Karnet | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to karnet. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
2
cze

Istota:

W zakresie stosowania stawki podatku VAT w wysokości 8% dla sprzedawanych wejść jednorazowych i Karnetów Open uprawniających do wstępu do obiektu rekreacyjnego / centrum fitness z możliwością korzystania z dostępnych tam urządzeń (siłowni, groty solnej, łaźni parowej, sauny suchej) oraz uczestniczeniem w zajęciach - treningach sportowych (np. zumba, pilates, treningi na rowerach, treningi na bieżni) oraz w zakresie stawki podatku dla sprzedawanych usług w ramach pakietu Karnetu Open wraz z Karnetem Biernym

Fragment:

Kierując się wytycznymi udzielonymi przez Tutejszy Organ oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, G. rozważa wprowadzenie do swojej oferty biletów jednorazowych oraz karnetów uprawniających do wstępu na teren obiektów centrum fitness, bez prawa do korzystania ze znajdujących się tam urządzeń i udziału w zajęciach (Karnet Bierny). Jednocześnie z wprowadzeniem Karnetu Biernego, G. poszerzy swoją ofertę o tzw. sprzedaż wiązaną — każdy nabywca Karnetu Biernego uprawniony będzie do nabycia z rabatem standardowego Karnetu Open (uprawniającego do nieograniczonego korzystania z urządzeń i zajęć prowadzonych w centrum fitness). Zarówno Karnet Open jak i Karnet Bierny będą dokumentami imiennymi, tym niemniej nabywca pakietu Karnet Bierny + Open będzie mógł wskazać osobę trzecią (np. małżonka, zstępnego) jako uprawnioną do korzystania z Karnetu Open. Planowana usługa będzie skierowana przede wszystkim do opiekunów dzieci i młodzieży, Spółka nie zamierza jednak w jakikolwiek sposób reglamentować sprzedaży Karnetów Bierny + Open. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy sprzedaż Karnetów Open i wejść jednorazowych w istniejącym stanie faktycznym powinna być opodatkowana preferencyjną stawką VAT, o której mowa w art. 41 ust. 2 VATU tj. stawką 8%... Czy w ramach sprzedaży wiązanej Karnet Bierny + Karnet Open, każdy z karnetów opodatkowany będzie właściwą dla niego stawką VAT tj. odpowiednio 8% i 23%, także w przypadku, gdy cena Karnetu Open sprzedawanego w ramach pakietu będzie odbiegać od ceny oferowanej poza pakietem...

2016
11
maj

Istota:

Sprzedaż kart wstępu do klubu fitness.

Fragment:

Klienci nabywają w tym celu imienne karnety miesięczne, karnety wielomiesięczne lub karnety na konkretną liczbę wejść. Zakres poszczególnych karnetów może się różnić. Część karnetów uprawnia do korzystania z siłowni i sauny, część umożliwia dodatkowo podjęcie treningu aerobowego, praktykowanie jogi lub gimnastyki. W każdym przypadku o sposobie wykorzystania danego karnetu w obrębie dostępnego zakresu decyduje klient. Spółka nie ma wpływu na to, w jaki sposób klient spędzi w klubie czas. W momencie zakupu karnetu klienci nie są obowiązani do zadeklarowania i w praktyce nie deklarują chęci treningu w określony sposób czy na określonych urządzeniach. Ten sam karnet można wykorzystać w różny sposób (np. poprzez samodzielny trening na siłowni, udział w zajęciach z jogi, skorzystanie z sauny czy jazdę na rowerze stacjonarnym). Spółka nie jest w stanie określić, jak poszczególne karnety są w rzeczywistości wykorzystywane. W ofercie klubu znaleźć można również inne, sprzedawane odrębnie usługi, takie jak porady dietetyka lub trening personalny z instruktorem. Usługi te, co do zasady, Spółka jest w stanie wyodrębnić i oferować, jako samodzielne świadczenia nieobjęte kartami wstępu.

