IPPB3/4510-22/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Czy powiększenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) k.c. nie rodzi po stronie spółki z o.o. do której wniesiony został tego rodzaju aport obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych?
IPPB3/4510-22/15-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. kapitał zakładowy
  2. obowiązek podatkowy
  3. przedsiębiorstwa
  4. wkłady niepieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą E. Sp. z o.o. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie hurtowym i detalicznym obrotem artykułami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. Działalność przedsiębiorstwa jest opodatkowana podatkiem VAT. Do spółki w przyszłości ma przystąpić Marcin Z. prowadzący działalności gospodarczą pod firmą E. Artykuły X, w ten sposób iż zamierza wnieść do spółki aportem prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) k.c. w zamian za objęcie udziałów w istniejącej spółce. W skład przedsiębiorstwa wchodzą liczne towary, wyposażenie hurtowni i bura, licencje, programy komputerowe, logo, baza dostawców i odbiorców, środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz wierzytelności. W skład przedsiębiorstwa nie wchodzi żadna nieruchomość. Marcin Z. w zamian za wniesiony wkład niepieniężny ma otrzymać od spółki udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy powiększenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) k.c. nie rodzi po stronie spółki z o.o. do której wniesiony został tego rodzaju aport obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku od osób prawnych...

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 12 ust 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zalicza się przychodów otrzymanych na powiększenie kapitału zakładowego. Taki zapis treści normy prawnej eliminuje powstanie przychodu dla osoby prawnej, jeżeli dotyczy to przychodów otrzymanych na utworzenie kapitału zakładowego. Tak, więc w skutkach prawnopodatkowych, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, wniesienie przedsiębiorstwa jako aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie rodziło żadnych konsekwencji podatkowych w chwili wniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.