu na teren obiektu i korzystania z jego infrastruktury oraz uczestniczenie w zajęciach grupowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sklasyfikowanej m.in. pod numerem PKD 93.13.Z oferuje usługi sprowadzające się do zapewnienia klientom możliwości wykonywania rozmaitych form aktywności rekreacyjnej służącej aktywnemu wypoczynkowi oraz poprawie parametrów psychofizycznych takich jak: sprawność fizyczna, wytrzymałość, siła, wzmocnienie układu naczyniowego, poprawę parametrów układu oddechowego, budowę masy mięśniowej, redukcję tkanki tłuszczowej, poprawę sylwetki i korektę postawy a także wyrabianie pozytywnych nawyków i cech charakteru. Aby umożliwić poprawę wskazanych cech i zapewnić klientom usługi rekreacyjne na odpowiednio wysokim poziomie, Strona gwarantuje klientom wstęp do przystosowanego w tym celu obiektu. Obiekt wyposażony jest w specjalnie przygotowaną infrastrukturę techniczną: siłownię, strefę cardio, strefę treningu funkcjonalnego, sale do treningów typu fitness, crossfit, salę wyposażoną w urządzenia indoor cycling.

Wstęp do klubu jest umożliwiony klientom po uiszczeniu stosownej opłaty - wykupieniu karnetu wstępu.

Wspomniana powyżej infrastruktura, która jest udostępniana do swobodnego i nieskrępowanego korzystania przez klientów obejmuje:

 1. Salę przystosowane do zajęć typu: Aerobik, Pilates, Zumba, Dance Fit, Joga, Step, ABT, Zapasy, Boks, Streetching, Power Pump, Power Jump, Zdrowy Kręgosłup, IndoorCycling, Gymstick i innych cechujących się różnorodnością celów jakim mają służyć np: relaksu i poprawie samopoczucia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, korekcji postawy, poprawy kondycji fizycznej, wzmocnieniu lub uelastycznieniu mięśni wybranych części lub całego ciała. Wyposażona w przybory treningowe: stepy, maty, materace, piłki, worki, liny, trampoliny, hantle, ketle, sztangi, hamaki chusty akrobacyjne.
 2. Salę wyposażoną w urządzenia do treningu aerobowego: bieżnie, rowerki stacjonarne, orbitreki, ergometry, trenażery eliptyczne mające służyć ogólnoustrojowemu zwiększeniu wydolności, stymulowaniu układu naczyniowo-sercowego i oddechowego, redukcję tkanki tłuszczowej, przyrostu masy mięśniowej ciała.
 3. Salę wyposażoną w nowoczesne urządzenia do ćwiczeń oporowych oraz wolne ciężary, przy pomocy których możliwe jest budowanie masy mięśniowej, wzmacnianie narządów ruchu, poprawę sylwetki.
 4. Salę przystosowaną do treningu funkcjonalnego i crossfit, treningi wpływające kompleksowo na wszystkie układy i narządy ruchu.
 5. Salę wyposażoną w rowery indoor cycling, które pozwalają na przeprowadzanie treningów mających na celu poprawę kondycji fizycznej, stymulowanie układu oddechowo-naczyniowego za pomocą dynamicznej jazdy w rytm dynamicznej muzyki.
 6. Salę multimedialną wyposażoną w specjalistyczne urządzenia multimedialne wraz z oprogaramowaniem umożliwiające przeprowadzanie różnego rodzaju treningów cechujących się różnorodnością celów jakim mają służyć z wirtualnym trenerem.
 7. Szatnie z osobnymi szafkami, prysznicami, toaletami, suszarkami.

W zależności od potrzeb klienci mogą wykupić różnego rodzaju karnety wstępu okresowe lub ilościowe. Wszystkie karnety są karnetami open. Wykup któregokolwiek z karnetów nie jest związany z uczestnictwem w konkretnych zajęciach lub aktywnościach, lecz uprawnia klienta do wstępu na teren klubu i nieskrępowane korzystanie z całej jego infrastruktury oraz usług rekreacyjnych.

Klienci mają do wyboru:

 1. Karnet roczny - płatny z góry lub w ratach - uprawniający do wejścia do klubu w godzinach otwarcia.
 2. Karnet półroczny - płatny z góry lub ratach - uprawniający do wejścia do klubu w godzinach otwarcia.
 3. Karnet trzy miesiące - płatny z góry lub ratach - uprawniający do wejścia do klubu w godzinach otwarcia.
 4. Karnet miesięczny - płatny z góry - uprawniający do wejścia do klubu w godzinach otwarcia.
 5. Karnet miesięczny do 17 - płatny z góry - uprawniający do wejścia do klubu od poniedziałku do piątku od otwarcia do godziny 17.00 oraz sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia.
 6. Karnet 8 wejść - płatny z góry - uprawniający do wejścia do klubu w godzinach otwarcia.
 7. Karnet 4 wejść - płatny z góry - uprawniający do wejścia do klubu w godzinach otwarcia.
 8. Wejście jednorazowe - płatne z góry - uprawniający do wejścia do klubu w godzinach otwarcia.

