Kapitał spółki | Interpretacje podatkowe

Kapitał spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przekształcając spółkę z o.o. w jawną, wspólnicy muszą zapłacić podatek dochodowy od skumulowanych zysków przeznaczonych na kapitał podstawowy spółki jawnej?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE ; Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki... z dnia 5 lutego 2007 r . (data wpływu: 09 lutego 2007 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.Uzasadnienie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny : Nasza firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem KRS ....W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie : Czy przekształcając spółkę z o.o. w jawną, wspólnicy muszą zapłacić podatek dochodowy od (...)
2011
1
maj

Istota:
Zapytanie podatnika dotyczy kwestii, czy:
- w świetle przepisów prawnych, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zyski spółki niewypłacone akcjonariuszom lecz przeniesione na kapitał zapasowy utworzony w celu wypłaty dywidendy, nie są traktowane jak wypłata dywidendy i w momencie przekształcenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła wg 19% stawki, bowiem w istocie nie podlegają wypłacie i stanowią nadal majątek spółki przekształconej,
- w świetle przepisów prawnych, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych inne kapitały spółki, w szczególności kapitał rezerwowy, zapasowy i kapitał zakładowy spółki przekształcanej także nie podlega opodatkowaniu jako pozostającyh majątkiem tego samego podmiotu - spółki przekształaconej.
Fragment:
(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 7.10.2004 r. (data wpływu 14.10.2004 r.), bez znaku, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania kapitałów spółki akcyjnej w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytową przedstawia następującą informację. Zapytanie podatnika dotyczy kwestii, czy: -w świetle przepisów prawnych, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zyski spółki niewypłacone akcjonariuszom lecz przeniesione na kapitał zapasowy utworzony w celu wypłaty dywidendy, nie są traktowane jak wypłata dywidendy i w momencie przekształcenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła wg 19% stawki, bowiem w istocie nie podlegają wypłacie i stanowią nadal (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.