2016
27
mar

Istota:

8% stawka podatku dla sprzedaży kart wstępu (karnetów) do klubów fitness

Fragment:

Klienci będą nabywać w tym celu bilety jednorazowe lub imienne karnety okresowe - tj. np. karnety miesięczne, karnety wielomiesięczne lub karnety na konkretną liczbę wejść. Zakres poszczególnych karnetów może się różnić. Część karnetów będzie mogła uprawniać do korzystania z siłowni, część będzie umożliwiać dodatkowo podjęcie treningu aerobowego czy praktykowanie gimnastyki. O sposobie wykorzystania danego karnetu w obrębie dostępnego zakresu zdecyduje klient. W momencie zakupu karnetu klienci nie będą obowiązani do zadeklarowania chęci treningu w określony sposób czy na określonych urządzeniach. Ten sam karnet można będzie wykorzystać w różny sposób (np. poprzez samodzielny trening na siłowni, udział w zajęciach jogi czy jazdę na rowerze stacjonarnym). Wnioskodawca nie będzie w stanie określić jak poszczególne karnety będą w rzeczywistości wykorzystywane. W ofercie klubu będą również inne, sprzedawane odrębnie usługi takie jak na przykład porady dietetyka. Usługi te, co do zasady, Wnioskodawca będzie w stanie wyodrębnić i oferować, jako samodzielne świadczenia nieobjęte kartami wstępu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy opisane powyżej usługi świadczone przez Wnioskodawcę w ramach sprzedaży kart wstępu (karnetów) do prowadzonych klubów fitness powinny zostać opodatkowane 8% stawką podatku VAT jako pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu...

2016
17
mar

Istota:

Opodatkowanie czynności przekazania karnetów

Fragment:

Strony jako formę zapłaty wynagrodzenia dopuszczają tzw. zapłatę karnetem („ Karnet ”). Polega to na tym, iż Kontrahentowi wydawany jest przez Spółkę Karnet, opiewający na określoną kwotę pieniężną brutto (np. 50 zł, 100 zł, 1000 zł - kwota ta stanowi wartość Karnetu brutto). Karnet ten pozwala jego każdorazowemu posiadaczowi na skorzystanie z usług sportowych lub medycznych u różnych podmiotów, które ten Karnet honorują (np. w obiektach sportowych, siłowniach itp.). Na taką formę zapłaty naturalnie Kontrahent wyraża zgodę. Zapłata wynagrodzenia może nastąpić w całości w formie Karnetu, lub też w części w formie Karnetu, a w części w formie gotówkowej lub przelewem - w zależności od ustaleń Stron (a także wartości Karnetu). Kontrahent nie jest zobowiązany do wykorzystania Karnetu i wyłącznie w gestii jego leży to, czy go wykorzysta czy nie. Sam Wnioskodawca jako podmiot, który nie świadczy usług sportowych ani medycznych, nie honoruje Karnetów. Rozliczenia między Kontrahentem a Spółką odbywają się w kwotach brutto - wartość Karnetu oznacza wartość usług brutto z VAT, jakie może otrzymać posiadacz Karnetu w zamian za Karnet. Usługi, które można nabyć za Karnet, mogą mieć różne stawki VAT lub mogą być z niego zwolnione.

2016
22
sty

Istota:

Czy do sprzedaży karnetów/biletów wstępu do klubu uprawniających do wstępu na teren klubu oraz korzystania z jego infrastruktury i udziału w zajęciach prowadzonych na terenie klubu można zastosować stawkę 8% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów usług w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do tej ustawy?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 8 lipca 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży karnetów/biletów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza podjąć działalność usługową w zakresie prowadzenia klubu/centrum fitness, polegającą na oferowaniu klientom możliwości poprawy kondycji fizycznej i parametrów psychofizycznych na poziomie rekreacyjnym. Wnioskodawca zamierza oferować wstęp do odpowiednio przygotowanego pomieszczenia/pomieszczeń wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną takich jak sale do ćwiczeń fitness, jogi, aerobiku, innych rodzajów treningów, siłownia, sale wyposażone w rowery stacjonarne itp. Do dyspozycji klientów będą instruktorzy/trenerzy oferujący pomoc profesjonalną indywidualnie, jak i zajęcia grupowe (jogi, tańca, aerobiku itp.). Wstęp do pomieszczeń klubu będzie możliwy po wykupieniu karnetu/biletu. W ramach opłaty za karnet klient będzie mógł skorzystać w zależności od rodzaju karnetu z wybranych urządzeń infrastruktury technicznej, udziału w zajęciach grupowych oraz pomocy trenerów/instruktorów indywidualnie. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy do sprzedaży karnetów/biletów wstępu do klubu uprawniających do wstępu na teren klubu oraz korzystania z jego infrastruktury i udziału w zajęciach prowadzonych na terenie klubu można zastosować stawkę 8% podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów usług w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do tej ustawy...