Klienci uprawnieni do wstępu do obiektu mogą wykonywać ćwiczenia samodzielnie lub grupowo, korzystając z tych elementów infrastruktury, które uznają za stosowne do swoich potrzeb. Klub nie ma żadnego wpływu na to, z jakich elementów infrastruktury zechce skorzystać członek klubu wchodząc na teren obiektu, wybór należy wyłącznie do klienta.

Karnet nie upoważnia do korzystania z usług trenera personalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż karnetów uprawniających do wstępu na teren prowadzonego przez Wnioskodawcę obiektu i korzystania z jego infrastruktury oraz uczestniczenie w zajęciach grupowych prowadzonych w specjalnie przygotowanych do tego salach, podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8% w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, do sprzedaży ww. karnetów prawidłowe byłoby zastosowanie w całości 8% stawki podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z brzmieniem pozycji 186 załącznika nr 3 do tej ustawy. Z brzmienia poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy wynika, że aby usługa była objęta 8% stawką podatku, muszą zostać łącznie spełnione dwie przesłanki, tj. usługa musi być związana z rekreacją oraz usługa musi dotyczyć wyłącznie wstępu. Sprzedaż karnetów powinna być dla potrzeb ustawy o VAT traktowana jako świadczenie usługi w zakresie wstępu do miejsca, gdzie możliwe jest aktywne spędzanie wolnego czasu. Świadczona usługa jest ściśle związana z rekreacją.

W przepisach ustawy o VAT nie ma definicji pojęcia „rekreacja” wiec rozważania na temat zakresu pojęciowego określonego w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, czyli „Pozostałych usług związanych z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozpocząć od zdefiniowania pojęcia „rekreacja” dokonując wykładni językowej. Według Słownika Języka Polskiego PWN S.A. rekreacja to różnorodne formy aktywności podejmowane poza obowiązkami codziennego życia dla odpoczynku, rozrywki i rozwoju własnych zainteresowań.

Z definicji tej wynika, że rekreacja to forma aktywności. Aktywny zaś, to wg przytoczonego wyżej słownika - m.in. przejawiający inicjatywę, biorący żywy udział w czymś.

Z istoty usług rekreacyjnych wynika, że może się na nie składać wiele różnych form aktywności. Może to być zarówno aktywność fizyczna, jak i kulturalna. Rekreacją może być spędzanie czasu na siłowni, jak i zwiedzanie wystawy malarstwa.

Obiekt prowadzony przez Wnioskodawcę niewątpliwie służy celom rekreacyjnym, ponieważ przeznaczony jest do prowadzenia różnego rodzaju aktywności realizowanych w czasie wolnym od nauki lub pracy oraz w celu aktywnego wypoczynku, relaksu, rozrywki i poprawy samopoczucia.

Strona uważa więc, że pierwsza z dwóch przesłanek została spełniona.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują także pojęcia „wstęp”. Przy braku legalnej definicji pojęcia „wstępu” należy odnieść się do wykładni językowej. Wg internetowego Słownika Języka Polskiego PWN, słowo „wstęp” oznacza możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś.

Powiązanie określeń znajdujących się w poz. 186 załącznika nr 3 ustawy VAT tzn. że usługa musi być związana z rekreacją oraz usługa musi dotyczyć wstępu wyklucza więc, że wstęp dotyczy wyłącznie „biernego” uczestnictwa.

Z załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że ustawodawca przewidział 8% stawkę VAT m.in. dla:

 • usług związanych z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0) - poz. 179 załącznika;
 • usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne (bez względu na symbol PKWiU) - poz. 183;
 • wstępów na imprezy sportowe (bez względu na symbol PKWiU) - poz. 185;
 • pozostałych usług związanych z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu (bez względu na symbol PKWiU) – poz. 186;

Wnioskodawca podkreśla, że jego zdaniem, poz. 186 obejmuje wstęp do obiektu i swobodnie korzystanie z jego infrastruktury. Z istoty usług rekreacyjnych wynika bowiem to, że są to usługi typu aktywnego. Kluczowe znaczenie ma tu więc stwierdzenie „związanych z rekreacją” oraz „wyłącznie w zakresie wstępu”.

Sformułowanie „usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie w zakresie wstępu” odnosi się do karnetów wstępu do klubu, które upoważniają do korzystania z urządzeń oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych. Sformułowanie „wyłączne w zakresie wstępu” oznacza zaś, że wszystkie pozostałe usługi, których nie da się powiązać z typowym dla tego rodzaju obiektów ich użytkowaniem, np. usługi restauracyjne, sprzedaż odżywek, usługi trenera personalnego, nie są objęte stawką preferencyjną.

