Kapitał akcyjny | Interpretacje podatkowe

Kapitał akcyjny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to kapitał akcyjny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę akcyjną przy jednoczesnym przelaniu na kapitał akcyjny kapitału znajdującego się na kapitale zapasowym z tytułu przelania na niego aktywów ze sprzedaży nieruchomości nie powstanie obowiązek zapłaty podatku o którym mowa wart. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT?Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w przypadku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę akcyjną przy jednoczesnym przelaniu na kapitał akcyjny kapitału znajdującego się na kapitale rezerwowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu przelania na niego opodatkowanych zysków z lat ubiegłych nie powstanie obowiązek zapłaty podatku o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT?
Fragment:
(...) spółki przekształcanej. W wyniku przekształcenia majątek spółki przekształconej staje się majątkiem spółki przekształcanej. Po podjęciu decyzji o przystąpieniu do spółki przekształconej wspólnikom nie stawia się do dyspozycji majątku, co do którego mógł ustalać jego przeznaczenie (wypłata bądź przekazanie na kapitał zakładowy), tak jak to się dzieje w przypadku przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego. Spółka zwraca uwagę na fakt, iż kapitał akcyjny powstaje z zysków uprzednio opodatkowanych. Spółka zapłaci albowiem podatek dochodowy już w poprzedniej fazie obrotu gospodarczego. W takiej sytuacji ponowne płacenie podatku od aktywów, od których Spółka już podatek zapłaciła jest zdaniem nadinterpretacją przepisów prawa podatkowego. Prawno-podatkowy stan faktyczny powinien być interpretowany ściśle. Każde jego rozszerzanie i wykazywanie stanów faktycznych nie objętych normą art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (...)
2011
1
wrz

Istota:
Dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia momentu zwolnienia od podatku dochodu z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanego przez akcjonariusza - Spółkę, mającą siedzibę w Szwajcarii, stanowiącego równowartość kwoty przekazanej na kapitał akcyjny z kapitału zapasowego.
Fragment:
(...) o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału akcyjnego (zakładowego). A zatem ww. termin wiąże się z obowiązkiem poboru podatku przez płatnika. Nie ma więc bezpośredniego zastosowania w przypadku, gdy obowiązek taki nie powstaje tzn. w przypadku zwolnienia dochodu od podatku. Natomiast zwolnienie tego dochodu od podatku odnosi się do momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ww. art. 10 ust. 1 ustawy każde przekazanie całości lub części kapitału zapasowego na kapitał akcyjny (zakładowy) powoduje powstanie obowiązku podatkowego u dotychczasowych akcjonariuszy (udziałowców). Z treści wymienionego art. 26 ust. 2 ustawy wynika, że obowiązek podatkowy powstaje w momencie uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału akcyjnego (zakładowego). Moment ten należy więc przyjąć również za moment uznania przedmiotowego dochodu z udziału w zyskach Spółki, uzyskanego przez Spółkę CFM, za zwolniony od (...)
2011
1
kwi

Istota:
W stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. spółka akcyjna mogła obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które dotyczyły wyposażenia jej w kapitał akcyjny lub późniejszego podwyższenia kapitału (§ 3 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm.), jeżeli poniesione na ten cel koszty były zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych i podlegały amortyzacji.
Fragment:
(...) od towarów i usług. Podatek naliczony w tym wypadku dotyczył zakupu towarów i usług, które z mocy szczególnego przepisu zostały powiązane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Podsumowując dotychczasowe rozważania, za uprawniony można przyjąć pogląd, że w stanie prawnym obowiązującym w 1999 r. spółka akcyjna mogła obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, które dotyczyły wyposażenia jej w kapitał akcyjny lub późniejszego podwyższenia kapitału (§ 3 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - Dz. U. Nr 6, poz. 35 ze zm.), jeżeli poniesione na ten cel koszty były zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych i podlegały amortyzacji. Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy, należy stwierdzić, że organy podatkowe oparły swoje (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.