2016
19
sty

Istota:

Dotyczy opodatkowania sprzedaży karnetów na wstęp do szkoły tańca.

Fragment:

(...) karnetów na wstęp do szkoły tańca – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 września 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży karnetów na wstęp do szkoły tańca. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług nauki tańca w formie szkoły tańca oraz wykonywania pokazów tanecznych na imprezach okolicznościowych. Ponadto dwa razy w roku organizuje kolonie dla dzieci i młodzieży. W 2015 r. najprawdopodobniej Wnioskodawca przekroczy przewidywaną wartość sprzedaży w wysokości 150.000 zł i tym samym stanie się czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadząc działalność gospodarczą w ramach świadczonych usług, sprzedawane są karnety na wejście do szkoły tańca, cena karnetu uzależniona jest od ilości wejść do szkoły tańca, w ramach tych karnetów uczestnicy biorą czynny udział w nauce tańca. Ponadto w 2016 r. Wnioskodawca będzie chciał zorganizować kolonie dla dzieci, będą to zarówno dzieci ze szkoły tańca jak również dzieci spoza szkoły.

2015
2
gru

Istota:

Sprzedaż jednorazowych wejść i karnetów na treningi indywidualne - nie spełniają warunków pozwalających uznać je za usługi wymienione w poz. 179, poz. 183, poz. 185 oraz 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, w konsekwencji usługi te podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Fragment:

Mając na uwadze opisane we wniosku okoliczności sprawy oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że usługi wstępu do fitness klubu, gdzie klient ma możliwość korzystania z różnych opcji przewidzianych w ramach jednorazowych wejść, jak i świadczone w ramach karnetów na ilość wejść lub terminowe oraz usługi pozwalające na korzystanie z zajęć grupowych prowadzonych przez instruktorów klubu – w sytuacji, gdy klient nie ma możliwości korzystania z indywidualnych zajęć z trenerem – należy uznać za „ usługi związane z rekreacją ” (wyłącznie w zakresie wstępu). Wykupienie karnetu na określoną ilość wejść, karnetu terminowego czy też karnetu OPEN (karnet na zajęcia z instruktorem w grupie plus korzystanie z fitness clubu), jak również wejście jednorazowe powoduje, że osoba (klient) nabywająca karnet/bilet jednorazowy nabywa „ prawo wstępu ” i możliwość korzystania ze świadczenia typowego dla prowadzonego przez Wnioskodawcę obiektu, tj. dostęp do pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia fitness clubu oraz uczestniczenia w zajęciach grupowych. Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawcę jednorazowych wejść oraz karnetów upoważniających do wstępu na teren fitness clubu i korzystania z jego wyposażenia i pomieszczeń, jak i sprzedaż jednorazowych wejść i karnetów na zajęcia z instruktorem w grupie spełniają przesłanki uprawniające do objęcia ich 8% stawką VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, gdyż można je uznać za usługi w zakresie rekreacji związane ze wstępem.

2015
13
lis

Istota:

Czy sprzedaż karnetów uprawniających do wstępu na teren prowadzonego przez Spółkę Klubu i korzystania z ich Infrastruktury powinna być traktowana dla potrzeb VAT, jako świadczenie usługi w zakresie wstępu do miejsca, gdzie możliwe jest aktywne spędzanie wolnego czasu (rekreacja) i podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8% w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku?

