Kapitał spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy przekształcając spółkę z o.o. w jawną, wspólnicy muszą zapłacić podatek dochodowy od skumulowanych zysków przeznaczonych na kapitał podstawowy spółki jawnej?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE ; Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki... z dnia 5 lutego 2007 r . (data wpływu: 09 lutego 2007 r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.Uzasadnienie Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny : Nasza firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Krajowym rejestrze Sądowym pod numerem KRS ....W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca zadał następujące pytanie : Czy przekształcając spółkę z o.o. w jawną, wspólnicy muszą zapłacić podatek dochodowy od (...)

2011
1
lut

Istota:

Zapytanie podatnika dotyczy kwestii, czy:
- w świetle przepisów prawnych, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zyski spółki niewypłacone akcjonariuszom lecz przeniesione na kapitał zapasowy utworzony w celu wypłaty dywidendy, nie są traktowane jak wypłata dywidendy i w momencie przekształcenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła wg 19% stawki, bowiem w istocie nie podlegają wypłacie i stanowią nadal majątek spółki przekształconej,
- w świetle przepisów prawnych, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych inne kapitały spółki, w szczególności kapitał rezerwowy, zapasowy i kapitał zakładowy spółki przekształcanej także nie podlega opodatkowaniu jako pozostającyh majątkiem tego samego podmiotu - spółki przekształaconej.

Fragment:

(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 7.10.2004 r. (data wpływu 14.10.2004 r.), bez znaku, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania kapitałów spółki akcyjnej w przypadku jej przekształcenia w spółkę komandytową przedstawia następującą informację. Zapytanie podatnika dotyczy kwestii, czy: -w świetle przepisów prawnych, w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zyski spółki niewypłacone akcjonariuszom lecz przeniesione na kapitał zapasowy utworzony w celu wypłaty dywidendy, nie są traktowane jak wypłata dywidendy i w momencie przekształcenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła wg 19% stawki, bowiem w istocie nie podlegają wypłacie i stanowią nadal (...)