Tak samo uznał Naczelny Sąd Administracyjny w prawomocnym wyroku (sygn. akt I FSK 311/13) z dnia 30 stycznia 2014 r. gdzie w uzasadnieniu czytamy, iż: „(...) nie sposób wskazać usługi związanej z rekreacją, która polegałaby wyłącznie na samym wstępie, biernym uczestnictwie, bez aktywnego korzystania z urządzeń znajdujących się w tym obiekcie. Samo pojęcie rekreacji zakłada aktywne spędzanie wolnego czasu. Zachodzi bowiem sprzeczność między pojęciem rekreacja a bierne uczestnictwo, brak aktywności. Dlatego należy się zgodzić z sądem pierwszej instancji, że wykładnia pojęcia „wstęp” wyłącznie do wejścia do obiektu, bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, stanowi zawężenie tego pojęcia.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego sformułowanie „usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.”

Dodać należy, że nie można ograniczyć rozumienia słowa „wstęp” jedynie do biernego uczestniczenia w jakiejś imprezie. Ustawodawca w poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy wymienił „Usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne” to biorąc pod uwagę charakter tych miejsc, należy uznać, że „wstęp” do tych obiektów obejmuje także aktywne korzystanie z urządzeń się tam znajdujących, a nie tylko bierne uczestnictwo polegające na przyglądaniu się.

Nie można inaczej interpretować użytych w poz. 183 i poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy sformułowań „wyłącznie w zakresie wstępu”. Nie uzasadnione zdaniem Wnioskodawcy jest stosowanie wykładni zawężającej tylko do biernego uczestnictwa, skoro ustawodawca używa określenia „rekreacja” w znaczeniu aktywnego uczestnictwa.

Ustawodawca wprowadza obniżone stawki, aby preferować określone zachowania klientów. Wprowadzenie stawki obniżonej na usługi rekreacyjne ma na celu propagowanie zdrowego trybu życia poprzez obniżenie kosztów tych usług. Bezzasadne byłoby stosowanie obniżonej stawki dla usług rekreacyjnych polegających na biernym korzystaniu z obiektów.

Powyższa argumentacja prowadzi do wniosku, że sprzedawane przez Stronę karnety stanowią świadczenie usług rekreacyjnych.

W rezultacie karnety wstępu powinny być opodatkowane stawką VAT 8%, ponieważ zakup karnetu uprawnia klienta do wstępu na teren klubu i korzystania z jego infrastruktury w tym do udziału w zajęciach grupowych.

Za taką interpretacją przepisów przemawiają wydane w podobnej sprawie wyroki Sądów. Wyrok NSA o sygn. akt I FSK 311/13 oraz wyrok NSA I FSK 943/13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednocześnie, zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wymieniono:

 • pod pozycją 179 - usługi związane z działalnością obiektów sportowych - PKWiU 93.11.10.0;
 • pod pozycją 182 - usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU:
  1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  2. do obiektów kulturalnych;
 • pod pozycją 183 - usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne - bez względu na symbol PKWiU;
 • pod pozycją 184 - usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w zakresie kultury - wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU;
 • pod pozycją 185 - wstępu na imprezy sportowe - bez względu na symbol PKWiU;
 • pod pozycją 186 – pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu - bez względu na symbol PKWiU.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% objęte są m.in., bez względu na symbol PKWiU, pozostałe usługi związane z rekreacją, lecz wyłącznie w zakresie wstępu.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sklasyfikowanej m.in. pod numerem PKD 93.13.Z oferuje usługi sprowadzające się do zapewnienia klientom możliwości wykonywania rozmaitych form aktywności rekreacyjnej służącej aktywnemu wypoczynkowi oraz poprawie parametrów psychofizycznych. Strona gwarantuje klientom wstęp do przystosowanego w tym celu obiektu. Obiekt wyposażony jest w specjalnie przygotowaną infrastrukturę techniczną: siłownię, strefę cardio, strefę treningu funkcjonalnego, sale do treningów typu fitness, crossfit, salę wyposażoną w urządzenia indoor cycling. Wstęp do klubu jest umożliwiony klientom po uiszczeniu stosownej opłaty - wykupieniu karnetu wstępu. Wspomniana powyżej infrastruktura, która jest udostępniana do swobodnego i nieskrępowanego korzystania przez klientów obejmuje: sale przystosowane do różnego typu zajęć, która jest wyposażona w przybory i urządzenia treningowe i multimedialne oraz szatnie z osobnymi szafkami, prysznicami, toaletami, suszarkami. W zależności od potrzeb klienci mogą wykupić różnego rodzaju karnety wstępu okresowe lub ilościowe. Wszystkie karnety są karnetami open. Wykup któregokolwiek z karnetów nie jest związany z uczestnictwem w konkretnych zajęciach lub aktywnościach, lecz uprawnia klienta do wstępu na teren klubu i nieskrępowane korzystanie z całej jego infrastruktury oraz usług rekreacyjnych. Klienci uprawnieni do wstępu do obiektu mogą wykonywać ćwiczenia samodzielnie lub grupowo, korzystając z tych elementów infrastruktury, które uznają za stosowne do swoich potrzeb. Klub nie ma żadnego wpływu na to, z jakich elementów infrastruktury zechce skorzystać członek klubu wchodząc na teren obiektu, wybór należy wyłącznie do klienta. Karnet nie upoważnia do korzystania z usług trenera personalnego.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy zastosowania właściwej stawki podatku dla sprzedaży karnetów uprawniających do wstępu na teren prowadzonego przez Wnioskodawcę obiektu i korzystania z jego infrastruktury oraz uczestniczenie w zajęciach grupowych prowadzonych w specjalnie przygotowanych do tego salach.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca dokonuje sprzedaży karnetów uprawniających do wstępu na teren obiektu i korzystania z jego infrastruktury oraz uczestniczenie w zajęciach grupowych prowadzonych w specjalnie przygotowanych do tego salach.

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają definicji pojęcia rekreacja. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje rekreację jako „aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu”, Wielki Słownik Języka Polskiego (http://www.wsjp.pl/) za rekreację uznaje „ruchową aktywność w czasie wolnym od pracy, mającą służyć zdrowiu i dobremu samopoczuciu”. „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem” Władysława Kopalińskiego (Świat Książki, Warszawa 2000) definiuje rekreację jako „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie, pochodzące od łacińskiego „recreatio” czyli „powrót do zdrowia, sił”.

Dlatego też zgonie z poz. 179, 182 - 185 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy na potrzeby stosowania art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy - uznać za rekreację różne formy aktywności mające służyć wypoczynkowi i zdrowiu. Tak rozumiana rekreacja obejmuje zajęcia takie jak fitness, aerobik, ćwiczenie na siłowni.

Ustawodawca objął jednak obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8% pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. Ustawodawca nie określił przy tym ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%.

Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Zatem pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182 - 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie - typowe dla danego obiektu. I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki - możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej - możliwość tańczenia, na imprezę sportową - możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „na siłownię” - możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego - możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie.

Należy zauważyć, że w ww. wyroku z dnia 30 stycznia 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził m.in., że: „(...) sformułowanie „usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” odnosi się do kart wstępu na siłownię, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów tam się znajdujących. Natomiast sformułowanie „wyłącznie w zakresie wstępu” należy rozumieć w ten sposób, że wszystkie usługi świadczone przez siłownię, które nie są związane z normalnym typowym jej użytkowaniem, takie jak usługi restauracyjne na terenie klubu, zakup napojów, odżywek, czy też usługi instruktora, nie są objęte stawką obniżoną. Opodatkowane są zaś stawką podstawową.” (pkt 4.5 uzasadnienia).

W analizowanej sprawie Wnioskodawca oferuje usługi sprowadzające się do zapewnienia klientom możliwości wykonywania rozmaitych form aktywności rekreacyjnej służącej aktywnemu wypoczynkowi oraz poprawie parametrów psychofizycznych poprzez wstęp do przystosowanego w tym celu obiektu. W ocenie tut. Organu, charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, oceniany przez pryzmat przywołanej wyżej definicji „rekreacji” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „usługi związane z rekreacją”.

Jednocześnie Wnioskodawca świadczy ww. usługi sprzedając okresowe karnety wstępu oraz jednorazowe wejścia do prowadzonego obiektu. Jak wskazano wyżej, pod pojęciem „wstępu” w rozumieniu poz. 182 - 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie - typowe dla danego obiektu.

Zatem należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z usługami związanymi ze wstępem. Wykupienie okresowego karnetu czy też jednorazowej wejściówki powoduje, że osoba nabywająca karnet lub wejściówkę nabywa „prawo wstępu” i możliwość korzystania ze świadczenia typowego dla prowadzonego przez Wnioskodawcę obiektu, tj. odpowiednio możliwość korzystania z jego infrastruktury oraz uczestniczenie w zajęciach grupowych prowadzonych w specjalnie przygotowanych do tego salach

Tym samym, świadczone przez Wnioskodawcę usługi wstępu na teren prowadzonego obiektu i korzystania z jego infrastruktury oraz uczestniczenie w zajęciach grupowych prowadzonych w specjalnie przygotowanych do tego salach spełniają przesłanki uprawniające do objęcia ich 8% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy.

W świetle powyższych ustaleń, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.