Fragment:

Wstęp do Klubu jest umożliwiony klientom — członkom Klubu po uiszczeniu stosownej opłaty (wykupieniu karnetu wstępu) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-23.00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 8.00-20.00. W zależności od swoich potrzeb i preferencji, klienci - członkowie Klubu mogą wybierać między następującymi rodzajami karnetów wstępu: karnet typu „ open ” - uprawniający do dowolnej liczby wejść do klubu wdanym okresie rozliczeniowym (miesiąc/kwartał/rok), uprawniający do wstępu i korzystania z całej infrastruktury klubu, karnet ilościowy typu „ open ” uprawniający do określonej ilości wejść w danym okresie rozliczeniowym (dzień/miesiąc) uprawniający do wstępu i korzystania z całej infrastruktury klubu. Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz klientów można podzielić na: usługę wstępu - w odniesieniu do klientów członków klubu, którzy mają opłacony karnet wstępu, Spółka umożliwia wstęp do odpowiednio przystosowanego przez Spółkę obiektu wyposażonego w specjalnie przygotowaną infrastrukturę techniczną, znajdującą się na terenie Klubu, usługi dodatkowe w odniesieniu do klientów, którym zależy na maksymalizacji korzyści płynących z członkostwa i korzystania z Infrastruktury Klubu, Spółka przewidziała możliwość skorzystania z asysty trenera osobistego, którego zadaniem jest wspieranie osób, którym brak jest motywacji lub wiedzy potrzebnej do osiągnięcia swoich celów treningowych.

2015
30
paź

Istota:

Stawka VAT usługi wstępu na zajęcia (fitness, zumba, taniec)

Fragment:

W ramach określonego rodzaju karnetu, Wnioskodawca oferuje trzy rodzaje opłat w zależności od indywidualnych potrzeb klientów: Karnet BASIC - opłata za 1 wybrany kurs. Karnet ELASTYCZNY - opłata za określoną ilość zajęć na dany okres czasu. Do wykorzystania na określoną ilość dowolnie wybranych zajęć w okresie 30 dni. Karnet OPEN - możliwość uczestniczenia we wszystkich ogólnodostępnych kursach z oferty Salsa L bez limitów. W zajęciach mogą uczestniczyć również osoby, korzystające z kart Multisport, Fit Profit, OK System i FitFlex. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy świadczenie przez Wnioskodawcę usług opisanych w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług opisanych w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o VAT. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę należy bowiem zakwalifikować jako „ Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu. ” Ustawa o VAT nie zawiera definicji pojęcia „ pozostałych usług związanych z rekreacją — wyłącznie w zakresie wstępu ”.

2015
30
sie

Istota:

Świadczenie usług szkoły jogi opodatkowane stawką 8%.

Fragment:

Karnety mogą mieć formę otwartą lub zamkniętą. Karnet zamknięty jest ważny na zajęcia, na które został wykupiony. Karnet otwarty uprawnia do wejścia na dowolne zajęcia, w tym na grupy zamknięte w danym miesiącu. Możliwość korzystania z rad nauczyciela jest zawarta w cenie karnetu, czyli w cenie wejścia na salę. Klienci nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z obecnością nauczyciela na sali. W analizowanej sprawie Wnioskodawca prowadzi tzw. szkołę jogi, w której oferuje możliwość korzystania z sali treningowej przystosowanej i wyposażonej do praktykowania w niej jogi. W ocenie tut. Organu charakter świadczonych przez Wnioskodawcę usług, ocenianych przez pryzmat powołanej wyżej definicji „ rekreacji ” wskazuje, że usługi te można sklasyfikować jako „ usługi związane z rekreacją ”. Jednocześnie Wnioskodawca świadczy wyżej wymienione usługi sprzedając karnety uprawniające do określonej ilości wejść na salę i gwarantujące posiadaczowi rezerwację miejsca na sali ćwiczeń. Karnety mają formę otwartą lub zamkniętą. Jak wskazano wyżej pod pojęciem „ wstępu ” w rozumieniu poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść.