Karnet TIR | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karnet TIR. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Usługi związane z rozprowadzeniem karnetów TIR, będących dowodem udzielenia gwarancji finansowej, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy.

Fragment:

(...) ujawniono nieprawidłowość odnoszącą się do operacji TIR. Będzie ono zobowiązane do zapłaty tych kwot na zasadzie odpowiedzialności wspólnej i solidarnej z osobami, od których należne są te kwoty. Zauważyć należy, iż gwarancja jest pisemnym zobowiązaniem gwaranta do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zobowiązania objętego gwarancją, wynikającego z odpowiednich przepisów prawa. Karnet TIR jest międzynarodowym dokumentem celnym, stanowiącym administracyjną podstawę systemu TIR oraz jest dokumentem stanowiącym dowód istnienia międzynarodowej gwarancji dla towarów przewożonych pod osłoną tego systemu, a Wnioskodawca jest stowarzyszeniem poręczającym w rozumieniu art. 6 konwencji TIR. Kwota gwarancyjna każdego karnetu TIR w krajach Unii Europejskiej wynosi 60 000 EUR. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa, jak również przedstawiony we wniosku stan (...)